Mexico: Huwelijk en adoptie voor homoparen in de hoofdstad

Na wijziging van het Burgerlijk Wetboek door de Wetgevende Assemblee op 21 december zijn homohuwelijken in Mexico-stad gelegaliseerd [en]. Tijdens dezelfde vergadering werd een wetsvoorstel aangenomen dat het voor homoparen mogelijk maakt kinderen te adopteren.

De wetswijziging was een vervolg op de goedkeuring van bepaalde samenlevingsvormen in 2006, waarbij homoseksuele stellen wettelijk werden erkend en tot op zekere hoogte dezelfde rechten kregen als gehuwden (Sociedades de convivencia [es-verder alle links] of geregistreerd partnerschap). Dit gebeurde in navolging van de staat Coahuila die zo'n samenlevingsvorm al maanden eerder had geaccepteerd. In twee jaar tijd werden ongeveer 600 verbintenissen gesloten in de Mexicaanse hoofdstad, aldus een bericht dat in juni werd gepubliceerd in de krant El Universal.

Photo by Flickr user Esparta. Used with permission following a Creative Commons license: http://www.flickr.com/photos/esparta/2764876870/

Foto door Esparta op Flickr. Gebruikt met toestemming – Creative Commons- licentie: http://www.flickr.com/photos/esparta/2764876870/

Mexico-stad is na Buenos Aires (Argentinië) de tweede Latijns-Amerikaanse stad die het homohuwelijk legaliseert. Met deze steun voor de rechten van homoseksuelen en het homohuwelijk trotseert men niet alleen de algemeen geaccepteerde ‘macho’ man en de behoudende familiestructuur, maar ook de sterk godsdienstige overtuigingen die diep in de Mexicaanse cultuur zijn verankerd. Religieuze leiders hebben zich al in het openbaar negatief over het besluit van de Assemblee uitgelaten. De katholieke Kardinaal Norberto Rivera noemde de goedkeuring van het homohuwelijk ‘een immorele wet’ en een ‘gruwel’.

Blogger Martxele geeft op zijn blog La fuga del caos een gematigder conservatieve visie. Zijn argument is dat toch maar weinig mensen profijt hebben van de mogelijkheid tot het sluiten van een homohuwelijk en de adoptie van een kind door homoparen. Dat is in Mexico-stad ook te zien:

Justo ahora cuando la unión libre es el paradigma entre los jóvenes heterosexuales, cuando el matrimonio se ve como una cosa del pasado y muchos lo consideran un bonito lastre, sale nuestra asamblea capitalina a “bendecir” las uniones gays.

Porque ¿qué cosa es eso sino una “bendición” legal? Ya existían las sociedades de convivencia, muy poco socorridas, por cierto (en el primer año beneficiaron a menos de 1000 personas, o sea menos de 500 parejas, en una ciudad del 20 millones de habitantes, el 0.005 % si no me equivoco), ¿qué beneficio añadido puede darles? ¿Adoptar?

Juist nu vrije relaties een voorbeeld zijn voor heteroseksuele stellen, nu het huwelijk ouderwets gevonden wordt en veel mensen het een aardige last vinden, geeft de Assemblee in onze hoofdstad zijn ‘zegen’ aan homohuwelijken.

Wat is zo'n huwelijk nu anders dan een legale ‘zegen’ ? Er waren al mogelijkheden voor geregistreerd partnerschap, hoewel daar overigens niet vaak een beroep op wordt gedaan. Het eerste jaar maakten minder dan 1000 mensen gebruik van de mogelijkheid, hetgeen neerkomt op nog geen 500 paren in een stad van 20 miljoen inwoners; als ik het goed heb, is dat 0,005%. Zijn er nog andere voordelen? Adoptie?

Aan de andere kant van het spectrum werd “Mexico-stad” onderwerp van actuele discussies op Twitter, waar burgers zoals Grisel García de mijlpaal vierden:

Aprobaron en México City los matrimonios y la adopción de hijos para la comunidad lesbico-gay , woww que modernos nos estamos volviendo ;)

In Mexico-stad kunnen lesbische paren in het huwelijk treden en een kind adopteren. Wauw, we worden nog eens vooruitstrevend ;)
Photo by Flickr user by ORNI¡. Used with permission following a Creative Commons license: http://www.flickr.com/photos/orni68/702482232/

Foto is gemaakt door ORNI¡ op Flickr. Gebruikt met toestemming – Creative Commons-licentie: http://www.flickr.com/photos/orni68/702482232/

De (homo)gemeenschap blijft echter toch wat sceptisch. Als het om de verdediging van hun rechten gaat, hebben de Mexicanen – in een land dat te lijden heeft van corruptie in alle lagen van de politiek – zo hun twijfels over het effect van deze veranderingen voor homoseksuelen. Marina en Maria, een stel uit Aguascalientes, geven op hun blog 2 lunas 5 estrellas aan dat de overwinning niet te licht moet worden opgevat:

El paso se ha dado, familias homoparentales hemos de lograr el reconocimiento total de nuestros derechos, como siempre hace falta analizar con LUPA esta disposición pues sabemos que nuestro sistema judicial no se precia de ser muy transparente y claro que digamos, sin embargo, representa un TRIUNFO para la causa LGBT en nuestro país.

We hebben een stap gezet. Als homo-ouders moeten we blijven vechten voor volledige erkenning van onze rechten. Deze hervormingen moeten we zoals gewoonlijk goed ONDER DE LOEP nemen, want we weten dat ons juridisch systeem niet bekend staat om zijn transparantie en helderheid. Deze stap is echter een OVERWINNING voor de LGBT-gemeenschap in ons land (LGBT staat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele mensen).

Iván Nieblas zegt op Twitter dat het één ding is om te horen wat al dan niet legaal is, maar hoe iets uiteindelijk uitpakt is een tweede:

Ahora falta que el matrimonio gay sea como la ley sobre el aborto: que les nieguen el servicio.

We willen niet dat er met de wet op het homohuwelijk hetzelfde gebeurt als met de abortuswet: dat hen de mogelijkheid wordt ontnomen om gebruik te maken van die wet.

Parodiënschrijver op Twitter Elnaquito vraagt zich sarcastisch af wie de eerste steen werpt naar de wet op het homohuwelijk:

Dice la Iglesia q la adopción en parejas gays causa daño psicológico y moral en los niños…será que no quieren competencia?

De Kerk stelt dat adoptie door homoparen kan leiden tot psychologische en morele schade bij kinderen… zeggen ze dat omdat ze geen competitie willen?

Een anonieme blogger op Machete en mano is van mening dat homohuwelijken kunnen bijdragen aan de eenwording van de Mexicaanse samenleving:

Esto simboliza para mi un buen avanze hacia una sociedad mexicana basada en la equidad y justicia. Espero ver mas y mas reformas liberales por parte del gobierno (aunque segun algunos sean aprobadas de formas “tramposas”) hasta el punto en que no existan “ciudadanos de segunda clase” o “raritos”. Ya que como mexicanos tomos somos iguales, o por lo menos se supone que lo somos.

Voor mij is dit een teken dat de Mexicaanse samenleving een stap vooruit heeft gezet op weg naar een Mexicaanse samenleving die is gebaseerd op rechtvaardigheid en gerechtigheid. Ik hoop dat de regering vaker liberale hervormingen zal doorvoeren (ook al  komen sommige daarvan op ‘slinkse’ wijze tot stand) en daar net zolang mee doorgaat tot we geen ‘tweederangs burgers’ en ‘homo's’ meer kennen. Alle Mexicanen zijn gelijk, daar gaan we tenminste van uit.

De 17-jarige homoseksuele blogger Rino uit Cancún vindt dat wettelijke erkenning pas het begin van verandering is en niet het eind. Hij heeft het laatste woord:

El problema siento yo, que a pesar de que ya sea legal, todavía falta que haya aceptación social porque no todas las personas ven esto como correcto, pero con el tiempo tengo cambiará, o al menos se verá como algo más normal.

Ik zie het zo: het probleem is dat, hoewel het nu bij wet geregeld is, sociale acceptatie nog steeds noodzakelijk is omdat niet iedereen het met de wet eens is. Dat zal mettertijd echter wel veranderen of men zal het tenminste niet meer ongewoon vinden.

Hoewel er onder de bevolking geen formeel onderzoek is gedaan naar homoseksualiteit, schat men dat tussen de 5 en 10 procent van de bevolking van Mexico homoseksueel is. De Mexicaanse Organisatie voor Integrale Humanistische Seksuologie (Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral) citeerde onlangs de BBC die meldde dat 20% van de totale bevolking een relatie heeft of heeft gehad met iemand van hetzelfde geslacht.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.