Nederland: Miep Gies, helper van Anne Frank, overleden op 100-jarige leeftijd

Miep en Jan Gies

Miep Gies en echtgenoot Jan bij de boekenkast waarachter het Achterhuis was verborgen, rond 1988

Miep Gies, de laatste overlevende van de groep mensen die Anne Frank en haar Joodse familie hielpen onderduiken in de Tweede Wereldoorlog, is op 12 januari op 100-jarige leeftijd overleden, aldus de BBC [en].

Het dagboek van Anne Frank is nog steeds een van de bekendste persoonlijke verslagen van de Holocaust. Gies was degene die het dagboek van Anne Frank redde toen hun geheime onderduikplaats werd verraden en de familie werd afgevoerd naar concentratiekampen.

De BBC citeerde de website van Miep Gies [en] als bron:

Miep Gies deceased
On Monday evening, January 11, Miep Gies deceased after a short illness. She has become 100 years.

Miep Gies overleden
Op maandagavond 11 januari is Miep Gies na een kort ziekbed overleden. Zij is 100 jaar geworden.

In de Nederlandse media werd het nieuws ook gemeld, maar pas later. De NOS noemde meer dan een uur later de BBC als haar bron.

Op Twitter leidde dit tot verwarring. Jetteke69 schreef:

Op Wikipedia wordt gezegd dat Miep Gies is overleden. Heeft iemand daar al een bron voor? #miepgies

hood1409 zei:

waarom weten ze het in t buitenland eerder dan hier #miepgies

Niet iedereen in Nederland blijkt te weten wie Miep Gies is. RicksRommelhok schreef:

..Miep Gies….nooooit van gehoord… #gemistefeiten

Maar Miep Gies is wel degelijk internationaal bekend en gerespecteerd, zoals blijkt uit deze serie tweets van NathanWurtzel uit de VS:

Tweet 1: I'm trying to find words worthy of Miep Gies. I don't know if I can do it.

Ik probeer woorden te vinden die Miep Gies waardig zijn. Ik weet niet of dat gaat lukken.

Tweet 2: I can't possibly imagine what Occupied Europe was like. I can't possibly imagine what living in constant fear of capture is like.

Ik kan me absoluut niet voorstellen hoe het was in het bezette Europa. Ik kan me absoluut niet voorstellen hoe het is om voortdurend in angst te leven om te worden opgepakt.

Tweet 3: Miep Gies didn't have to do anything. She was a clerk at Otto Frank's spice company, but could have simply gone along to get along.

Miep Gies hoefde niets te doen. Ze werkte bij het specerijenbedrijf van Otto Frank, maar had gewoon verder kunnen gaan met haar leven om zichzelf te redden.

Tweet 4: The penalty for helping hide Jews was anything from 6 months in a labor camp to being shot on the spot. No one got away “unpunished.”

De straf voor het helpen onderduiken van Joden varieerde van 6 maanden werkkamp tot executie ter plekke. Niemand ontsnapte “ongestraft”.

Tweet 5: Gies already was threatened with deportation by Nazis for refusing to join a Nazi women's association.

Gies was door de Nazi's al gedreigd met deportatie omdat ze weigerde lid te worden van een vereniging voor Nazi-vrouwen.

Tweet 6: In addition to running food to the Franks and the other refugees at incredible personal risk, Miep Gies also saved Anne's diary.

Miep Gies verzorgde niet alleen, met gevaar voor eigen leven, het eten voor de familie Frank en de andere onderduikers, ze redde ook het dagboek van Anne Frank.

Tweet 7: When asked about her heroic efforts, she said she merely stood in a long line of Dutch people who did what she did…or more.

Toen ze naar haar heldendaden werd gevraagd, zei ze dat ze slechts een van de vele Nederlanders was die hetzelfde hebben gedaan als zij…of meer.

Tweet 8: How do you say thank you to Miep Gies?

Hoe bedank je Miep Gies?

Tweet 9: It seems so inadequate.

Woorden schieten tekort.

Tweet 10: I think the only way to thank Miep Gies is to take our own place in the line she spoke of; each of us doing what we can.

De enige manier om Miep Gies te bedanken is denk ik om onze eigen plaats in te nemen in die groep mensen waarover ze sprak; ieder van ons moet doen wat hij of zij kan.

Aanvulling: Op de website van het Anne Frank Museum in Amsterdam is een speciale sectie over Miep Gies gepubliceerd, waaronder een condoleanceregister.

Foto en thumbnail afkomstig van de website van Miep Gies

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.