Oekraïne: De Lukyanivska-gevangenis, waar “mensen als beesten behandeld worden”

Op 2 april 2012 zond de Oekraïense tv-zender TVi Kostiantyn Usovs documentaire [en, ru] uit over de levensomstandigheden en behandeling van de gedetineerden in de Lukyanivska-gevangenis [en] van Kiev (in het Oekraïens ook wel bekend als de Lukyanivsky SIZO, wat zoveel betekent als gevangenis voor voorlopige hechtenis [en]), en over de wijdverspreide corruptie onder het personeel van de instelling.

De film, die beschikbaar is op YouTube [en], bevat beeldmateriaal van de laatste maanden, dat enkele gedetineerden heimelijk met hun gsm maakten op verzoek van de journalist.

Velen die Usovs documentaire reeds bekeken, waren, op zijn minst gezegd, geschokt door wat ze zagen.

LEvko van de Engelstalige blog Foreign Notes schreef het volgende [en] in een bericht met de titel: “Het hellegat van de Lukyanivska-gevangenis”:

De moedige onderzoeksjournalist van TVi, Konstantyn Usov, slaagde er recentelijk in verschillende gsm`s in de beruchte geïsoleerde onderzoekseenheid van de Lukyanivska gevangenis binnen te smokkelen, waar [voormalig eerste minister Yulia Tymoshenko] [en] werd vastgehouden, en waar [voormalige minister van binnenlandse zaken Yuriy Lutsenko] [en] nog steeds opgesloten zit. Zijn nachtmerrieachtige documentaire kan hier bekeken worden…. [en]

De toestanden in sommige van de cellen zijn onvoorstelbaar slecht…duivels… het is niet aan te raden te kijken voor het slapengaan…

Vergeet vooral niet dat deze gedetineerden niet berecht of veroordeeld zijn – velen zouden onschuldig kunnen zijn, maar worden niettemin jarenlang vastgehouden….

Het is moeilijk te aanvaarden dat in de 21ste eeuw mensen zo mishandeld kunnen worden in een staatsinstelling in de hoofdstad van een Europese democratische staat…absoluut beschamend. […]

De Lukyanivska-gevangenis won vorig jaar aan internationale belangstelling toen voormalig eerste minister Yulia Tymoshenko er tijdens haar proces [en] terechtkwam. Miriam Elder van The Guardian beschreef [en] de hechtenisfaciliteit op 16 oktober 2011:

[…] Tymoshenko zit nog steeds in Lukyanivska, dat voornamelijk dienst doet als een hechtenisfaciliteit waar mensen verblijven in afwachting van hun proces. Ze deelt een ruimte van 15 vierkante meter met twee andere vrouwen, beiden in afwachting van tenlasteleggingen voor economische misdaden.

Er is een klein raampje, afgesloten met tralies. Er is geen warm water en de dikke 19de-eeuwse muren van de gevangenis houden het binnen koud en vochtig. Tymoshenko brengt haar dagen al lezend door. […]

In december 2011 lekte een video uit waarin Tymoshenko getoond werd in de medische afdeling van de Lukyanivska-gevangenis. De video werd op tv uitgezonden en via de sociale netwerken in Oekraïne verspreid. Reuters rapporteerde [en] op 15 december:

[…] Het videofragment was een van de twee die op tv uitgezonden werden, met de duidelijke bedoeling te tonen dat Tymoshenko goed behandeld werd en dat haar levensomstandigheden vergelijkbaar waren met die in een goed hotel.

[…]

In de video helpen gevangenisbewakers de cameraman actief mee om de film op te nemen, ze helpen hem zelfs het klepje van het sleutelgat op te lichten.

De 51-jarige Tymoshenko, grotendeels bedekt door beddengoed, wilde duidelijk niet gefilmd worden, haar woorden waren echter niet hoorbaar.

In een ander deel van het beeldmateriaal, dat een goed ingerichte kamer met koelkast toonde, kan men Tymoshenko horen zeggen: “Voordien werd ik in onacceptabele omstandigheden vastgehouden en ik wil niet dat het huidige onjuiste beeld getoond wordt.” […]

In zijn documentaire toont Kostiantyn Usov de Lukyanivska-gevangenis zoals deze werkelijk is: een plaats waar duizenden Oekraïners zonder toegang tot eigen of internationale media jaren doorbrengen in overbevolkte, inhumane toestand, ondertussen hun vonnis afwachtend.  Op zijn blog in de Ukrainska Pravda schreef hij het volgende [en] over het maken van de film:

Lukyanivska SIZO. Een plaats waar mensen als beesten behandeld worden.

De Lukyanivska-gevangenis is een faciliteit voor voorlopige hechtenis. In haar donkere cellen verblijven is geen straf, maar een preventieve maatregel. Dat wil zeggen dat eender welke verdachte hier kan opgesloten worden, wat in hedendaags Oekraïne lang niet betekent dat die persoon waarlijk een misdadiger is.

[De Lukyanivska-gevangenis] bezet de eerste plaats wat betreft het aantal rapporten over wreedheid, foltering, inhumane levensomstandigheden en geheimzinnige sterfgevallen in gevangeniscellen, en dit is waar het regime van  [president Victor Yanukovych] [en] haar vijanden plaatst – dit is waarom we het tot ons doel gemaakt hebben een manier te vinden om de mensen te tonen hoe het er echt aan toe gaat in Lukyanivska. De waarheid en niet datgene wat getoond wordt aan selecte media.

We creëerden ons eigen netwerk van agenten binnenin de gevangenis zodat we eigen mensen hadden in elk gebouw, op elke verdieping van de SIZO en dat in een minimale tijdsperiode. Van buitenaf smokkelden we mobiele telefoons uitgerust met camera`s naar elk van onze agenten en zo zonden de gedetineerden ons, beetje bij beetje, 10 tot 15 seconden per keer, zes maanden lang fragmenten van hun leven. […]

Usov ontving feedback over zijn film zowel op zijn blog Ukrainska Pravda als op Facebook, Twitter, YouTube [en] en elders.

Velen prijzen Usov voor zijn moed. Op YouTube [en] schreef gebruiker slafkorood [en]:

Ik kan mij inbeelden wat het van Usov en zijn team vroeg deze film te maken. Zijn werk zal niet tevergeefs zijn, hij is een dapper persoon, waren er maar meer mensen zoals hij.

Velen zijn bezorgd over de veiligheid van de journalist. Roman Plechuvan schreef [en] op Facebook:

Kostiantyn, ben je niet bang dat “het regime” achter je aan zal komen? Ik zou graag begrijpen hoe je de moed hiervoor gevonden hebt!?

YouTube-gebruiker BenderZT schreef het volgende [ru] over de hoofdverwikkeling van de film:

Een goede zin zoals het besluit [van de film], dat de [Lukyanivska-gevangenis] een schaalmodel is van het land. Zeer droevig om dit te realiseren…

Facebook-gebruiker Yevgeny Titorchuk schreef [ru]:

[…] Moeilijk om te kijken en al de horror en zinloosheid te zien van het systeem dat onverschillig staat tegenover de mens. En het ergste van al is dat dit systeem gecreëerd werd door mensen en eveneens door mensen in stand gehouden wordt.

Op Usovs blog Ukrainska Pravda gaf Facebook-gebruiker Lyubomyr Drozdovskyy de volgende verklaring [en] voor de schokkende wreedheid van het leven in Lukyanivska zoals getoond in de film:

Eigenlijk is financieel gewin [van het gevangenispersoneel] niet de enige reden voor zulke verschrikkelijke omstandigheden in de SIZO. Het andere doel van de SIZO is omstandigheden te creëren die zo onverdraaglijk zijn dat men in feite smeekt overgeplaatst te worden naar [de echte gevangenis], waar de voorwaarden immers ietwat beter zijn. Stel dat er iemand is in wiens zaak het aan enig bewijs ontbreekt om schuld te bewijzen, maar de autoriteiten moeten hem veroordelen in hun eigen voordeel, bijvoorbeeld om de statistieken van het aantal opgeloste zaken te verbeteren. Dus bergen ze deze persoon op in de SIZO, en na een paar maanden van wat in feite marteling is, is [hij of zij] bereid om tegen zichzelf te getuigen, een zelfbekentenis af te leggen, volledige schuld te bekennen – alleen maar om een kans te hebben uit de SIZO weg te komen, zelfs als dit betekent naar de gevangenis gestuurd te worden.

In een andere reactie op Usovs blog Ukrainska Pravda schreef gebruiker skilachi het volgende [en]:

Bijna alles is nog steeds zoals acht jaar geleden. Ik herinner me nog steeds elk van de 254 dagen [die ik daar doorbracht]. […] Na mijn vrijlating wenste ik het volgende: dat elke toekomstige werknemer van het [Ministerie van Binnenlandse Zaken], het openbaar ministerie, het gerecht of gelijk welke eenheid die mensen opsluit, vooraf tenminste een paar maand “stage” zou lopen aan deze faciliteit [uitgaand van hun posities in wetsuitvoering en de rechterlijke macht]. Misschien zouden ze dan het gebruik van preventieve maatregelen tegen verdachten en beschuldigden in een ander daglicht plaatsen. Maar dit is slechts [wishful thinking]. Aan diegenen die door deze hel gegaan zijn wens ik een goede gezondheid. Aan diegenen die faalden dit te vermijden, vergeet nooit altijd menselijk te blijven.

Er lijkt nog geen reactie van de autoriteiten te zijn gekomen op Usovs film. De Staatsgevangenis van Oekraïne echter, gaf op 2 april via haar persdienst een verklaring [en], die als een boodschap van “preventieve aanval” op journalisten zoals Usov geïnterpreteerd kan worden:

Kiev SIZO – de meest interessante faciliteit voor de massamedia

Recent verscheen steeds meer en meer informatie, commentaren en willekeurige verhalen over de werking van de [gevangenisfaciliteiten]. De meerderheid van deze verhalen leveren commentaar op de omstandigheden waarin de gearresteerden en veroordeelden vastgehouden worden en eveneens op de daden van het gevangenispersoneel.

De analyses van de publicaties en [films] tonen een gebrek aan competentie en objectiviteit, en soms ronduit openlijke vooringenomenheid van de journalisten […]. Daarom weerleggen [afgevaardigden van de gevangenisdienst] systematisch de gepubliceerde informatie of voorzien ze van bijkomend commentaar. […]

Wat betreft de meest recente internationale blootstelling van de Lukyanivska-gevangenis linkt [en] LEvko van Foreign Notes dit artikel uit de Kyiv Post [en] over de ontmoeting van 3 april van afgevaardigden van Freedom House [en] met een van de hoogstgeplaatste huidige gedetineerden, voormalige minister van binnenlandse zaken Yuri Lutsenko. LEvko schrijft:

[…] De mannen van Freedom House die Yuriy Lutsenko op dinsdag een bezoek brachten in de gevangenis zouden [Usovs] video moeten bekijken… Na hun bezoek: “De [Oekraïense] Staatsgevangenis benadrukte dat de bezoekers opmerkten dat Oekraïne maatregelen genomen heeft om de voorwaarden voor hechtenis en medische verzorging in lijn te brengen met internationale standaarden.”

You f***ing liars…

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.