Cubaanse regering heft reisbeperkingen voor burgers op

Op 16 oktober kondigde de regering van Cuba plannen aan om controversiële reisbeperkingen voor Cubaanse burgers op te heffen. Decennialang moesten Cubanen toestemming van de autoriteiten vragen om het land te verlaten. Volgens de Gaceta Oficial de Cuba, waarin officiële bekendmakingen van wijzigingen in wet- en regelgeving worden gepubliceerd, wordt dit vereiste in januari 2013 afgeschaft.

Sommige Twittergebruikers reageerden opgetogen. Francisco Vergara (@vergaraf1) twitterde:

Celebro la decisión del gobierno de #Cuba de eliminar el permiso de salida a sus ciudadanos. Libre albedrío puro.

Ik vier het besluit van de Cubaanse regering om de uitreistoestemming voor zijn burgers af te schaffen. Pure vrije wil.

Cuban Passport. Wikimedia Image - public domain.

Cubaans paspoort. Beeld via Wikimedia, vrij te gebruiken.

Luis A. Gonzalez (@3L_V0C3R0) verwelkomde het nieuws en merkte op dat de beleidswijziging waarschijnlijk een toevloed van Cubanen naar Miami tot gevolg zou hebben:

“Cuba elimina permiso de salida” A partir del enero 14 del 2013 los Cubanos podrán salir libremente de su país. Ahora es q Miami será Cuba

“Cuba schaft uitreistoestemming af”. Vanaf 14 januari 2013 kunnen Cubanen hun land vrijelijk verlaten. Miami zal Cuba worden.

In de huidige aanvraagprocedure moet men uitgebreide documentatie overleggen over de aard van de reis en men moet een officiële uitnodigingsbrief overleggen van de persoon of instantie in het buitenland wiens gast ze tijdens hun reis zullen zijn. Zowel mensenrechtenactivisten als buitenlandse regeringsleiders noemen dit beleid regelmatig een schending van het recht op vrij verkeer van Cubanen [en]. Hoewel per jaar duizenden Cubanen toestemming krijgen om te reizen, bestaat het beeld [en] dat reistoestemming alleen gegeven wordt aan die burgers die bij de regering in een goed “politiek” blaadje staan.

Hoewel de nieuwe regelgeving de logge en dure bureaucratische hindernissen om te reizen wegneemt, duidt de tekst van de wet erop, dat de regering door de aanvraagprocedure voor een paspoort nog steeds invloed zal hebben op wie wel en wie niet mag reizen. Martí Noticias beschrijft [es] hoe de overheid paspoorten kan weigeren aan leden van bepaalde beroepsgroepen (om ‘braindrain’ tegen te gaan) en om redenen die te maken hebben met nationale veiligheid en defensie.

De prominente blogger en inwoonster van Havana Yoani Sánchez [es] schreef:

[A]hora en la propia confección y validación del pasaporte se definirá quiénes lograran franquear las fronteras nacionales y quiénes no.
[…]
esta no es la nueva ley de migración que estábamos aguardando. Demasiado limitada, demasiado estrecha. Pero al menos ha quedado por escrito una legalidad a partir de la cual ahora empezaremos a exigir, protestar, denunciar.

[N]u zal de procedure van het uitgeven en geldig verklaren van iemands paspoort bepalen wie wel en wie niet de grenzen van het land mogen oversteken.

[…]

Dit is niet de nieuwe migratiewet waarop we hoopten. Hij is te beperkt, te karig. Maar nu is er tenminste geschreven wetgeving op basis waarvan we eisen kunnen stellen, protesteren en aanklagen.

Marta López [@aircag] uitte op Twitter vergelijkbare frustraties:

#Cuba No se necesitara permiso de salida pero el gobierno tiene el derecho de no otorgarte el pasaporte si lo estima pertinente.

Je hebt geen uitreisvergunning meer nodig, maar de regering heeft het recht om je geen paspoort te geven als hen dat zo uitkomt. #Cuba

Larry Press [en], een technologie-onderzoeker uit de V.S. die zich richt op de internetinfrastructuur in Cuba, schreef:

Het is makkelijk om je voor te stellen hoe deze uitzonderingen gebruikt zullen worden om paspoorten te weigeren aan bijvoorbeeld dissidente bloggers, netwerkprofessionals en studenten en hoogleraren informatica. Men kan zich ook een vrijere stroom van informatie en IT-goederen voorstellen, vooral tussen Cuba en de Verenigde Staten.

De populaire media gaven ook commentaar op de effecten die de hervorming zou hebben op landen als de Verenigde Staten en Rusland, die beide speciale uitzonderingen voor Cubaanse staatsburgers in hun immigratiebeleid hebben. In de V.S. kunnen Cubaanse staatsburgers op grond van de Cuban Refugee Adjustment Act uit 1966 [en] een permanente verblijfsvergunning krijgen na één jaar in de V.S. te hebben doorgebracht.

Dit is niet de eerste keer dat de Cubaanse regering de reisbeperkingen voor burgers heeft opgeheven. Tijdens de Mariel Boatlift [en] in 1981 en de Balsero-crisis in 1994 kregen Cubanen toestemming om het land te verlaten en deden dit dan ook massaal. In beide gevallen zagen historici deze tijdelijke wijziging in het uitreisbeleid als pogingen van de regering-Castro om ontevreden burgers het land te laten verlaten. Hierdoor nam waarschijnlijk de druk op de regering af om beleid te wijzigen dat de burgerlijke, politieke en economische rechten beperkte. Hoewel in de media vaak parallellen getrokken zijn tussen deze gebeurtenissen en de huidige situatie, is het onduidelijk of de gebeurtenissen van eerder deze maand in dezelfde categorie vallen.

Phil Peters [en], deskundige op het gebied van de Cubaanse economie, meent dat sommige van deze punten waar zijn, maar karakteriseerde het beleid uiteindelijk als een positieve stap die de levens zal verbeteren van families die verdeeld zijn tussen Cuba en andere landen en die een toenemende uitwisseling van kennis, ideeën en kapitaal zal toestaan tussen Cubanen en de rest van de wereld.

Het lijkt er vooralsnog op dat Cuba met een normaler en moderner immigratiebeleid sterker zal worden en dat veel Cubanen met deze in- en uitreisvrijheid familie willen bezoeken en wat van de wereld willen zien om daarna weer terug naar huis te gaan.

Kleine foto is een TACA/Cubana Airbus 320 door Eric Bégin op Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.