Macedonië: Vredesmars gepland op zaterdag 17 maart

De bevolking van het multi-etnische Macedonië organiseert deze zaterdag een vredesmars als uiting van hun bezorgdheid dat de recente haatmisdaden een voorbode zouden zijn van een burgeroorlog.

De mars is gepland voor zaterdag 17 maart 2012 om 14 uur in het stadspark van Skopje en wordt gepromoveerd via dit Facebook-evenement [mk], Tweetvite-evenement [mk], het Twitter-account Zaedno za mir (Together for Peace) en de hashtags #PEACEmk, #ZaednoZaMir, #zzm of #marshnamirot.

Het initiatief [mk] wordt georganiseerd door activisten en ongeveer 50 burgerorganisaties, met betrokkenheid van artiesten en mediapersoonlijkheden van alle lokale etnische groepen, die liever geen herhaling zien van het conflict in 2001 [en] (ook wel het “tweede helft“-concept [mk] genoemd). Zij zeggen:

Together for Peace poster. The symbol of overlapping word balloons also spreads as a Facebook profile pic.

Poster voor Together for Peace. Het symbool van overlappende tekstballonnen wordt ook verspreid als een Facebook-profielfoto.

Wij zijn:
VOOR vrede!
VOOR samenleven in plaats van naast elkaar!
VOOR het kalmeren van de gemoederen!
VOOR het goede voor iedereen!
VOOR vriendschap!
VOOR een maatschappij zonder geweld!
Zonder vooroordelen en manipulatie!
We verwelkomen iedereen die streeft naar het verminderen van de spanningen en het bewust samenleven!
Dit is een probleem van maatschappelijk en menselijk bewustzijn.
Laten we het zaadje der liefde planten.
We willen het en we kunnen het!

De mars komt er als reactie op een reeks gewelddadige interetnische ontwikkelingen [en], waaronder de trage [mk, sq] en controversiële reacties van de autoriteiten op de moord in Gostivar na/tijdens een ruzie over een parkeerplaats op 28 februari, de protesten na de begrafenis waarbij bepaalde winkels werden gemolesteerd, gevolgd door een reeks gewelddadige incidenten waaronder “spontane” “wraak”-acties – het in elkaar slaan van toevallige voorbijgangers in de straten van verschillende Macedonische steden en in het openbaar vervoer in Skopje, waarbij tientallen mensen met ernstige verwondingen opliepen.

Dit alles werd vergezeld van bevooroordeelde berichtgeving in de media, zelfs openlijk haat zaaien [mk] in de meeste van de etnisch/linguïstisch verdeelde commerciële media die operationeel blijven [en]. De periode van achteruitgang op het vlak van de veiligheid in Macedonië begon eind januari [en], en werd voorafgegaan door langdurige inspanningen van nationalistische mobilisering geïnstigeerd door de regerende etnisch-Macedonische en etnisch-Albanese partijen binnen hun “eigen” groepen, en een gerechtelijke “traditie” van straffeloosheid of toegeeflijkheid [en] tegenover daders van de facto haatmisdaden [en]. (Het concept van de haatmisdaad is als dusdanig niet aanwezig in het Macedonische rechtssysteem, hoewel aanzetten tot etnische of raciale haat als een zware misdaad beschouwd wordt.)

March for Peace poster by Nebojsha Galevski - Bane. Published with intend to be shared and republished.

Poster voor March for Peace door Nebojsha Galevski – Bane.

Deelnemers aan het initiatief drukken hun toewijding om samen te leven met hun leeftijdsgenoten van verschillende etnische groepen uit door vertalingen van de oproep te verzorgen en ook door het maken van diverse andere werken. Bijvoorbeeld, grafisch ontwerper Nebojsha Gelevski-Bane creëerde [mk] bovenstaande poster, en theater- en filmregisseur Srđan Janićijević plaatste een andere pro-vrede tekening en een videoadvertentie.

Reacties niet mogelijk