Video: Verbeterde discussie over ontwikkelingshulp door stoomcursus over islam

Dit artikel maakt deel uit van onze speciale berichtgeving over de millenniumdoelen van de VN.

Op The Uncultured Project [en – alle links] is een discussie gaande over de relatie tussen het gebrek aan kennis over de betekenis van de islam en hoe hulp- en ontwikkelingsorganisaties omgaan met moslimgemeenschappen. In een poging om te komen tot een beter begrip van een grote groep potentiële hulpontvangers, heeft Shawn Ahmed een korte en eenvoudige video geplaatst waarin uitgelegd wordt wat de islam inhoudt.

In zijn blogpost van 7 april 2012 getiteld “Ontwikkelingswerk, cynisme en de islam” wijst Shawn Ahmed op een ander blog van een moslim over wat de islam inhoudt, namelijk respect voor anderen en de afwezigheid van cynisme.

Ik zou willen dat meer ontwikkelingswerkers (en vooral ontwikkelingswerkers die in landen met veel moslims werken) dit begrepen en respecteerden, omdat er vooral in onlinegesprekken over hulp en ontwikkeling een neiging tot cynisme lijkt te zijn.

In een blog uit november 2011, “Islam en onlinediscussies over hulp en ontwikkeling”, geeft hij zijn gedachten weer over hoe discussies over ontwikkelingshulp op het internet minderheden uitsluiten, zelfs als die minderheden de doelgroep zijn van de besproken hulpinitiatieven. Hij gelooft dat een van de mogelijke redenen voor deze uitsluiting is, dat de toon van die discussies niet in overeenstemming is met de culturele normen, wat weer invloed kan hebben op de slechte beeldvorming van de hulpindustrie, vooral in een land als Bangladesh, dat in meerderheid islamitisch is:

Deze uitsluiting kan al gebeuren door de hatelijke opmerkingen, het sarcasme en de persoonlijke aanvallen die regelmatig in onlinediscussies over ontwikkelingshulp gebezigd worden […] Ik hoor van veel Bengalen dat zij zichzelf, hun waarden en werkwijze niet weerspiegeld zien in de hulpindustrie en de internationale ngo's. Als deze toon getolereerd en aangemoedigd wordt door hen die met de armen werken, dan hebben die Bengalen misschien wel gelijk.

In zijn meest recente blogpost voor The Uncultured Project, “Islam:101″, oppert Ahmed dat een beter begrip van de cultuur van de gemeenschappen die de doelgroep vormen van de hulporganisaties, kan leiden tot een betere omgeving voor diezelfde hulporganisaties, waarin ze leren over de cultuur en deze kennis gebruiken in plaats van dat ze weigeren met bepaalde groepen te werken als gevolg van onwetendheid en discriminatie.

Maar wat is de islam dan? Het is niet nodig een of andere godsdienstwetenschapper te citeren: ik denk namelijk dat mijn vriend John Green in deze video een vrij goede samenvatting geeft van de islam. De video is de moeite van het kijken waard als je dertien minuten tijd hebt:

De video is onderdeel van de serie Crash Course (Stoomcursus): korte, boeiende video's over wereldgeschiedenis en biologie.

Dit artikel maakt deel uit van onze speciale berichtgeving over de millenniumdoelen van de VN.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.