De olievlekken die het nieuws niet haalden

De tragische olieramp in de Golf van Mexico heeft de aandacht van de wereld gevestigd op de verwoesting die het gevolg kan zijn van slecht geregelde oliewinning. Maar op andere plekken in de wereld leven mensen dagelijks te midden van giftige stoffen. Met behulp van video's proberen deze mensen de wereld te laten zien hoe benard hun situatie is.

Nigeria

In Nigeria kampen de mensen al tientallen jaren met olievervuiling in de Nigerdelta en alsof dat nog niet genoeg is, hebben ze ook te lijden gehad onder mensenrechtenschendingen die de levens hebben geëist van activisten die zich tegen de olie-industrie verzetten. De bevolking heeft een rechtszaak aangespannen [en – alle links, tenzij anders aangegeven] tegen Shell (dat verantwoordelijk is voor de oliewinning in het gebied) en eerder deze maand heeft Shell een dag voor de rechtszaak een schikking getroffen voor een bedrag van 15,5 miljoen dollar [ongeveer 12,5 miljoen euro]. Dit geld zal worden gebruikt om mensenrechtenactivisten schadeloos te stellen en om een fonds op te richten. Rechtszaken in verband met milieuschade hebben volgens de organisatie tot nu toe echter nog geen succes gehad: “schoonmaken” bestaat uit het omscheppen van de grond zodat de olie niet meer zichtbaar is, maar de olie is er nog steeds en vervuilt de grond en maakt mensen ziek. En er wordt niets gedaan aan de gasvlammen die voortdurend branden.

Dit is de videoverklaring van mensen van wie de middelen van bestaan zijn verwoest door de olielekken in de Nigerdelta:

Egypte

De stranden van Hurghada in de Rode Zee waren een paar dagen geleden bedekt met olie en toeristen en hoteleigenaars beklaagden zich hierover. Deze klachten leidden tot actie en er gingen meteen teams op uit om de oorzaak van het olielek op te sporen, het lek te dichten en de stranden schoon te maken. De milieubeschermingsorganisatie van Hurghada, HEPCA, deed hier verslag van:

Singapore

Een maand geleden deden we verslag van de olievlek in Singapore die was veroorzaakt door een aanvaring tussen twee tankers, waardoor het water werd vervuild door tonnen ruwe olie. Dit is een burgervideo van de met olie vervuilde kust:

Peru

De rivier de Marañon in het Amazonegebied is de enige waterbron voor meer dan 28 gemeenschappen langs de oever van deze rivier. Sinds de olieramp van PlusPetrol eerder deze maand zitten al deze gemeenschappen zonder schoon water en kunnen ze ook niet meer vissen, omdat de rivier is vervuild met meer dan 300 ton ruwe olie. Juan Arellano schreef [es] op het blog Globalizado een uitgebreid en uitputtend artikel over de vele verschillende gevolgen van een dergelijke olieramp voor de dieren in het Amazonegebied en voor de inheemse gemeenschappen en hun relatie met de waterwegen en rivieren. In deze burgervideo [es] is te zien hoe de olie op het water drijft:

Dit is niet de eerste keer in Peru. In Loreto heeft hetzelfde bedrijf, PlusPetrol, een geschiedenis van olierampen en hun pogingen om de olievlekken op te ruimen zijn niet helemaal zuiver. Een van de arbeiders vertelt in de volgende video [es] dat ze alleen de grond moeten omscheppen en als de autoriteiten langskomen, moeten ze zeggen dat “de olievlek onder controle is”; ze mogen niet vertellen dat de olie nog gewoon vlak onder de oppervlakte ligt waar water, planten en dieren er nog steeds door kunnen worden vervuild. Een inwoner van de gemeenschap vertelt dat zijn vrienden zijn overleden omdat ze ruwe olie hebben binnengekregen en dat de mensen vroeger 90 of 100 jaar oud werden, maar dat ze nu jonger overlijden omdat ze olie binnenkrijgen.

Venezuela

Ondanks dat er foto's en video's zijn van zwarte teerachtige olie [es] op de oevers van het meer van Maracaibo, ontkent de minister van Milieu dat er een probleem of een olievlek is en zegt hij dat de troep en de afval die de oevers sinds 2009 vervuilt “normaal” is, aldus Código Venezuela [es].

Verenigde Staten

Behalve de olievlek in de Golf van Mexico is er ook een olievlek in de staat Utah, waar een pijpleiding van Chevron is gaan lekken en bijna 125.000 liter olie in de rivieren terecht is gekomen. Terwijl schoonmaakploegen bezig zijn om de zichtbare olie uit vijvers, meren en beken te verwijderen, maakt de gemeenschap zich zorgen over de mogelijke gevolgen van de vervuiling. In deze korte video is een beekje te zien waarvan de oevers met olie zijn bedekt:

Andere locaties, andere rampen

Het lijkt erop dat de media nu pas geïnteresseerd raken in olierampen. In 2005 moest de Taiwanese blogger Munch zijn lezers oproepen om media-organisaties te bellen om ze op de olieramp bij het eiland Lanyu in Taiwan te wijzen. Op deze foto is te zien hoe de door olie bedekte oevers worden schoongemaakt:

Olieramp in Lanyu, van Munch

Olie opruimen in Taiwan, door Munch

Maar olie vormt niet de enige bedreiging voor zeeën en rivieren. In 2009 zonk voor de kust van Madagaskar een schip met een lading fosfaat en de vervuiling trof dieren, waaronder migrerende walvissen, en vissers, die ziek werden van het vervuilde water langs de kust.

Inmiddels zijn er heel wat jaren ervaring opgedaan in de oliewinning, maar desondanks lijkt het erop dat veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de omgeving rond de oliewinning of pijpleiding door de olie wordt vervuild, geen gelijke tred houden met de behoefte aan olie. Misschien moeten we nog eens goed nadenken over hoe we aardolie gebruiken en eisen dat de bedrijven die de olie exploiteren verantwoording afleggen.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.