Zuid-Korea: ‘Jij bent de volgende, Kim Jong-il!’

Het nieuws over de Egyptische opstand heeft het Koreaans schiereiland bereikt en in Zuid-Korea wordt driftig gespeculeerd of ook in Noord-Korea de vonk van de revolutie zal overslaan. Daar heeft de bevolking zwaar te lijden onder een incompetent autoritair regime. De Zuid-Koreanen verjoegen hun militaire overheersers in de jaren ‘80 met massale protesten en betuigen nu hun steun aan de Egyptische demonstranten.

Het Egyptische telecombedrijf Orascom Telecom Holding in Noord-Korea

Chang Song-taek (l) en Kim Jong-il poseren met Najib Sawiris, bestuursvoorzitter en algemeen directeur van Orascom Telecom Holding. Foto: KCNA (via de site van North Korea Leadership Watch)


RosyScarf schrijft op een internetforum [ko] dat Kim Jong-il vast niet blij is met de opstand in Egypte, omdat Noord-Korea op vriendschappelijke voet staat met dat land. Het Egyptische telecombedrijf Orascom heeft een meerderheidsbelang in Noord-Korea’s enige 3G-netwerk. De bestuursvoorzitter van het bedrijf had een ontmoeting met Kim Jong-il [en] op 26 januari, de dag dat in Egypte de vlam in de pan sloeg.

이와 관련 이집트와 전통적으로 가까운 관계를 유지하고 있는 북한 김정일 정권도 편하지는 않을 것 같다. 이집트는 아들에 대한 세습을 시도하다가 국민들의 거센 저항에 봉착하고 있는데, 3대 세습을 자행하고 있는 김정일로서는 이집트 국민들의 민주화 시위가 남의 나라 일처럼 여겨지는 않을 것이다 아마도 김정일은 이집트 사태를 예의주시하면서, 이집트 민주화 시위 소식이 북한으로 확산되지 않도록 외부장막을 더 높이 쌓으려고 할 것이다.

Het Noord-Koreaans regime heeft van oudsher goede banden met de Egyptische machthebbers en zal zich ongemakkelijk voelen bij het nieuws over de Egyptische opstand. Het Egyptische regime kreeg te kampen met zware protesten toen [president Mubarak] zijn zoon in de positie van opvolger probeerde te manoeuvreren. In Noord-Korea, waar de macht al drie generaties in dezelfde familie wordt doorgegeven, zullen de Egyptische protesten niet worden beschouwd als iets dat zich in een ver, onbekend land afspeelt. [De dreiging zal serieus genomen worden] Kim Jong-il zal de ontwikkelingen in Egypte nauwlettend volgen en zo goed mogelijk blokkeren zodat het nieuws zich niet onder de Noord-Koreanen kan verspreiden.

Op hetzelfde forum zegt [ko] GangPitDae dat de Noord-Koreanen niet langer het autoritaire bewind van de Kimdynastie, al 66 jaar aan de macht, zal dulden. De Kims zijn verantwoordelijk voor de deplorabele staat van de economie, waardoor miljoenen de hongersdood zijn gestorven.

이번 사태는 지역과 종교, 문화를 막론하고 민주주의는 거스릴 수 없는 시대정신 이며, 인류사회의 대세임을 보여주고 있습니다. 당연히 북한도 예외가 될 수 없습니다. 북한주민이라고 해서 주민들의 기본적인 생존조차 보장해 주지 못하는 형편없는 못난 정권에 마냥 복종하지는 않을 것입니다. 다음차례는 바로 김정일 정권이 될 듯 싶네요.

Dit [protest] laat zien dat democratie onomkeerbaar bij onze tijd hoort en onderdeel uitmaakt van de menselijke geschiedenis, ongeacht locatie, godsdienst en cultuur. Noord-Koreanen zullen niet langer buigen voor een incompetent regime dat niet eens in de basisbehoeften van zijn volk kan voorzien. De volgende [die wordt afgezet] is Kim Jong-il.

Een artikel [ko] op de site van Radio Free Asia (RFA), met citaten van een anonieme zakenman, ondersteunt de beweringen dat veel Noord-Koreanen al van de Egyptische opstand hebben gehoord via hun mobiele telefoons en dat regeringsfunctionarissen de zaak zeer ernstig nemen. Volgens het artikel hebben Noord-Koreanen vanuit het buitenland het nieuws bekendgemaakt onder hun verwanten in Noord-Korea, waarna het nieuws via mobiele telefoons verder werd verspreid. Internationaal telefoonverkeer wordt streng gecontroleerd, maar de bewaking van het binnenlands mobiele netwerk vertoont gaten. Ook zouden Noord-Koreanen heimelijk (en illegaal) kijken naar Zuid-Koreaanse televisieprogramma’s.

Het nieuws over de opstand bracht bij veel Zuid-Koreanen het Bloedbad van Kwangju [en] in herinnering, een volksopstand in de stad Kwangju die duurde van 18 tot 27 mei 1980. Burgers kwamen in opstand tegen de militaire dictatuur van Chun Doo-Hwan en namen de stad in bezit, totdat het Zuid-Koreaanse leger keihard terugsloeg. Het leger blokkeerde alle wegen en communicatielijnen van de stad. Volgens de officiële cijfers vielen er 144 burgers, 22 militairen en 4 politieagenten, maar buitenlandse journalisten spraken over een dodental dat tussen de 1000 en 2000 lag.

Blogger Amil12 [ko] spreekt zijn steun voor Egypte uit, en ziet de parallel tussen beide landen:

이때 많은 사람들이 죽었죠. 이 사건이 없었다면 지금 같은 민주주의가 없었을 수도 있었습니다.[…]이번 (이집트)시위에서 최소 62명이 사망하였고 (지금 글 쓸 때는 100명 이상이라고 하네요) 2000명 정도가 다쳤다고 합니다. 여러분들 힘내세요! 한국의 한 블로거가 여러분들을 응원합니다.

Velen stierven tijdens het Bloedbad [van Kwangju]. Zonder die opstand zouden we nooit de democratie van nu hebben. […] Ik hoorde dat er [in Egypte] ten minste 62 doden zijn gevallen (nu al meer dan 100 hoor ik) en 2000 gewonden. Zet hem op daar! Een blogger uit Zuid-Korea steunt jullie.

Toen de Egyptische president Mubarak aankondigde dat hij zich in september niet verkiesbaar zou stellen, reageerden Koreaanse bloggers sceptisch dat dit niet per se goed nieuws was. Velen schreven dat Mubaraks terugtreden niet per definitie een doorbraak van de vicieuze cirkel van corrupte macht betekende, zoals ook destijds in Zuid-Korea bleek. Toen president Chun Doo-Hwan [en] terugtrad in 1988, volgde Roh Tae-Woo [en], de generaal wiens troepen de opstand van 1980 hadden neergeslagen, hem op. Dit werd door iedereen opgevat als het ‘weggeven van het presidentschap aan Roh’, wat nogmaals leidde tot grote demonstraties voor democratie.

@Heyinbo, die werkt als journalist, twittert: [ko]

이집트 민중들의 피로 쟁취할 민주주의의 열매를 엉뚱한 놈이 따먹지는 않았으면 좋겠네요.

Ik hoop dat de vruchten van democratie, verkregen met bloedvergieten, NIET worden geplukt en gegeten door de verkeerde mensen.

Volgens een artikel [en] in de Indiase krant The Hindu is Mubarak “het zat” en wil hij opstappen, maar is hij bang dat het land “in grote chaos zal achterblijven”. Dat is misschien waar, maar de geschiedenis van Korea laat zien dat chaos op de weg naar democratie onvermijdelijk is.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.