Verklaring van Internetvrijheid

Zoals al door velen is opgemerkt, is er wereldwijd een belangrijk moment aangebroken op het gebied van internetvrijheid. In veel landen over de hele wereld worden nieuwe wetten gemaakt om het internet te censureren, terwijl bloggers steeds meer gevaar lopen [en – alle links] omdat ze voor hun mening uitkomen.

Het afgelopen jaar hebben organisaties over de hele wereld als nooit tevoren de handen in elkaar geslagen voor de strijd voor online vrijheid. Van de strijd tegen SOPA en PIPA in de Verenigde Staten tot wereldwijde inspanningen die een einde maakten aan de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) — dit alles heeft geleid tot een tijdgeest die staat voor internetvrijheid en openheid.

In dit kader zijn verschillende groeperingen onlangs samengekomen om een Verklaring van Internetvrijheid op te stellen en Global Voices Advocacy was een van de eerste ondertekenaars. De Verklaring is inmiddels door meer dan 1300 organisaties en bedrijven ondertekend en dit aantal neemt nog steeds toe. Hieronder vind je de tekst van de Verklaring. Je kunt de Verklaring hier ondertekenen; je kunt ook actief worden via verschillende organisaties zoals EFF, Free PressAccess en zelfs Cheezburger.

PREAMBULE

Wij geloven dat een vrij en open internet tot een betere wereld kan leiden. Teneinde het internet vrij en open te houden, roepen we het publiek, het bedrijfsleven en landen op om deze grondbeginselen te erkennen. Wij geloven dat deze grondbeginselen zullen bijdragen aan meer creativiteit, meer innovatie en meer openheid in de maatschappij.

Wij sluiten ons aan bij een internationale beweging om onze vrijheden te beschermen, omdat we vinden dat deze vrijheden het waard zijn om voor te vechten.

Laten we over deze grondbeginselen discussiëren zoals dat alleen op internet kan — je mag het ermee eens of oneens zijn, debatteer erover, vertaal ze, maak ze tot jouw grondbeginselen en zorg dat er binnen jouw gemeenschap over wordt gepraat.

Help ons het internet vrij en open te houden.

VERKLARING

Wij staan voor een vrij en open internet.

Wij steunen transparante en interactieve processen voor het ontwikkelen van internetbeleid en het vastleggen van vijf grondbeginselen:

Meningsuiting: geen censuur op internet.

Toegang: bevorder universele toegang tot snelle en betaalbare netwerken.

Openheid: zorg dat het internet een open netwerk is en blijft waar iedereen vrij contacten kan leggen en kan communiceren, schrijven, lezen, bekijken, spreken, luisteren, leren, creëren en innoveren.

Innovatie: bescherm de vrijheid om zonder toestemming te innoveren en te creëren. Blokkeer nieuwe technologieën niet en bestraf vernieuwers niet voor de acties van hun gebruikers.

Privacy: bescherm privacy en het recht van alle gebruikers om zelf te bepalen hoe hun gegevens en apparaten worden gebruikt.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.