Zuid-Korea: Weerstand tegen regeringsplan om de prijs van sigaretten te verhogen

Het ministerie van Volksgezondheid in Zuid-Korea heeft aangekondigd sigaretten drie keer zo duur te willen maken om het grote aantal rokers in het land terug te dringen. Hierdoor ontstond een nieuwe discussieronde op internet over de prijs van sigaretten. Uit een onderzoek van het Koreaans Centrum voor controle en preventie van ziekten, het KCDCP (Korean Center for Disease Control and Prevention), bleek dat verhoging van de prijs van sigaretten het beste middel is om roken te ontmoedigen en het centrum deed de aanbeveling de prijs van sigaretten van de huidige prijs van 2.500 won (ongeveer € 1,50) per pakje te verhogen naar 8.000 won (ongeveer € 4,80) per pakje.

Vorig jaar was het percentage mannelijke rokers in Korea gestegen naar 43%, terwijl dat percentage volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) veel lager ligt, nl. op 28 %. Men veronderstelt dat de uitzonderlijk lage prijs voor sigaretten heeft bijgedragen aan het stijgende aantal sigarettenrokers in het land. Het onderzoek van de KCDCP geeft ook aan dat als men de prijs van sigaretten al in 2007 had verhoogd van 2.500 won naar 8.500 won het aantal rokers nu zou zijn teruggebracht tot 30,4%. Veel Koreanen hebben via internet al laten weten dat ook zij vinden dat het terugdringen van het aantal rokers hoge prioriteit moet hebben, maar de meeste betwijfelen of wijziging van het beleid effect zal hebben.

Een foto van sigaretten op Wikipedia [de]

Blogger Pati35, wiens vader al heel lang rookt [ko], merkte op dat het verdriedubbelen van de prijs een buitensporige maatregel is die voorbijgaat aan het feit dat voor de meeste mensen met een laag inkomen de sigaret het enige betaalbare middel is om spanning af te reageren. Hij noemde de maatregel van de regering een aanmatigend plan dat er eerder op wijst dat men meer geïnteresseerd is in het verhogen van de belastinginkomsten door het opleggen van een fikse zondebelasting – dat is in Korea 70%  – dan dat men bezorgd is om de volksgezondheid.

일반 서민들의 수준을 생각한다면, 저런 가격을 쉽게 책정할 수 없을 겁니다…저런 식으로 줄이자는 것은 이제 담배도 있는 자들만 태울 수 있는 특권계층의 혜택이 되는 셈이겠지요… 비흡연자지만, 서민들의 스트레스 해소법 중 하나는 담배입니다…단순 스트레스 해소법을 넘어, 없는 분들의 유일한 낙이라고도 할 수 있을텐데요…아버지도 술은 못 드시고, 유일하게 즐겨하시는 것이 흡연입니다. 건강에 좋지 않기에 말려도 봤지만, 술도 드시지 못하고, 사회에서 쌓인 스트레스를 해소할 수 있는 많지 않은 방법 중 하나가 흡연이기에 그냥 기호식품으로 지켜보고 있죠…담뱃값 인상을 통해, 흡연율을 줄이자는 것은 어디까지나 근본적인 방법이 아닌 것 같습니다. 단순히 세금만 많이 벌어들이겠다는 것으로 생각되네요. 세금은 세금대로 걷고, 국민 건강은 생각한다고 생색은 생색대로 내려는 속내가 보이는 것 같아 참 그렇네요.

De regering zou de prijs niet hebben verhoogd naar 8.000 won als ze rekening hadden gehouden met de gewone man. Door het aantal rokers op deze manier te verminderen, wordt roken een voorrecht voor de elite. Zelf rook ik niet, maar roken is één van de belangrijkste manieren voor de mens om stress te lijf te gaan… Voor wie niet genoeg geld heeft, is het soms het enige pleziertje… Mijn vader mag niet drinken en roken is het enige waar hij plezier aan beleeft. Natuurlijk heb ik geprobeerd om hem van het roken af te krijgen omdat het niet gezond is, maar uiteindelijk heb ik dat opgegeven. Ik begreep dat roken voor hem belangrijk is en dat het voor hem de enige manier is om spanning af te reageren aangezien hij geen alcohol mag drinken… Het verhogen van de prijs van sigaretten om het aantal rokers te verminderen, is niet voldoende om het probleem op te lossen. Het is vooral gericht op het binnenhalen van grote hoeveelheden belastinggeld. Het is vervelend om te zien hoe de regering belastinggeld binnenhaalt en zich aanmatigend opstelt onder het mom van grote bezorgdheid over de volksgezondheid.

Een behoorlijk aantal niet-rokers heeft zich bij de rokers aangesloten en zij benaderen het onderwerp nu vanuit het standpunt van de belastingbetaler. Zoals niet-rokende blogger Setre [ko], die de rokers belastingtechnisch gezien voor de grap ‘patriotten’ noemt. Hij herinnert zich dat er in zijn jeugd in de jaren '80 veel werd gerookt door de mannen van middelbare leeftijd (soms nogal bullebakken) in afgesloten openbare gelegenheden, zoals bussen en treinen, en dat niemand het waagde daar iets over te zeggen; hij stelt dat de veranderde maatschappij zich tegen de rokers heeft gekeerd en dat deze nu de zeggenschap kwijtgeraakt zijn over zaken waarvoor zij wel moeten betalen.

현재 담배 한 갑당 흡연자들이 내는 세금은 1500원 가량이 된다. 일년이면 54만원, 10년이면 540만원을 세금으로 당신은 이미 낸 것이다. 세금 잘 내는 걸로 치면 흡연자들이야말로 가장 애국자가 아닌가…이제 흡연자들은 어디서나 눈총을 받는다. 사방이 탁 트인 공간에서도 혹시 모를 지나갈 행인을 위해 담배를 피워서는 안되는 분위기가 되었다. 이것이 맞다고 나도 생각한다. 그런데 이렇게 존중받지 못하는 흡연권을 가진 흡연자들이 내는 세금…세금에 대해서는 한 마디 할 수 있는 것 아닌가.

Tegenwoordig betaalt de roker 1.500 won (ongeveer € 1,-) belasting op een pakje sigaretten. Jaarlijks bedraagt dat zo'n  € 355.000,-  en in 10 jaar 3,5 miljoen euro. Als je patriotisme afweegt tegen het betalen van belastinggeld zou de roker wel eens het meest loyaal kunnen worden.… Rokers worden overal met de nek aangekeken tegenwoordig. Er ontstond sociale druk om roken zelfs in openbare gelegenheden in de buitenlucht te verbieden, omdat voorbijgangers dat wel eens vervelend konden vinden. Ik ben het daarmee eens. Maar er wordt geen rekening meer gehouden met rokers, terwijl die nog steeds wat te zeggen hebben over de belasting die zij moeten betalen.

Mensen met een gematigder mening zijn het eens met het plan van de regering, maar hebben hun twijfels over de uitvoering ervan. Blogger See4110 zou willen [ko] dat de verhoging minder snel werd ingevoerd, hoewel er redenen genoeg zijn om een verhoging door te voeren. De prijs van een pakje sigaretten in Zuid-Korea is de afgelopen vijf jaar hetzelfde gebleven nadat die in 2005 was vastgesteld op 2.500 won.

물가는 껑충 뛰었는데 담뱃값만 5년째 그대로라는 건 비합리적으로 보인다. 하지만 6000원을 올리는 건 사람들의 반발심을 살 것으로 보인다…그 수위를 넘기면 정책을 전면적으로 부정 할 일도 예상되기 때문이다. 6000원이라는 극단적인 선택보단 차근차근 올려나가보는 건 어떨까?

Het is onzinnig dat de prijs van een pakje sigaretten vijf jaar gelijk blijft terwijl de kosten voor het levensonderhoud zo hard zijn gestegen. Maar er zal weerstand zijn tegen een verhoging met 6.000 won. Waarom kan de regering de prijs niet geleidelijk verhogen in plaats van heel extreem direct naar 8.000 won?

Sommige reacties klonken nogal wanhopig; veel bloggers, zoals Dino9587  [ko], zeiden dat hun vader sigaretten ging hamsteren; anderen, zoals Fbgy1904 [ko], adviseren rokers dringend te stoppen met roken voor hun eigen bestwil.

 

Foto van een rookruimte op een station op Wikipedia  [en]

Toch steunen veel mensen de regeringsmaatregel. Volgens blogger Kraze [ko] moet de verhoging doorgevoerd worden vanwege de volksgezondheid, het algemeen welzijn en het milieu. Hij verwijst naar de mislukte poging van de voormalige minister van Volksgezondheid, Yoo Si-min, om de prijs van sigaretten te verhogen in 2006 . Hij wilde de prijs van sigaretten met 500 won (ongeveer € 0,33) verhogen om met dat geld gratis vaccinatie voor kinderen mogelijk te maken.  Kraze merkte ook op dat er in Korea meer rokers dan niet-rokers waren en zijn, en dat pogingen om de prijs van sigaretten te verhogen daardoor uiteindelijk vaak stranden. Korea heeft dan ook nog steeds het slechte imago van een land waar sigaretten voor extreem lage prijzen worden verkocht.

길거리 흡연도 줄어들겠죠. 비싼 담배를 길에서 대충 피고 버리긴 아까울테니까요. 3배 가까이 늘어난 세금으로 자신이 내 뿜은 담배 연기를 자기 혼자 모두 마시고 나올 수 있는 완전 밀폐된 길거리 흡연시설을 만들어 준다면 담배 한 개피를 피고도 10개피를 피는 효과를 거둘 수 있을 것 같구요..간접흡연이 줄어 들어 국민건강에도 도움이 되겠죠. 거리에 버려진 담배 꽁초, 침 등도 줄어 들어 청소 비용도 줄어 들 것 같습니다. 화장실에서의 흡연도 줄어들겠죠. 무엇보다 청소년의 흡연율을 잡지 못하더라도 흡연양은 줄일 수 있을 거라고 생각합니다.

Door verhoging van de prijs van sigaretten zal er minder op straat gerookt worden, omdat men het zonde zal vinden om een dure sigaret halfopgerookt weg te gooien. We zouden de driedubbele prijsverhoging van sigaretten moeten kunnen gebruiken om speciale, hermetisch afgesloten rookruimten te bouwen, zodat iedere roker alle rook die hij produceert kan inhaleren, alsof hij tien sigaretten tegelijkertijd rookt…Dat zou ook goed zijn voor de volksgezondheid in het algemeen omdat we dan minder ‘meeroken’. Er zullen ook behoorlijke bedragen bespaard worden op het schoonmaken van onze straten, omdat er minder sigarettenpeuken zullen worden weggegooid, en er zal ook minder worden gerookt in openbare toiletten. Bovendien zullen jongeren zo ook minder roken. We zijn dan misschien niet in staat om (de stijging van) het aantal rokers te verminderen, we kunnen wel zorgen dat jongeren minder roken.

Of het plan om de prijs van sigaretten te verhogen inderdaad een aanmatigende maatregel is of niet, rokers hebben nog altijd meer dan genoeg redenen om te bedenken dat het zo langzamerhand tijd wordt om te stoppen met roken.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.