Maleisië: Bijbels in beslag genomen omdat ‘Allah’ wordt genoemd

Meer dan driehonderd bijbels zijn in beslag genomen tijdens een razzia [en, alle links] in het kantoor van de Bijbel Vereniging van Maleisië. Deze werd opgezet door de Islamitische Religieuze Afdeling van Selangor (ook wel Jais) die hechten aan de wet die niet-moslims verbiedt het woord Allah te gebruiken in hun religieuze publicaties. 

Na de invoering van deze wet (Controle van Verspreiding Onder Moslims) voor niet-islamieten, die stamt uit 1988, werd een lijst opgesteld met 25 woorden en zinnen die niet gebruikt mogen worden door niet-moslims. Een paar maanden geleden besliste het Maleisische hooggerechtshof nog dat een Katholieke krant het woord ‘Allah’ niet mag gebruiken om naar God te verwijzen, omdat het kan zorgen voor verwarring onder moslims.

De kwestie bracht een intens debat op gang in Maleisië, waar de meerderheid van de bevolking moslim is. Ongeveer tien procent van de christelijke bevolking gebruikt ‘Allah’ al jaren om naar God te verwijzen in hun religieuze werken en rituelen.

Ondanks de uitspraak van het hooggerechtshof verklaarde een Katholieke priester dat hij de naam ‘Allah’ zal blijven gebruiken tijdens zijn kerkdiensten, tot grote woede van sommige moslims. Het Moslim Solidariteitssecretariaat uit Klang, een coalitie van islamitische non-gouvernementele organisaties, heeft demonstraties georganiseerd om hun afkeer van het gebruik van Allah door niet-moslims te laten blijken.

De foto op Twitter hieronder laat progressievere moslims zien die de christenen steunen nadat islamitische groeperingen aankondigden grotere demonstraties te houden:

Moslims die steun betuigen aan de Kerk voor vrede en harmonie. Goed gedaan, gematigde Maleisische moslims.

Ondertussen werkt de Nationale Eenheid Adviesraad aan een tien-punten oplossing in de hoop de kwestie vredig op te kunnen lossen. Eén van de voorstellen is om labels met ‘christelijke publicatie’ op bijbels te plakken, vergezeld van een kruisteken, zodat moslims niet in de war gebracht worden.

June H.L. Wong denkt dat een internationaal panel de Maleisische controversie misschien kan oplossen:

…als we dit niet zelf intern kunnen oplossen, moeten we misschien hulp zoeken van een internationaal panel van experts. Zij kunnen dan als bemiddelaars optreden en ons helpen uit deze put te komen op een verstandige en eerlijke manier.

Het is geen schande om hulp van buiten te zoeken in tijden van crisis. En als dit geen crisis is, dan weet ik het ook niet meer.

Verschillende Chinese jeugdorganisaties verzocht alle partijen om tolerant en respecterend te zijn:

In een pluralistisch land als het onze moeten alle partijen hun best doen om tolerant te zijn en respect te tonen. We moeten iedereen in zijn waarde laten. Bovendien roepen wij beide kanten op om actief mee te werken aan het vinden van een oplossing voor dit probleem op basis van eerlijkheid en harmonie.

Melati Timur steunt het argument niet dat het gebruik van Allah door christenen het geloof van moslims zou afzwakken

Waarom zou het islamitische geloof minder sterk zijn? Waarom zou het meer bescherming nodig hebben? Er wordt ons toch telkens weer gezegd dat dit geloof superieur is? Het is het geloof van de meerderheid van de bevolking en van de politieke elite. Als het dan superieur is, waarom zou onze verwarring dan zo onafwendbaar zijn in vergelijking met mensen van een ander geloof? Betekent dat dat er iets mis is met ons geloof? Is er iets dat zo dicht aan de oppervlakte ligt dat alleen al het gebruik van een Arabisch woord dat God betekent voor de christenen ons kan ontmaskeren en ons geloof in de islam doen afzweren?

Lucia Lai gelooft ook niet dat moslims verward raken als christenen de naam Allah overnemen:

1. Gaan moslims naar de kerk op zondag om naar de christelijke preken te luisteren? Zo niet, hoe kunnen ze dan verward raken?

2. Zelfs wanneer een moslim een preek hoort met ‘allah’ er in, waarom denken ze dan dat hij in de war zal raken? Simpel! Ze vertrouwen hun moslimbroeders niet — ze denken dat hun geloof zo zwak is dat wanneer ze een preek horen, ze in de war zullen raken of zich bekeren.

Marina Mahathir, dochter van de voormalige Premier Mahathir Mohamad, betuigt haar steun aan de christenen door een kerkdienst bij te wonen:

Bij Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Kerk in Klang om te laten zien wat het betekent dat de Islam ‘een religie van vrede’ is.

Anas Zubedy zoekt een dieperliggende verklaring voor het feit dat sommige moslims niet blij zijn met het gebruik van de naam Allah door christenen: 

Hun angst is ergens wel te begrijpen, als je terugdenkt aan de koloniale periode waarin sommige christelijke missionarissen hun religie wilden opdringen aan moslims en andersgelovigen. Zelfs in de post-koloniale periode werden deze praktijken voortgezet, zij het in andere vormen en via andere kanalen.

Thumbnail van @fzdotcom

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.