Venezuela: Blogs brengen volkskunst onder de aandacht

In Venezuela is volkskunst een van de meest zuivere manieren voor gemeenschappen om de schoonheid van hun omgeving weer te geven. Kunsthistoricus Ricardo Ruíz van de Universiteit van de Andes [es – alle links] beschrijft volkskunst als kunst die niet onder academische conventies valt en die vaak als “naïef” of “landelijk” wordt gezien (PDF-bestand). Volkskunst werd tot nu toe meestal gedefinieerd als landelijke kunst en voorbeelden van volkskunst waren meestal werken uit de pre-Spaanse tijd. Volkskunst werd vaak gezien als minder belangrijk dan andere academische kunst omdat het informeler is. Ruíz vindt echter dat het fenomeen volkskunst, zeker in Venezuela, moet worden gezien als een vorm van expressie die in verschillende richtingen verandert en beweegt, de richting die de kunstenaars in gedachten hadden voor wat betreft schoonheid, geschiedenis, leven en dood. Deze kunst is nu ook online te zien en is zo toegankelijk voor een publiek dat de meeste volkskunstenaars niet eerder konden bereiken.

Luis Acosta, een van deze volkskunstenaars, heeft een blog opgezet om andere volkskunstenaars onder de aandacht te brengen en hij heeft “A Guide to Artisans” (Een handleiding over ambachtsmensen) gepubliceerd. Een voorbeeld van een van de kunstenaars die aan bod komen is te zien in deze video. Acosta vertelt:

La mayoría de (estos artistas) no disponen de los recursos tecnológicos que provee internet para darse a conocer (…) Esta iniciativa es gratuita e independiente (y) está sustentada por el trabajo voluntario…

De meeste (van deze kunstenaars) beschikken niet over de online technologische middelen om meer naamsbekendheid te creëren (…) Dit initiatief is gratis en onafhankelijk en wordt door vrijwilligers onderhouden..

Een ander project waarin Acosta, samen met 10 andere kunstenaars, zijn werk presenteert in online tentoonstellingen is Aravaney. Het collectief wordt in deze video voorgesteld:

Op zijn eigen blog laat Acosta zijn werk zien en brengt hij het werk van andere kunstenaars en ambachtsmensen onder de aandacht:

…me he dedicado al modelado en arcilla y a la pintura desde el año 1984 cuando vivia en caracas , mi ciudad natal, desde 1993 resido en valencia (Venezuela). La imaginería de las devociones religiosas populares de Venezuela , sus personajes típicos y figuras de nuestra historia, han sido los motivos de mi trabajo con la arcilla y la pintura durante estos años (…) en esta página quiero mostrar ese trabajo y también el de otros creadores y artistas populares de mi país y del mundo…

Ik hou me sinds 1984, toen ik in mijn geboortestad Caracas woonde, bezig met beelden van klei en schilderen. Ik woon sinds 1993 in Valencia (Venezuela). De godsdienstige voorstellingen van het volk van Venezuela, de typische personages en figuren uit onze geschiedenis, vormen al deze jaren al het onderwerp van mijn werk in kleibeelden en schilderijen (…) op deze pagina wil ik dit werk laten zien, en het werk van andere volkskunstenaars uit mijn land en uit de wereld.
Volkskunst uit Venezuela

Ik geef je de maan en de sterren – van Luis Acosta, met toestemming gepubliceerd

Elgar Ramírez brengt vanuit Caracas ook volkskunstenaars en hun werk via blogs onder de aandacht. In zijn blog, Artesanía en Tapara, laat hij kunst zien die is gemaakt met zaden, hout en kalebassen. Ramírez schrijft over het doel van het blog:

…es promover y difundir a artesanos que elaboran piezas únicas e irrepetibles, de excelente calidad, en tapara, semillas, madera… Y con la posibilidad de contactarlos directamente.

…om kunstenaars onder de aandacht te brengen en bekendheid te geven die unieke, eenmalige en hoogwaardige werken maken met kalebassen, zaden, hout… En de mogelijkheid te bieden direct contact met hen op te nemen.

In dit fotoalbum is het werk te zien van Yaritza Molina, die in de gemeenschap Palo Negro in de staat Aragua met kalebassen werkt.

Dankzij deze initiatieven slaat de volkskunst nu nieuwe wegen in. Kunstwerken die een bewijs zijn van de esthetische verbeelding van het volk en die vroeger alleen toegankelijk waren voor mensen uit de omgeving, kunnen nu, dankzij deze technologische ontwikkelingen, door mensen over de hele wereld worden bekeken. Dit is nog maar één van de vele manieren waarop kunst en technologie de afgelopen jaren zijn gecombineerd. Het is heel goed mogelijk dat deze middelen kunst beter toegankelijk kunnen maken en de visie van omgevingen die vrijwel onbekend zijn, maar die iets zeggen over het leven en de kennis van een kant van Venezuela die buiten haar grenzen nauwelijks bekend is.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.