Turkmenistan: ‘Global village’ of achterdochtig dorp?

Turkmenistan is een van de meest gesloten en geïsoleerde landen ter wereld. De aanwezigheid van buitenlanders in het land is beperkt tot een aantal diplomaten en directeuren van buitenlandse energie- en bouwbedrijven.

Wat dat betreft kan Turkmenistan worden beschouwd als een ‘global desert’: een woestijn, afgelegen en praktisch geheel geïsoleerd van onze hedendaagse global village. Uit een recente discussie over ‘de Amerikanen in de dorpen’ [tk] op het nieuwe Turkmeenstalige forum ertir.com [tk] komt naar voren hoe het isolement van Turkmenistan de mentaliteit van de bevolking beïnvloedt.

Turkmenistan

Onderhoud aan het stadspark in de Turkmeense hoofdstad Asjchabad. Foto van Mirka Duijn, copyright Demotix (24-09-2009)

Onderhoud aan het stadspark in de Turkmeense hoofdstad Asjchabad.
Foto van Mirka Duijn, © Demotix (24-09-2009).

Turkmenistan is een land met 5 miljoen inwoners dat grote fossiele brandstofreserves bezit. In de negentiende eeuw werd het veroverd door tsaristisch Rusland, waarna het in 1924 deel ging uitmaken van de Sovjet-Unie. En met buurlanden als Iran en Afghanistan is de angst voor sterke buren en wereldmachten alomtegenwoordig in Turkmenistan.

Het nationaal bewustzijn neemt toe, twintig jaar na de onafhankelijkheid door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En mede door de onvoorspelbare karakter van het dictatoriale regime zijn spionageverhalen en complottheorieën populair onder de bevolking.

Het beleid van de regering is niet inzichtelijk en openbare discussies over politieke onderwerpen zijn taboe. De zwaar gecensureerde en door de staat gecontroleerde media verspreiden uitsluitend officiële berichten. Als gevolg daarvan weet de bevolking weinig tot niets van het overheidsbeleid. Statistieken en overige informatie die in andere landen vrijelijk circuleren, zijn staatsgeheimen in Turkmenistan.

De aanwezigheid van een Amerikaan in een Turkmeens dorp kan daarom oprechte verbazing wekken en leiden tot grote nieuwsgierigheid en speculatie onder de bevolking. Maar geheel in overeenstemming met het in Turkmenistan populaire gezegde “velen weten meer dan één” verschafte de discussie die plaatsvond op 10 september 2011 iets van duidelijkheid in de zaak.

‘De Amerikanen in de dorpen’

Görogly opent de discussie met zijn bericht getiteld ‘De Amerikanen in de dorpen’. Hij schrijft:

Ik weet niet of het bij jullie in de buurt ook zo is, maar bij ons werkt in het dorp verderop een Amerikaan als leraar Engels. Het lijkt me duidelijk dat ze [de Amerikaanse leraren] hier niet komen vanwege het uitstekende salaris. Bij dorpsfeesten filmt hij alles, zodat sommige tantes (oudere vrouwen) uit het dorp hem beginnen te vervloeken: ‘Die ongelovige zou door de aarde verzwolgen moeten worden’ [de Turkmeense uitdrukking voor iemand die beter kan verdwijnen]. Hij stelt ons geduld op de proef met zijn camera. Wat vinden jullie van ze? Wat denken jullie dat ze in Turkmenistan doen?

Turkmentalyp reageert als eerste:

Het is heus geen toeval. Ze hebben instanties die volken bestuderen. Ze bestuderen de economische, politieke en sociale aspecten van het [Turkmeense] volk en werken daarmee aan een ‘vuile’ strategie. Ze leren de anatomie van een volk, ze bestuderen de sterke en zwakke punten. Net als in een gevecht maken ze gebruik van de zwakten van hun tegenstanders.

Görogly mengt zich in de discussie:

In de tijd van Güljamal Han leefden ze ook onder onze bevolking nadat ze hier waren gekomen met Skobelev [de Russische generaal die de Turkmenen versloeg bij het fort van Geok-Tepe]. Wie weet wat ze van plan zijn. We moeten ze in de gaten houden.

Abadan voegt eraan toe:

Ze willen de Turkmeense gebruiken bestuderen.

Gudrat reageert daarop:

Ja, natuurlijk willen ze onze cultuur bestuderen. Denk je echt dat een spion zou filmen met zo'n camera? Als hij een spion was, zou je niet eens weten dat hij Amerikaans is.

Kural zegt het volgende:

Waar hebben jullie het eigenlijk over? De mens is nu eenmaal nieuwsgierig, hij wil van alles weten over andere culturen, zijn eigen cultuur verspreiden, ervaringen verzamelen… Was het niet een Amerikaans meisje dat door een Israëlische bulldozer werd doodgereden? [Een verwijzing naar Rachel Corrie, een Amerikaanse vredesactiviste die door een bulldozer van het Israëlische defensieleger in de Gazastrook werd overreden.] Als ik naar een ander land zou gaan, ook al lag dat in Afrika, zou ik ook mijn camera meenemen.

Wijzelf gaan in onze vakanties niet naar de dorpen om les te geven. En de mensen daar hebben wel leraren nodig. Zij weten niet wat goed of slecht is. Als iemand bang is voor een camera, moet hij daar wat van zeggen. De [Turkmeense] regering, die pas geleden nog twee Israëlische diplomaten weigerde, weet heus wel wat ze doet.

Senem is het niet eens met Kural:

Maar Kural, we hebben het over Amerika. We kunnen van Amerika niets goeds verwachten.

Kural antwoordt:

Senem, eerlijk gezegd, ik ken alle problemen hier in Turkmenistan. Ik heb me erbij neergelegd. Maar zelfs als mensen worden geslagen of gestraft, blijven ze tevreden met de regering. Je moet niet bang zijn, maar actie ondernemen. Zij moeten hier niet komen om les te geven, wijzelf moeten het volk onderwijzen.

Abadan vraagt:

Waarom hangt er aan de Amerikaanse ambassade een bordje met ‘verboden te fotograferen’? Iedere keer als ik er langskom vraag ik me dat af. Niemand hier maakt foto's om een aanslag voor te bereiden.

Senem antwoordt:

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Leo Messi zegt:

Als ik in het buitenland zou zijn, zou ik alles filmen wat ik niet ken. Taxi's, restaurants, of zelfs mensen die met elkaar praten. Ben ik dan een spion? LOL om jou. Is zo'n uitgestorven dorp militair of strategisch gezien de moeite waard om te filmen? Wil je de tijd van Skobelev vergelijken met die van ons? Nog meer LOL om jou. De techniek schrijdt voort, tegenwoordig gebruiken ze cyberspionnen en sturen ze niemand meer naar een uitgestorven dorp. Bovendien zijn niet alle Amerikanen slecht. Als in plaats van Amerika Turkije of Rusland de supermachten waren, zou het erger zijn. Ik zie niet in wat Amerika hier fout doet. Ze proberen de rotzooi op te ruimen in landen als Irak en Afghanistan. Leve Amerika.

Turkmentalyp blijft bij zijn standpunt:

Ze hebben van Irak zogenaamd een democratie gemaakt. Voor het opruimen van rommel hebben we Amerika niet nodig. Het zou beter zijn als ze zich niet met iedereen bemoeiden. De opvattingen die leven onder een volk zijn belangrijk studiemateriaal. Het gaat ook om het leren van de tradities. Voor het veroveren van een land is alleen militaire informatie niet genoeg. De media en alle verschillende meningen onder de bevolking zijn ook belangrijk. Als je het goed wilt doen, moet je de tradities bestuderen.

Leo Messi antwoordt:

Turkmentalyp, voor de studie van de psyche van een volk hebben ze speciale diensten. Trouwens, er werken helemaal geen Amerikanen in die diensten. Daar gebruiken ze mensen uit die landen voor. Voor Turkmenistan kunnen ze mensen ronselen bij azatlyk.com.

Halasgär klinkt pessimistisch:

Hun doel is niet alleen spionage, maar ook het werven van jonge collaborateurs voor de toekomst. Het opleiden van mensen als Sylapmen [een Turkmeen die zich tot het christendom bekeerde]. We moeten erg voorzichtig zijn. Moge Allah de mensen bij hun geloof houden, hun mooie leven en hun vaderland. Amen.

Heromant mengt zich in de discussie:

Ik werk op dit moment voor de Azatlyk Boerenbond in Ýolöten. Ik film alles wat ik zie, want het lijkt hier op Afghanistan. Ben ik nu een spion? LOL om jou. Ga maar naar Amerika en film de dorpen daar. Dan noemen ze je geen spion. Leer en ontwikkel je gedachten. In plaats van roddelen over Amerika moet je je gedachten vrij maken.

YaSwami zegt:

Volgens mij weten zij wat wijzelf, de Turkmenen, niet beseffen: dat wij politiek gezien de kontlikkers van de Russen zijn. God mag weten wat jullie voor de camera's proberen te verbergen.

Belulym zegt:

Wie heeft hem aangesteld als leraar? Het is niet erg waarschijnlijk dat een Amerikaan dorpsleraar wordt. Zo iemand zou eerder in de steden gaan werken. Hm, het is wel een erg verdachte situatie.

Mylayym legt uit:

De leraren Engels worden gestuurd door het Amerikaanse Vredeskorps. Ze zorgen er ook voor dat mensen van ons naar de Verenigde Staten kunnen gaan om Engels te leren. We hoeven nergens bang voor te zijn. Onze mensen mogen daar ook filmen. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe ze daar Engelse les krijgen. Als het aan mij had gelegen, had een meisje bij ons in huis kunnen wonen, maar mijn familieleden hadden daar geen zin in en het Korps zei dat ze geen mensen plaatsen in Asjchabad. Toen ik vroeg waarom zeiden ze dat juist de mensen in de dorpen Engels moeten leren en dat het bovendien makkelijker is om Turkmeens te leren in de dorpen dan in de steden. Niet alleen in die van Asjchabad, maar in alle Amerikaanse ambassades is het maken van foto's verboden.

Explorer heeft het laatste woord in de discussie:

Jullie doen alsof we nog in de 18e eeuw leven. Laat ze toch lekker filmen. Zijn onze dorpen ook al staatsgeheim? Laat buitenlanders maar niet horen wat jullie zeggen, want dan worden jullie keihard uitgelachen. Het is een kwestie van mentaliteit. Het gaat erom dat wij niet kunnen geloven dat iemand naar een ander land kan reizen om iets op te steken van de cultuur en de mensen. Omdat onze computers niet zo geprogrammeerd zijn. Het moet wel een spion of een vijand zijn. En daarom moet hij worden opgehangen, gestenigd of uitgewezen.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.