Australië onthult maatregelen voor CO2-heffing

De Australiërs blijven verdeeld na de aankondiging door premier Julia Gillard van een Clean Energy-pakket [en – alle links] bestaande uit een CO2-heffing van 23 Australische dollar [ongeveer 17 euro] per ton CO2-uitstoot en een systeem voor emissiehandel vanaf 2015. De Australische website Crikey kwam met een eerste samenvatting van de maatregelen, en ook de rest van de plaatselijke blogosfeer liet al snel van zich horen.

Jeremy Sear van An Onymous Lefty liet zijn gebruikelijke sarcamse de vrije loop in een artikel getiteld “The carbon tax that will doom us all“. Zijn pijlen waren gericht op Tony Abbott, leider van de oppositiecoalitie, die tegen het plan is:

En het ergste van alles: wat vreselijk oneerlijk van de regering om eindelijk met de details te komen van het pakket CO2-heffingen en het Tony Abbott daarmee onmogelijk te maken om er van alles over uit zijn duim te zuigen!

Premier Gillard lanceert de website Clean Energy Future. Foto: Clean Energy Future.

Premier Gillard lanceert de website Clean Energy Future. Foto: Clean Energy Future.

Harry Clarke reageerde enthousiast in het artikel “Australia will tax its carbon emissions” op zijn naar hemzelf genoemde blog:

Natuurlijk wist ik dat de aankondiging eraan zat te komen, maar het was heel spannend om alle details van het voorstel te kunnen lezen (via de link) en om zo'n duidelijke en welbespraakte onderbouwing van beiden voor het voorstel te horen. Het is niet alleen een politiek statement, maar ook een belangrijke toepassing van het principe dat markten de beste manier zijn om problemen met betrekking tot CO2-uitstoot op te lossen. Na een aantal omwegen heeft Labour eindelijk het punt bereikt dat ze een jaar geleden al hadden moeten bereiken. Mijn felicitaties voor degenen die hebben bijgedragen aan dit resultaat.

In de “Editorial” van Open Your Eyes werd de nodige kritiek geleverd op het voorstel:

De bureaucratie zal welig tieren terwijl hele volksstammen pennenlikkers een heel systeem van heffingen en kortingen ontwikkelen.

Goldman Sachs en consorten in de bankwereld zullen hier uiteindelijk flink van profiteren als het systeem over drie jaar overgaat op emissiehandel, en wanneer dit uiteindelijk wereldwijd wordt geïntroduceerd zal dit leiden tot een markt die, volgens de Wall Street Journal, zo'n 3 triljoen Amerikaanse dollar waard is.

En ondanks alle heffingen, de verarming van velen en de verrijking van een kleine groep zal er helemaal niets veranderen voor het klimaat in de wereld.

Chris White van Blogging from a life-long unionist is voorstander van een CO2-heffing, maar hij had graag meer initiatieven gezien van zijn eigen politieke partij:

Het is een historische stap vooruit voor Australië dat we eindelijk een heffing introduceren op CO2-uitstoot. De tijd om er alleen maar over te praten is voorbij, want de schadelijke gevolgen van de opwarming van de aarde worden steeds duidelijker. Door maatregelen te nemen om de uitstoot terug te dringen, behoort de politiek van uitstel of ontkenning tot het verleden.

Maar doordat het zo lang heeft geduurd voordat er eindelijk actie werd ondernomen, is onze uitdaging nu nog groter en urgenter dan ooit. De ambities van het pakket maatregelen zijn bescheiden als ze worden afgezet tegen wat de wetenschap zegt dat we moeten doen om grote schade te voorkomen aan de Australische economie, ons milieu en de manier waarop we leven.

Website Clean Energy Future

Website Clean Energy Future

Climate Change Denier wees erop dat Australië het enige land ter wereld is met een CO2-heffing voor de hele economie:

En de rest van de wereld trekt zich nergens iets van aan.

…Dus wat stelt onze vermindering van 160 miljoen ton voor in vergelijking met de jaarlijkse CO2-uitstoot van China? China produceert 7.031 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is 2,2 procent van de productie van China. Dus als China de productie met hetzelfde percentage verhoogt als in 2010, met 10 procent, dan worden de 160 miljoen ton CO2 die door Australië worden bespaard binnen 3 maanden door China geproduceerd.

Miljarden dollars extra lasten voor Australische werknemers, de Australische industrie en Australische consumenten worden in 3 maanden door China tenietgedaan.

De Twitter-hashtag #CP was een van de trending topics in Australië. Veel berichten werden geretweet, zoals dit bericht van @dannolan, die tijdens en na de persconferentie rake uitspraken deed:

Je kunt ‘CO2-heffing’ niet spellen zonder een SOCIALISTISCH MALTHUSIAANS DODENPACT VOL EUGENETICA #cp

@GeordieGuy voegde hier een persoonlijke noot aan toe:

Mijn zoon wordt geboren in november. Er is nog een hele kleine kans dat ik ooit met hem op het Great Barrier Reef kan gaan duiken. #cp #cef

Na premier Gillards mediagebeurtenis van een uur lieten de cynici van zich horen. De reactie van @therevmountain was typerend:

“Premier, kunt u mij de boodschap nog eens vertellen, maar dan in een soundbite?” #cp

Voormalig Davis Cup-tennisser @JohnAlexanderMP, tegenwoordig parlementslid voor de conservatieven, hield zich aan het script van zijn partij:

Australische bedrijven kunnen nu dus naar het buitenland verhuizen en lokale werknemers minder betalen om zo de #CO2-heffing te omzeilen, en de opbrengst terugverkopen aan onze eigen markt. Geweldige hervormingen. #cp

@zinders herhaalde het citaat van Gillard van een voormalige Britse conservatieve premier:

“Het gevaar van de opwarming van de aarde is… realistisch genoeg om veranderingen en offers te rechtvaardigen” Thatcher, 1990 http://bit.ly/bDBNzG #cp #auspol

@SimonCopland leek verrast over het optreden van de premier:

Wow, Gillard verkoopt dit eigenlijk heel goed. #cp

Er zullen nog wel meer analyses en reacties volgen terwijl het nieuws over de maatregelen bezinkt, maar dit kan nog jaren duren.

1 reactie

 • wim van Loenen

  Is CO2 een groot probleem? Ja en Nee
  Ja, omdat er de laatste 200 jaar steeds meer CO2 in de lucht komt, en omdat het een broeikasgas is, dat zonnewarmte vasthoudt. De aarde warmt daardoor op. Het gevolg is: in regengebieden meer zware regens en heftiger stormen en in droge landen steeds meer droogte en: .. op de hele wereld een zeespiegelrijzing van minstens 10 à 20 meter als we nu niets doen! Het laatste treft Nederland zwaar (en Bangladesh, Shanghai, Florida, enz.)
  Nee, CO2 is op zich geen probleem, omdat mensen en dieren en micro-organismen CO2 uitademen. Het is onzin om hiervoor een CO2 heffing in te voeren. Het is ook onzin om voor biomassa en groen biogas een CO2 heffing in te voeren. Kleinschalige groen biogas productie is er al. Dit biogas komt uit biomassa; uit groene planten en algen die NU zonlicht opvangen en daarmee CO2 wegnemen. Daardoor is CO2 uit verbranding van biomassa geen probleem!

  Het probleem zit in de CO2 die afkomstig is van fossiele brandstoffen. Bij fossiele energie is geen sprake van een kringloop. We gebruiken nu de zonne-energie van honderden eeuwen plantengroei uit een zeer ver verleden. Die energie is opgehoopt in steenkool, olie en aardgas. Wat in honderden eeuwen aan CO2 is opgeslagen, komt nu door verbranding vrij in twee eeuwen. Dat is wel erg veel CO2 ineens. En wat er nu aan extra CO2 uit fossiele brandstoffen bijkomt verdwijnt ook niet meer; de planten van toen zijn uitgestorven. De huidige planten en algen zijn nodig voor de huidige CO2 kringloop van biomassa. We moeten stoppen met fossiele energie.

  Is stoppen met fossiele energie moeilijk? Ja en Nee
  Ja, omdat fossiele energie erg goedkoop is. De hele wereldeconomie draait daarop. Met duurzame energie wordt energieprijs twee keer zo hoog. Olieproducerende landen en maatschappijen zullen in ons vrije markt systeem de prijs niet zomaar verhogen. Dus is het overlaten van een CO2 heffing aan de markt geen goede oplossing. Dus geen CO2 emissie handel. De overheden moeten ingrijpen. De sleutel is: Accijns op fossiele energie! Een CO2 heffing op alle brandstoffen belemmert de toepassing van biobrandstoffen. Maar zelfs als er geen CO2 emissie rechten betaald hoeven worden, is biobrandstof te duur. Zo maar stoppen met fossiele energie is moeilijk. Overheidsingrijpen is nogal ingewikkeld.

  Nee, stoppen is niet moeilijk, als we onze aandacht bij belastingherziening de komende vier jaar maar hierop richten. Er is in het overheidsbudget in 2016 financiële ruimte ontstaan. Energieprijs-stijgingen kunnen worden gecompenseerd. Dit is urgent. Nederland mag niet verzuipen. Dus: accijns op fossiele energie heffen, gelijktijdig met een belastingherziening.
  Allicht moeten de zwakkeren worden gecompenseerd voor de hogere energieprijs (bijvoorbeeld door een extra huurtoeslag voor arme huurders en een veel kleiner of negatief woonforfait voor huizenbezitters met lage inkomsten). Ook bedrijven moeten worden gecompenseerd! Voor de Staat dalen de aardgas-inkomsten. Daar tegenover is minder energiesubsidie nodig; ook is er in de overgangsfase, met deels nog fossiele brandstoffen, voor de Staat inkomen uit accijns op fossiele energie. Dit moet de Staat uitwerken, inclusief de nog ontbrekende beprijzing in het Energieakkoord.

  Motto: NO FREE TRADE FOR FOSSIL FUELS !! De politiek moet ingrijpen!

Discussieer mee

Auteurs graag inloggen »

Regels

 • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
 • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.