Noord-Korea dreigt met openbaring van opgenomen gesprekken met Zuid-Korea

Het riekte duidelijk naar chantage toen Noord-Korea op donderdag het dreigement uitte aan Zuid-Korea dat ze geheime audio opnamen zouden vrijgeven van besprekingen tussen de beide Korea's, naar verluidt gehouden op 9 mei, 2011 [en]. Het geheime onderhoud, dat werd gehouden op initiatief van Zuid-Korea, had moeten leiden tot een overeenkomst over besprekingen die de weg moesten vrijmaken na de dodelijke aanvallen [en] op Zuid-Korea in 2010. Het Noord-Koreaanse centrale nieuwsagentschap berichtte dat op de opnames te horen is hoe Zuid-Koreaanse ambtenaren smeken om een topconferentie en zelfs “enveloppen met geld” als steekpenning aanbieden.

De twee partijen zijn er niet in geslaagd om tot een overeenkomst te komen en Noord-Korea weigerde verontschuldigingen aan te bieden of de verantwoordelijkheid te nemen voor het tot zinken brengen van het Zuid-Koreaanse marineschip de Cheonan [en].

 Na deze schokkende berichten barstte de discussie op Zuid-Koreaanse blogs en Twitter los. Hoewel sommigen het bestaan van deze opnames betwijfelen, bekritiseren anderen de Zuid-Koreaanse regering van achterkamertjespolitiek, wat over het algemeen wordt gezien als [ko] een wanhopige poging van de regering om het geschil tussen de twee Korea's op te lossen voor de presidentiële verkiezingen van volgend jaar. De regering spreekt deze beweringen tegen.

Zijn er opnames?

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Unificatie (@uni_kr) stuurde op 9 juni de volgende tweet:

@uni_kr: [브리핑] 우리 정부의 기본 입장은 북한의 주장에 대해 일일이 대응하지 않겠다는 것입니다. 북한이 주장하는 대로 녹음이 있다면, 더 이상 사실이나 상황을 왜곡하지 말고 모든 내용을 있는 그대로 공개할 것을 촉구합니다.

[Briefing] Het uitgangspunt van de regering is om niet op iedere bewering uit Noord-Korea te reageren. Als er gesprekken zijn opgenomen zoals ze beweren, verzoeken wij ze dringend deze vrij te geven zonder de inhoud en de situatie verder te verdraaien.

Park Dae-seung (@greatwin52) een voormalig tv-producent en tegenwoordig ondernemer stuurde het volgende twitterbericht [ko]:

@greatwin52: 며칠 전 외교관련해 오래 종사한 외교전문가가 이런경우 꼭 녹취하는게 관례라는 글을 읽었는데 우리 정부는 녹취한 일이 없고 북한이 그걸 가지고 있다면 몰래 불법녹음한 것이라고 주장한다.뭐 두려운게 있는걸까?

Een aantal dagen eerder las ik een artikel waarin een expert op het gebied van diplomatie werd geciteerd. Volgens deze expert is het gewoonlijk dat dit soort gesprekken worden opgenomen. Maar volgens onze regering is het niet opgenomen en als Noord-Korea opnames heeft, dan zijn deze illegaal. Zijn ze in het noorden dan nergens meer van onder de indruk?

Twitteraar AniRush (@AniRush) die in animatieproduktie werkt, stuurde het volgende bericht:

@AniRish: 북한은 녹취록이 있다고 하고, 정부에서는 그런게 있으면 공개하라고 했으니. 둘 중 하나는 거짓을 말하고 있는게 분명하네요. 생각하기 복잡하니 이번에는 서로 증거를 내놓고 이야기 하기를.

 Noord-Korea zegt opnames te hebben en de Zuid-Koreaanse regering ontkent dit, laat maar horen dan. Het is duidelijk dat een van beide liegt. Aangezien het een ingewikkelde zaak is, moeten beide partijen bewijs opvoeren en de zaak bespreken.

Yoo Jae-Beom (@Tkfkdtkfkd0824) stuurde dit twitterbericht:

@Tkfkdtkfkd0824: 원래 비밀 접촉이든 공개 접촉이든 남북 양측 다 서로 녹취를 한다고 하지요?? 남북 어느쪽의 얘기가 맞던 녹취록을 먼저 오픈하는 쪽이 진실이라고 봅니다.

Het is algemeen bekend; beide partijen maken opnames van besprekingen, of deze nu openbaar zijn of niet. Ik denk dat de partij die de opnames als eerste vrijgeeft de waarheid spreekt.

Hun Joo (@aura222222) dacht:

@aura222222: 북한이 회담내용을 깐다고 협박하는군요. 실제로 돈이 오가긴 오갔나 봐요. 정부서는 돈봉투가 아니라 숙식료라고 해명하는걸 봐선[…]

Noord-Korea dreigt de inhoud van de bespreking bekend te maken. Dus zal er wel een financiële transactie (tussen de beide Korea's) hebben plaatsgevonden – tenslotte probeerde de Zuid-Koreaanse overheid slechts uit te leggen dat de enveloppen met geld enkel vergoeding voor de accommodatie (tijdens de vergadering) waren.

Felle aanklachten tegen Noord-Korea

Aangezien Noord-Korea een ongekend agressieve houding aannam, kozen veel Zuid-Koreanen de kant van de regering. In herhaling van wat het ministerie van Unificatie eerder meldde, stuurden velen het volgende twitterbericht ‘Maak het maar bekend.’ De invloedrijke Zuid-Koreaanse blogger en journalist Media Mongu (@mediamongu) stuurde via Twitter dit bericht:

@mediamongu: 우리 정부는 북한의 사과를 촉구하기 위해 비밀접촉했다고 했다. 북한 네놈들 말이 사실이라면 녹취록 공개해 봐라.

Onze regering zegt dat ze een geheime bespreking hadden met Noord-Korea om een verontschuldiging af te dwingen. Jullie, Noord-Koreanen, als jullie de waarheid spreken, maak het maar bekend.

Via Twitter zei Crewords(@crewords) :

@crewords: 정부, 北 녹취록 공개 위협에 “황당, 비정상적” http://bit.ly/iXc8KI 애초에 북한에 상식을 기대했다는 것이 넌센스[…]

De Zuid-Koreaanse regering noemde het dreigement van Noord-Korea “verbijsterend en irrationeel”. Het is sowieso zinloos iets rationeels vanuit Noord-Korea te verwachten.

Twitteraar Anna (@annauna) tweette [ko]:

헤어진 남녀 관계에서 나쁜 것들이 신상을 까발리고 동영상 찍은것으로 협박한다고 하지..지금 현재 북한 것들이 녹취한 것을 언론에 공개한다고 협박하는것 보면 영원히 북한 것들하고 상종하면 안된다.

Als een relatie uiteenvalt zullen sommige slechte mensen hun voormalige geliefde bedreigen met het vrijgeven van een video-opname. Noord-Korea gedraagt zich precies hetzelfde, door Zuid-Korea te chanteren met het vrijgeven van opgenomen besprekingen. Wij zouden nooit een relatie moeten aangaan met deze Noord-Koreanen, never-nooit.

Kritiek tegen de regering stapelde zich op

Kim Kyung-suk (@MKTKIM), een account manager bij een pr-bureau stuurde dit twitterbericht:

@MKTKIM: 북한이 녹취록을 까겠다는것은 오만한 태도이다. 그런데 이런 상대에게 책을 잡혀 개끌리듯 끌려가는 이명박정부의 무능이 답답하다. 정도를 안가고 편법으로 일관하니 이런일이 생기는 것.

Noord-Korea kondigde aan de opgenomen gesprekken vrij te geven: dit is een arrogante houding. Het is moeilijk om toe te zien hoe de regering van Lee Myung-bak wordt rondgesleept als een hond aan de lijn die hij hen heeft gegeven. Deze situatie is gecreëerd door de neiging van deze regering om de kortere route te nemen in plaats van het gebruikelijke pad.

Kang Myung-soo (@namoogrimm) zei:

만일 만일 북한 주장이 사실이라면 다음 수순은 ‘참석자들이 임의로한 행동이다 돈도 알아서 마련했다'가 되는 것인가? 설마 부디 사실이 아니길…

@namoogrimm: Als de berichten uit het Noorden waar zijn, wat zal Zuid-Korea dan nu doen? Zal de Zuid-Koreaanse regering zijn excuses maken en zeggen dat de (geheime) deal op eigen houtje werd gemaakt door individuele ambtenaren of dat deze vrijwillig geld hebben verzameld (om het aan het Noorden te geven)? Ik verwacht dat de versie van het Noorden een leugen is.
Cartoon die de uiteenlopende houdingen van Kim Jong-il tegenover Zuid-Korea en China uitbeeldt, van Poralsjuns Blog, auteur onbekend

Cartoon die de uiteenlopende houdingen van Kim Jong-il tegenover Zuid-Korea en China uitbeeldt, van Poralsjuns Blog, auteur onbekend

Het motief van Noord-Korea

Oh Soo-Jin (@Bryant0602) stuurde:

@Bryant0602: 북한의 녹취록 공개 협박 의도가 뭘까요? 우리 정부 옥죄기? 남남갈등? 다 맞는말이지만 내생각엔 중국의 남북대화요구에 대한 항명인 듯. 막장까지 가서 남북대화 절대불가함을 천명하는거죠. 암튼 미래 정부와 북한간 진정한 대화는 힘들 듯. 무신의의 녹취록공개라니.

Wat is het motief van deze Noord-Koreaanse chantage om de opgenomen gesprekken vrij te geven? Om druk uit te oefenen op onze regering? Om intern conflict binnen Zuid-Korea aan te wakkeren? Dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar ik denk dat Noord-Korea hiermee ongehoorzaamheid aan China wil tonen dat gesprekken tussen de twee Korea's wil bevorderen. Noord-Korea wil de situatie op de spits drijven om te benadrukken dat het absoluut onacceptabel is om enkel een dialoog te hebben tussen de twee Korea's. Nou ja, nu het noorden het vertrouwen zoveel heeft beschadigd door de opgenomen gesprekken vrij te geven, zal het moeilijk zijn om wat voor dialoog dan ook te beginnen. Zelfs onder een toekomstig (Zuid-Koreaanse) regering.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.