Israëlische en Palestijnse jongeren gebruiken video om het conflict te begrijpen

Twee verschillende organisaties in Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden gebruiken video's om Arabische en Joodse jongeren te helpen het conflict te begrijpen en om de kloof tussen hen te overbruggen. Dit doen ze door ruimte te creëren voor interactie en communicatie waar de jongeren hun dromen, zorgen en meningen kunnen delen over de ingewikkelde situatie waarin ze zich bevinden.

Een van de initiatieven is Sadaka Reut [en] en dit is wat ze over hun programma [en] zeggen:

De meeste Palestijnse en Joodse jongeren zijn fysiek van elkaar gescheiden (in aparte gemeenschappen en scholen), met angst, racisme en vooroordelen als gevolg, en daarom proberen we andere modellen voor interactie tussen de twee groepen te creëren. Het programma Building a Culture of Peace probeert een ruimte te creëren waarin zowel Palestijnse als Joodse jongeren zich gelijk, gerespecteerd en erkend voelen als individuen en als een nationale groep.

De deelnemers aan dit programma hebben ook meegedaan aan het One Minute Video Project, waar ze in een workshop van een week meer leren over video-activisme. Hieronder staan een aantal resultaten; de rest kun je bekijken op hun website [en].

Arab:

AM/FM:

Few Love Singing:

Een ander initiatief is het project Windows for Peace [en], dat in 1991 is opgezet om een tweetalig en bicultureel jongerentijdschrift op te zetten om hen bij elkaar te brengen en hen te informeren over het conflict, gelijkheid te bevorderen en de jeugd mondiger te maken. Maar dit is niet gemakkelijk, zoals ze op hun site uitleggen [en]:

Het is niet eenvoudig voor Israëlische en Palestijnse jongeren om door de grote hoeveelheid verkeerde informatie en stereotypen heen te prikken die ze over elkaar leren. Doordat ze in grotendeels gesegregeerde gemeenschappen leven, zijn de mogelijkheden voor interactie beperkt, en dit wordt nog versterkt door het voortdurende politieke conflict. Dit alles houdt de historische angst, vooroordelen en haat in stand waardoor de twee volken worden verdeeld. Windows zet zich daarom in om grootschalige veranderingen tot stand te brengen in de manier waarop Israëlische en Palestijnse jongeren zichzelf, “de ander” en het conflict zien. Deelnemers aan Windows-programma's doen ervaringen op die bij beide volken zorgen voor een conflicttransformatie, met het oog op een vreedzame realiteit waar beide partijen mee kunnen leven. We geloven dat een rechtvaardige en blijvende vrede gebaseerd moet zijn op democratische waarden, mensenrechten en wederzijdse kennis en acceptatie van “de ander”.

Ze werken ook aan een nieuwe initiatief, Through the Lens [en], waarbij 15- tot 17-jarigen die “promoveren” van het tijdschrift hun talenten blijven ontwikkelen om korte films, reportages en andere videoproducties te maken om een “productieve, vrede bevorderende dialoog en positieve interactie” op gang te brengen.

Hier is een video [en] waarin de deelnemers aan Windows praten over hun ervaringen in de groep en over hoe ze zijn omgegaan met de uitdagingen die gepaard gaan met het verlaten van hun vertrouwde omgeving en het praten over moeilijke onderwerpen zoals het conflict tussen Israël en Palestina:

Zoals de kinderen in de video met zoveel woorden zeggen: ze vinden het moeilijk om om te gaan met veel van de meningen en opvattingen van andere kinderen, maar omdat ze een plaats hebben om op een veilige en vertrouwde manier over onderwerpen te praten, kunnen ze de wereld waarin ze leven beter begrijpen, met de mogelijkheid om met andere kinderen en jongeren te communiceren, te leren en te delen en om deze opvattingen misschien zelfs te veranderen.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.