Een groep studenten aan de universiteit van Kyoto wil dat Japan, China en Korea gewoon ‘Happy’ worden

Video of "Japan China Korea Happy"

Een screenshot van de video “Japan China Korea Happy” geplaatst op YouTube op 18 juli 2014

Geïnspireerd door de videoclip “Happy” van de Amerikaanse zanger Pharrell Williams, probeert een groep studenten aan de universiteit van Kyoto, Japan een brug te slaan naar mede-jongeren in China en Korea met een boodschap van vrede en vriendschap. Iets dat de regeringen van de drie naties nog niet hebben kunnen bereiken.

Volgens The Huffington Post Japan [Ja] besloot Sumireko Tomita, die een hoofdrol speelde in het maken van de video “Japan China Korea Happy” [En], om vriendschap tussen de Oost-Aziatische landen te stimuleren nadat zij onderweg naar school getuige was van de racistische en xenofobische opmerkingen die de inwoners van de Koreaanse gemeenschap in Osaka naar hun hoofd kregen. De video, die in juli op YouTube werd geplaatst, is al meer dan 161.000 keer bekeken.

De beschrijving van de YouTube-video luidt als volgt:

“Japan-China-Korea HAPPY” is gemaakt door Japanse studenten die vrede wensen tussen de drie landen. Deze drie landen hebben dan wel gevoelige, historische onderlinge relaties, maar de jongere generaties zijn bereid om aan een oplossing te werken, zodat we betere relaties ontwikkelen voor een betere toekomst. De “HAPPY” videoclip maakt mensen blij en gelukkig. Daarom maakten wij deze video met jonge mensen uit de drie betreffende landen. De videoclip werd voornamelijk gefilmd in Japan, maar sommige shots werden ook in Zuid-Korea en China gefilmd. We hopen dat deze video zal helpen om een glimlach te verspreiden en zal aanmoedigen tot het verbeteren van de toekomst voor de drie landen.

Etnische Koreanen zijn de grootste niet-Japanse bevolkingsgroep in heel Japan, maar Osaka en Kyoto hebben, in vergelijking met andere steden, naar verhouding de hoogste populatie Koreaanse inwoners. Voor een reisbestemming die vorig jaar meer dan een miljoen buitenlandse bezoekers [Ja] trok, zal Kyoto zeker geen racisme en xenofobie willen aanmoedigen.

De video werd gemaakt met hulp van buitenlandse studenten. Meer dan honderd studenten namen deel aan de productie van de video, zowel de studenten uit Kyoto, als studenten uit de twee andere landen.

Muwa Yamada, een Japanse expat in New York, bekeek de video en reageerde:

Deze studenten laten ons zien dat er een constructieve, positieve manier bestaat om onze vele problemen het hoofd te bieden. Het komt er voor mij op neer dat we allemaal dezelfde lucht inademen.

Het is al langer dan twee jaar geleden dat regeringsambtenaren uit Japan, Zuid-Korea en China topoverleg voerden en deze week verbreken zij eindelijk de stilte tijdens een overleg voor vice-ministers in Seoul dat gericht is op het herstellen van de relaties. Die relaties kwamen onder druk te staan door geschillen over territoria en historie. Japan en China twistten over de vraag wie van hen de Senkaku eilanden bezit (China noemt ze Diaoyu, en Taiwan noemt ze Tiaoyutai) . En Japan en Zuid-Korea hadden een soortgelijke vete over het eigendomsrecht van de Takeshima eilandjes [En] (Korea noemt ze Dokdo). Anti-Japan protesten en anti-Korea protesten hebben wederzijds een slecht beeld van elkaar geschetst.

Een andere YouTube-gebruiker, “矢神悠希”[YAGAMI Haruki], benadrukte dat jonge mensen een verschil kunnen maken:

みんな政府からの影響ですぎでしょ。
若い世代がhappyになれば、”政府の”友好関係も変わるんじゃない?
それを変えようとせずいがみ合うだけなら解決はないと思う。
自分達でやる前に否定はよくないな。

It seems everyone is excessively influenced by their government.
Once the young generation becomes happy, the relationship between these governments will change.
If you keep snarling at each other, there won't be any solution.
Disapproving of the video without taking action [for better ways to change the relationship] is not good.

Het lijkt erop dat iedereen overmatig beïnvloed wordt door zijn eigen overheid.
Zodra de jongere generaties happy worden, zal de relatie tussen de overheden veranderen.
Als we op elkaar blijven snauwen, zal er nooit een oplossing komen.
Het afkeuren van de video zonder verdere actie te ondernemen om de relaties te herstellen is niet juist.

De video, die vriendschap tussen de drie landen stimuleert, was ook het doelwit van kritiek en kreeg af en toe zelfs hatelijke reacties. De meeste van deze reacties demoraliseren de vrolijke stemming door problemen uit het verleden op te rakelen en diplomatieke onenigheden tussen de naties te benadrukken.

Des Moore, een YouTube-gebruiker die volgens zijn of haar profiel is geboren in de Verenigde Staten en opgegroeid in Japan, gaf een weerwoord door te zeggen dat het geen zin heeft om politiek in de kwestie te betrekken:

日中韓の一般市民レベルの交流を促進してる動画なのに、外交問題や歴史問題を持ち出してる人は何事? 本質を見失ってるような。向こうの国で普通に生きてる人は、そんな反日に燃えた人でもないだろうよ。こっちにニュースとして届いてるってことは、そういった活動は向こうの目から見てもイレギュラーな事態ってことだし、全員が全員反日じゃないっつうの。肩の力抜けよみんな。

What's the matter with these people bringing diplomatic issues and historical issues to the table, when the video is solely promoting civil exchange among Japan, Korea and China. Most of the people living in Korea or China should be living a normal life, and not all of them are energetically against Japan. The fact that anti-Japan demonstrations makes news headline, is that such activities are unusual and not normal, and that not everyone is against Japan. Relax, everybody.

Wat bezielt deze mensen om diplomatieke en historische problemen ter tafel te brengen, terwijl de video uitsluitend de burgers van Japan, Korea en China dichter bij elkaar probeert te brengen. Het overgrote deel van de Koreaanse en Chinese bevolking leeft een normaal leven, het zijn niet allemaal fervente Japan-haters. Het feit dat anti-Japan demonstraties in het nieuws komen, komt doordat dergelijke activiteiten ongewoon zijn en niet gangbaar, het bewijst dat niet iedereen anti-Japan is. Doe nou even rustig allemaal.

In november vinden het Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum in Peking en de ASEAN Top [En] in Myanmar plaats waaraan de landen van Zuidoost-Azië en China, Korea en Japan deelnemen. Dit biedt wellicht een kans voor de regeringsleiders om hun relaties te ontdooien.

Mede geschreven door Aparna Ray en L. Finch

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.