Zuid-Korea: Rechtbank laat militair verbod op “revolutionaire” boeken in stand

[verwijzingen in het Engels, tenzij anders aangegeven]
Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft een verbod op 23 als “revolutionair” bestempelde boeken, dat was opgelegd door het Ministerie van Defensie, in stand gelaten. De publieke bezorgdheid over de vrijheid van meningsuiting wordt daardoor aangewakkerd.

De Rechtbank van Seoul sprak vrij van een aanklacht van smaad, die was ingediend door auteurs en uitgeverijen, wiens boeken door het Ministerie van Defensie op 31 mei 2012 “revolutionair” en “lastig” waren verklaard. Er werd aangevoerd dat het militaire verbod op de boeken inbreuk maakt op het recht van het individu op toegang tot informatie, een democratisch recht dat door de Koreaanse grondwet wordt beschermd. Het Koreaanse publiek herhaalde deze zorgen en uitte frustratie over de uitspraak van de rechtbank. Bij de 23 boeken zit een bestseller over economie en twee boeken van de linkse Amerikaanse taalkundige, Noam Chomsky.

Books for sale in Seoul

Een boekenwinkel in Seoul, Zuid-Korea (2008) Foto van Christopher Rose op Flickr (CC BY-NC 2.0)

Het Ministerie van Defensie lokte in 2008 het verbod uit, door te zeggen dat de “revolutionaire” documenten met het communistische Noord-Korea sympathiseerden en de economische systemen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea bekritiseerden, wat het moreel van de dienstplichtigen zou kunnen bekoelen. Ze zeggen dat elk pro-Noord-Koreaans, anti-Zuid-Koreaans en anti-Amerikaans boek kan worden verboden.

Een nieuwsartikel [ko] van de Hankook Newspaper uit Zuid-Korea beschrijft dat de recente beslissing van de rechtbank zelfs door gematigde conservatieven in Zuid-Korea werd bekritiseerd, omdat de beslissing onvoldoende motiveerde op welke gronden de boeken als lastig waren bestempeld en ze niet inging op mogelijke inkomstendervingen en individuele reputatieschade.

Onderaan het online nieuwsartikel van Hankook wordt in verschillende commentaren uitgehaald naar de beslissing van de rechtbank.

Chung Jae-hwa merkte op [ko]:

이게 자칭 보수들의 수준이지…. 신자유주의를 비판하거나 정부에 조금만 비판적이면 불온서적….멀쩡한 좌파도 보수세력의 눈에는 종북세력이 되버리는 현실.

Dit laat zien hoe (laag) de conservatieven zijn. Zo gauw er kritiek is op het neoliberalisme en de regering, plakken ze er het label “revolutionair” op. In de ogen van die rechtse mensen zijn deze goedaardige linkse groepen ‘pro-Noordse linksen’.

Veel jonge internetgebruikers lijken zich niet bewust te zijn geweest van het bestaan van zo'n verbod, terwijl de oudere generatie bang is voor een opleving van de ideeëncensuur, zoals die bestond ten tijde van de autoritaire militaire regimes van het verleden. Van de jaren '60 tot de jaren '80 van de vorige eeuw, toen het land werd geregeerd door militaire dictators, was het gebruikelijk boeken en films te censureren. Veel intellectuelen die kritiek hadden op de regering werden als aanhangers van Noord-Korea bestempeld en daarna vervolgd.

Twittergebruiker @hanget schreef [ko]:

21세기에 불온 서적이라는게 있다는걸 오늘 처음 알았다.

Tot vandaag had ik er geen idee van dat we in de 21ste eeuw nog “revolutionaire” boeken hadden.

@merong2221 schreef [ko]:

지금 제가 70년대에 살고있나요? 불온서적? 이념? 아정말 유신시대로의 회귀내

Leef ik in de jaren '70? Revolutionaire boeken? Ideologie? Dit is een volledige terugval naar de jaren van Yusin. [opmerking: het Yusin tijdperk verwijst naar de periode waarin de voormalige president Park Jung-hee een einde maakte aan individuele vrijheden door middel van de bepalingen van een noodtoestand. Dit tijdperk wordt vaak gezien als een van zwarte bladzijden uit de moderne geschiedenis van Korea.]

@blu_pn schreef [ko]:

법원이 국방부가 베스트셀러 책을 포함한 23종의 도서를 ‘불온서적'을 지정한 행위에 대해 기본권 침해가 아니라고 판결했단다. 대체 지금이 몇년도인가? 아무리 보수적으로 보아도 저건 냉전시대 논리로 21세기를 재단하는 문화적 자해행위다. 한심한…

De rechtbank oordeelde dat er geen inbreuk is gemaakt op de algemene rechten van het leger door het labelen als “revolutionair” van 23 boeken, waaronder bestsellers. In welk jaar leven we? Ik vind zo'n daad, zelfs al wordt het bekeken vanuit een conservatief standpunt, een culturele zelfmoord, die de (gebeurtenissen van de) 21ste eeuw benadert met de logica van de periode van de Koude Oorlog. Het is echt waardeloos.
Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism

Eén verboden boek: Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, van Ha-Joon Chang.

Seoh Hae-sung, (@jiksseol) schreef [ko]:

법률 이전에 책과 지혜를 가두는 사회를 이성적 문명사회라고 보기 어렵다. […] 이 불온을 판단한 자들이야말로 지식기반 문명사회에서 축출해야 하는 불온한 자들이다. 책을 놓아주어라.

Je kunt het moeilijk een beschaafde samenleving noemen wanneer boeken en kennis door de wet worden onderdrukt. In een op kennis gebaseerde beschaafde samenleving zouden we de mensen die deze “revolutionaire” uitspraken hebben gedaan er eigenlijk uit moeten gooien. Laat boeken met rust.

Jeong Yu-mun (@Jymjng) schreef [ko]:

국방부 지정 불온서적을 읽고싶은 마음이 급 땡기는건… 순전히 판사님 덕분이다.

Dank aan deze rechters, ik voel opeens de drang om die door het leger revolutionair verklaarde boeken te gaan lezen.

Velen vinden het maar moeilijk te begrijpen waarom de bestseller van Chang Ha-Joon over economie, “Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism” (Onbarmhartige Samaritanen: De Mythe van de Vrije Handel en de Geheime Geschiedenis van het Kapitalisme), als “revolutionair” is bestempeld. Chang, een bekende Zuid-Koreaanse econoom aan de Universiteit van Cambridge, beargumenteert in het boek dat arme landen de vrije handel niet zouden moeten omarmen, maar dat het beter zou zijn als de regering hen zou beschermen en ondersteunen voordat ze zich in de intensieve internationale concurrentie mengen.

Hieronder staat een YouTube-filmpje van een toespraak bij de New America Foundation in de Verenigde Staten waar Chang zijn boek beschrijft.

@100HyeRyun schreef [ko]:

장하준 교수의 ‘나쁜 사마리아인’ 국방부 불온서적 지정은 정당하다는 법원의 판결은 도저히 수긍키 어렵다.인터넷상 경제학 전반에 대한 부담없는 교양경제서라고 소개되어 있고 책 내용도 그러하다.이런 책조차 인정하지 못하는 지금의 우리 현실이 부끄럽다.

Het boek van Professor Chang Ha-jun, ‘Bad Samaritans’ werd als “revolutionair” boek bestempeld door het leger en de rechtbank liet het verbod in stand — een beslissing die ik nooit zal kunnen begrijpen. Er bestaan veel online recensies die het boek omschrijven als “een makkelijk te lezen economieboek, dat uitlegt hoe de economie in het algemeen werkt” , en zo'n boek is het ook echt. Ik schaam me diep over het feit dat we leven in een samenleving waar dit boek niet kan worden geaccepteerd.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.