Ben je alleen op kerstavond? In Japan hebben ze daar een woord voor.

Kerstboom in Marunouchi, Tokio. Foto: François Rejeté / Wikimedia Commons. Onder licentie van Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

In Japan zou kerstavond de meest romantische avond van het jaar moeten zijn.

Volgens Japanse traditie is 24 december de dag waarop stelletjes een bijzondere avond met elkaar doorbrengen voor ze op 25 december weer aan het werk gaan en terugkeren naar de saaie routine van alledag; in Japan wordt kerst niet echt gevierd.

In de afgelopen jaren is echter niet alleen het geboortecijfer in Japan gedaald, maar ook het aantal huwelijken en zelfs het aantal afspraakjes.

Deze maatschappelijke verandering heeft inmiddels zoveel effect op de viering van kerstavond dat er een nieuw woord voor is bedacht: kuribotchi.

At work a bunch of the junior staff were happily discussing their kuribotchi plans. “And just what the heck is kuribotchi?” I asked with a laugh. There was an awkward silence. And then I got what they were talking about.

Op het werk bespraken een stel jonge medewerkers vrolijk hun plannen voor kuribotchi. “Maar wat betekent in hemelsnaam kuribotchi?”, vroeg ik lachend. Er viel een ongemakkelijke stilte. En toen drong ik het tot me door waar ze het over hadden.

Een neologisme dat is ontstaan uit de samenvoeging van het woord voor “kerstmis” en “hitori-botchi” (helemaal alleen), kuribotchi wil zeggen dat je kerstavond alleen doorbrengt.

In onderstaand nieuwsbericht van december 2013 wordt de belangrijkste vraag gesteld: wat doe je op kerstavond?

Het antwoord?

“Ik ben kuribotchi.”

In november 2014 ondervroeg de reserveringssite voor restaurants “OpenTable” bijna 1800 mensen tussen de 20 en 30 jaar die in en rond de hoofdstad Tokio wonen. Volgens dit onderzoek gaf bijna 60% van de respondenten aan dat zij geen langdurige relatie hadden of zelfs geen afspraakjes maakten. 

Sommige restaurants en hotels hebben kuribotchi-specialiteiten op de kaart gezet voor alleenstaande gasten en anderen die kerstavond vieren, uitgaande van het gegeven dat het aantal personen dat aangaf thuis te zullen blijven, hetzelfde was als het aantal dat op kerstavond uit eten wilde gaan (respondenten konden kiezen uit meer dan één activiteit):

20141111open003

“Hoe twintigers van plan zijn kerst door te brengen.” Foto: Nikkei Woman.

Voor restauranthouders is het echter belangrijk te weten dat ongeveer 43 procent van de twintigers die aan het onderzoek meededen, aangaf dat ze niet meer dan ongeveer € 100 wilde uitgeven op kerstavond. Dit staat in schril contrast met de hoogtijdagen van 25 jaar, een generatie, geleden toen de mogelijkheden onbegrensd waren als het ging om wat er op die belangrijke avond aan een afspraakje werd uitgegeven.

Steeds meer twintigers in Japan beginnen een leven als alleenstaande te accepteren:

Once you decide to eat Korean BBQ by yourself, you realize there's no going back to an active social life.

Zodra je eenmaal hebt besloten om in je eentje een Koreaanse BBQ te houden, besef je dat er geen weg terug meer is naar een actief sociaal leven.

Hier gebruikt de schrijver de term リア充, of “ria ju,” een Japanse internetterm die ruwweg overeenkomt met IRL (In real life of ‘in het echte leven’).

In deze context hebben “ria ju-mensen” een actief en levendig sociaal leven met veel vrienden. In tegenstelling tot kuribotchis die een andere trend in de Japanse cultuur vertegenwoordigen. Een cultuur waarin mensen hoofdzakelijk online, via de computer, met elkaar communiceren.

In het echte leven moet de Japanse samenleving nog steeds wennen aan de solitaire levenswijze van alleenstaanden:

When I asked for a “single” karaoke room, they brought me to a space big enough for 25 people.

Toen ik vroeg om een “eenpersoons” karaokekamer, brachten ze me naar een ruimte waar wel 25 mensen in konden.

Anderen zijn nog steeds op zoek naar een manier om winterse maaltijden te bereiden die van oudsher samen met andere mensen worden gegeten, zoals  jachtschotel:

There is something that is just not right here. The presentation here is totally awful… it's lacking something. On the other hand, I like being holed up here with my hotpot for one.

Hier klopt iets niet. De presentatie is hier echt vreselijk…..Er ontbreekt iets. Aan de andere kant vind ik het fijn om me hier schuil te houden met mijn eenpersoons  jachtschotel.

Een beginnende meme op Twitter; mensen gaan in hun eentje bordspellen spelen die bedoeld zijn voor meerdere spelers:

Playin’ the Game of Life all by myself.

Ik speel het spel “Game of Life” alleen.

Ready, set, go: playing the Game of Life with one player.

Klaar, af: speel het spel “Game of Life” met één speler.

I thought I would try the Game of Life with one player.

Ik dacht, ik probeer het spel “Game of Life” met één speler.

 Voor sommige mensen begint eind november en begin december echter een vervelende periode van aftellen:

We moeten helaas melden dat we over 24 dagen kerstavond alleen moeten doorbrengen. We moeten helaas melden dat we over 24 dagen kerstavond alleen moeten doorbrengen.We moeten helaas melden dat we over 24 dagen kerstavond alleen moeten doorbrengen [wordt nog 5 keer herhaald]

Andere kuribotchis vinden troost bij Snoopy, die er kennelijk net zo aan toe is als zij op kerstavond:

He looks like he's going to be spending Christmas by himself too.

Het ziet eruit alsof ook hij de kerst alleen zal doorbrengen.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.