Guatemala: Inheemse inwoners en boeren verdedigen hun land

Dit artikel maakt deel uit van onze speciale berichtgeving over rechten van inheemse volken.

Duizenden inheemse inwoners en campesinos (boeren) hebben in Guatemala deelgenomen aan een negendaagse mars om hun land te verdedigen, te protesteren tegen gedwongen verhuizingen en aandacht te vragen voor andere problemen waar gemeenschappen op het platteland mee te maken hebben. Cultural Survival [en] legt uit:

De mars, die was georganiseerd door het Comite de Unidad Campesino [es] (CUC) [Comité voor de eenheid van campesinos], wilde de aandacht van de staat Guatemala en van lokale, nationale en internationale media vestigen op problemen waar de meerderheid van de inheemse inwoners en campesinos in het land mee te maken hebben.

Het rapport gaat verder:

De leiders van de beweging hebben een persbericht uitgegeven, de “Verklaring van de Mars voor Verzet en Waardigheid, ter Verdediging van de Aarde en het Land” [es], waarin ze de volgende eisen stellen, een herhaling van al lang bestaande grieven van de inheemse inwoners en campesinos in Guatemala:

  • Kwijtschelding van agrarische schulden die door de staat aan boeren worden opgelegd; een rechtvaardige herverdeling van land, zodat boeren ten minste voldoende land hebben om van te kunnen leven.
  • Een einde aan gedwongen verhuizingen, met name het aanhoudende probleem in de Polochic-vallei in Alta Verapaz, waar honderden gezinnen in maart 2011 met geweld uit hun huizen werden gezet om plaats te maken voor Afrikaanse palm- en suikerplantages.
  • Een einde aan de vervolging en criminalisering van inheemse inwoners die vechten voor hun rechten, waaronder de acht inheemse vrouwen van San Miguel Ixtahuacán, tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd omdat ze zich hebben uitgesproken tegen de Marlin-mijn.
  • Intrekking van de vergunningen voor mijnbouw, aardolie, waterkrachtcentrales en monocultuur.
  • Goedkeuring door het Congres van wetsvoorstellen die arme en inheemse gemeenschappen steunen, zoals Wetsvoorstel 4087, de Wet voor Gemeenschapsmedia, die gemeenschapsradio legaal maakt.

Fotograaf en blogger James Rodríguez publiceerde een foto-essay [es] van de aankomst van de demonstranten in Guatemala-Stad op 26 maart 2012:

Después de 9 días y 212 kilómetros, la Marcha Indígena, Campesina y Popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral, llegó al centro de la Ciudad Capital. Según miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC), se estima que alrededor de 15,000 personas participaron en esta novena y última jornada.

Na 9 dagen en 212 kilometer kwam de mars van inheemse inwoners, campesinos en anderen voor de bescherming van Moeder Aarde, tegen uitzettingen en criminalisering, en vóór geïntegreerde plattelandsontwikkeling aan in het centrum van de hoofdstad. Volgens leden van het Comite de Unidad Campesino (CUC) namen naar schatting 15.000 mensen deel aan de negende en laatste dag [van de mars].

Dit zijn een aantal van de foto's die door James zijn gemaakt (gepubliceerd met zijn toestemming):

"Nee tegen exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Nee tegen mijnbouw."

Ga naar de blog van James, Mi Mundo [es], voor meer foto's van de mars in Guatemala-Stad.

Dit artikel maakt deel uit van onze speciale berichtgeving over rechten van inheemse volken.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.