Fiji's strijders voor het klimaat in de Stille Oceaan klaar voor actie tegen klimaatverandering

Pacific Climate Warriors in Fiji know which side of history they belong on. Mass mobilization is one of the best ways to shock the entire system into action. There have been anti-war marches, anti-nuclear marches, marches for civil rights, and more. On September 21st we stand in solidarity with those marching for climate justice. Photo credit: Fenton Lutunatabua

Fiji's strijders voor het klimaat in de Stille Oceaan weten aan welke kant van de geschiedenis zij staan. Massamobilisatie is een van de beste manieren om het hele systeem met een schok in beweging te krijgen. Er zijn demonstraties geweest tegen de oorlog, tegen kernenergie, voor burgerrechten en nog meer. Op 21 september tonen we ons solidair met degenen die demonstreren voor klimaatrechtvaardigheid.
Foto: Fenton Lutunatabua

Dit artikel is geschreven door Fenton Lutunatabua van 350.orgeen organisatie bezig met het opzetten van een mondiale klimaatbeweging, in voorbereiding op de People's Climate March en mondiale mobilisatie, en is aangepast voor herpublicatie op Global Voices als onderdeel van een overeenkomst over het delen van inhoud.

Naar verwachting gaan op 21 september meer dan 100.000 mensen de straat op in New York om deel te nemen aan de People's Climate March die twee dagen voor de klimaattop van de Verenigde Naties plaatsvindt. Er zijn in deze week wereldwijd meer dan 2.000 evenementen gepland in 150 landen als onderdeel van de People's Climate Mobilisatie. Dit is een belangrijk moment: wetenschappers waarschuwen ervoor dat opwarming van de aarde de spuigaten uitloopt. We moeten nu onmiddellijk in actie komen. Er is geen tijd meer om het probleem voor ons uit te blijven schuiven. Tijd voor actie dus, niet voor woorden.

De klimaatcrisis is vooral van belang voor de bewoners van de Stille Oceaan omdat de stijging van de zeespiegel ze rechtstreeks raakt in hun bestaan. Op de eilanden in de Stille Oceaan, van Tonga tot Tuvalu en Tokelau, komen mensen samen en roepen ze op tot actie in plaats van woorden om de eilanden in de Stille Oceaan te beschermen. De betogers treffen ook voorbereidingen om in oktober met 30 strijders voor het klimaat in de Stille Oceaan en hun kano's de grootste kolenhaven in Australië te blokkeren.

Hieronder een fotoserie van Fiji's strijders voor het klimaat in de Stille Oceaan die hun acties als onderdeel van de People's Climate Mobilisatie voorbereiden.

The Peoples Climate March is part of a larger movement for climate justice. People are doing work in their communities every day to confront climate change, and it is time for us to come together and march. We’re calling for more than climate action, we’re calling for climate justice. We want action that protects the poorest and most vulnerable in our society, and solutions that prioritize those who have born the brunt of the problems.    Photo credit: Fenton Lutunatabua

De People's Climate March maakt onderdeel uit van een grotere beweging voor klimaatrechtvaardigheid. Dagelijks werken mensen er in hun directe omgeving aan om klimaatverandering het hoofd te bieden en nu is het tijd om samen te demonstreren. We roepen niet alleen op tot actie voor het klimaat: we roepen op tot klimaatrechtvaardigheid. We willen actie om de armsten en kwetsbaarsten in de samenleving te beschermen en oplossingen die prioriteit geven aan diegenen die het bij problemen het zwaarst te verduren krijgen.
Foto: Fenton Lutunatabua

The People’s Climate March  will be about lifting up the voices of people who are already feeling the impacts of climate change and pollution. We know that people need to be at the heart of climate solutions. The old energy economy put power in the hands of corporations. The new energy economy should put power back in the hands of the people. Photo credit: Fenton Lutunatabua

Het gaat er in de People’s Climate March om de stem te laten horen van mensen die de invloed van klimaatverandering en milieuvervuiling al voelen. We weten dat mensen aan de basis van klimaatoplossingen staan. In de oude energie-economie lag de macht in handen van corporaties. De nieuwe energie-economie moet weer in handen van het volk komen.
Foto: Fenton Lutunatabua

It is time show the world that we are coming together. We are demanding something, which we know, is in our reach- a safe future and an economy that works for people and the planet.  Photo credit: Fenton Lutunatabua

Het is tijd om de wereld te laten zien dat we ons verenigen. We vragen iets waarvan we weten dat het binnen onze mogelijkheden ligt — een veilige toekomst en een economie die werkt voor mensen en voor de aarde.
Foto: Fenton Lutunatabua

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.