Filmproject legt het leven en de strijd van de bevolking van West-Papoea vast

Photo from Papuan Voices, used with permission.

Foto van Papuan Voices, geplaatst met toestemming.

Papuan Voices is een initiatief dat activisten in West-Papoea de mogelijkheid biedt om korte videoproducties te maken waarin ze hun verhalen vertellen en de dagelijkse moeilijkheden van de bevolking bespreken. 

De reguliere media doen maar zelden verslag van het leven in de Indonesische provincie West-Papoea. Verslaggevers die wel aandacht hebben voor het gebied richten zich meestal op het politieke conflict tussen de Indonesische regering en de West-Papoease onafhankelijkheidsbeweging. Papuan Voices laat lezers kennismaken met andere aspecten van de cultuur en geschiedenis van West-Papoea.

These stories are not just framed around West Papua’s political struggle for independence; they are not the stories of conflict that are more often circulated. Rather, they are the stories behind the conflict: the struggles for education, the environment, equality and dignity.

De verhalen gaan niet alleen over de politieke strijd voor onafhankelijkheid die wel vaker in de media verschijnen. Dit zijn geen verhalen over het conflict, maar verhalen achter het conflict; de strijd voor educatie, het milieu, gelijkheid en waardigheid.

Papuan Voices is een samenwerking tussen EngageMedia en Justice, Peace & Integrity of Creation. Vanuit het project wordt samengewerkt met lokale organisaties in de West-Papoease regio’s Jayapura en Merauke. Lokale activisten hebben daar multimediaworkshops gevolgd waarin zij leerden het complexe verhaal van West-Papua te vertellen door middel van filmopnamen. Het resultaat is een tweedelige film waarin verschillende lokale filmmakers unieke verhalen vertellen over de sociale, culturele en politieke situatie in West-Papoea.

De organisatoren van het project hopen dat anderen zullen leren van de film en dat er meer actie zal worden ondernomen om de stem van de bevolking van West-Papua te laten horen.

Een aantal van de films is al vertoond in andere delen van Indonesië. Een van de populairste films is Mutiara Dalam Noken (Parel in de Noken), waarin het verhaal wordt verteld van dokter Mia, een Papoease vrouw die haar leven wijdt aan het verzorgen van de zieken en die tevens probeert om de achtergestelde groepen te bereiken die in afgelegen delen van West-Papoea leven.

pearl_in_the_noken

Videoafbeelding van ‘Papuan Voices’

Een andere populaire film gaat over de Honai. Dit zijn traditionele huizen die het centrum vormen van het gemeenschapsleven in de centrale hooglanden. In de film wordt gepleit voor bescherming van dit culturele erfgoed.

honai

Videoafbeelding van ‘Papuan Voices’

Filmmaker Patricio Wetipo maakte samen met anderen een Papuan Voices-video over de benarde positie van vrouwelijke straatverkopers. Hij betreurt het dat geweld tegen vrouwen onvoldoende wordt gemeld.

Media mostly cover political and military violence. And yet no one looks at the violence that occurs to women.

De media doen voornamelijk verslag van politiek en militair geweld, maar niemand heeft oog voor het geweld tegen vrouwen.

De video van Wepito is bedoeld om de schrijnende situatie van vrouwen in Papoea te belichten:

I want to show the world the lives of Papuan women. They work so hard and receive no help from their family members. Their husbands don’t even help them carry goods to the market. We hope that people will see these films and be inspired to bring change to their lives.

Ik wil de wereld laten zien hoe de vrouwen in Papoea leven. Ze werken erg hard, maar krijgen geen hulp van hun gezinsleden. Hun echtgenoten helpen hen niet eens de koopwaar naar de markt te dragen. Wij hopen dat deze film mensen inspireert om hun leven te veranderen.

areca_nuts

Videoafbeelding van ‘Papuan Voices’

Weer een andere film vertelt over de Wamena-cultuur en in het bijzonder over het symbolische belang van varkens in deze gemeenschap.

The name Wamena itself comes from the word ‘Wam’, which means swine, and ‘Ena’, which means to tame. Every rite of passage is symbolized by the presenting of pigs, and a family’s wealth is measured by the number of pigs they own. Pigs are also the symbol of peace among the tribes in the central highlands. An epidemic of pig deaths would therefore present a serious economic setback for the people of Wamena.

De naam Wamena is afgeleid van de woorden ‘wam’ (zwijn) en ‘ena’ (temmen). Bij alle overgangsriten die de cultuur kent maken varkens deel uit van de symboliek, en de welvaart van een familie wordt gemeten aan het aantal varkens dat zij bezit. De dieren zijn ook het symbool van vrede tussen de verschillende stammen in de centrale hooglanden. Daardoor zorgt een epidemie onder de varkens voor een enorme economische terugslag voor de Wamena-bevolking.

In de film wordt de hechte relatie getoond tussen varkens en mensen in de gemeenschap, evenals de sociale impact van een epidemie waarbij grote aantallen varkens om het leven kwamen:

wamena

Videoafbeelding van ‘Papuan Voices’

Papuan Voices wil mensen een beter beeld geven van de uitdagingen waar Papoea’s in Indonesië mee te maken hebben. Het project maakt ons duidelijk dat we niet alleen hun politieke eisen voor gerechtigheid en gelijkheid moeten benadrukken, maar dat we ook meer moeten doen om de alledaagse verhalen van de Papoea's vast te leggen en te delen. 

1 reactie

Discussieer mee

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.