Wereldgezondheid: Condooms als wapen in de strijd tegen klimaatverandering?

Friendly CondomsTerwijl wetenschappers en beleidsmakers op zoek zijn naar geavanceerde manieren om de klimaatverandering te bestrijden, roept een voorstel voor een simpele oplossing van het probleem discussie op — anticonceptie.

Bloggers vanuit de hele wereld schreven op 15 oktober over klimaatverandering als onderdeel van de Blog Actie Dag [en – alle links]. Een niet zo voor de hand liggende (mogelijke) oplossing in de strijd tegen klimaatverandering is de beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen en de mogelijkheden voor geboorteregeling binnen de gezondheidszorg. In de afgelopen maanden zijn onderzoeken gedaan naar de relatie tussen bevolkingsgroei en klimaatverandering. Sommige daarvan zijn vóór en andere tegen geboortebeperking als middel om uitstoot te reduceren en de gevolgen van klimaatverandering tot een minimum te beperken.
EJ, blogger op New Society Publishers in Canada, schrijft er uitgebreid over:

“De vraag wie blijft leven en wie doodgaat, wie meer kinderen mag hebben en wie er minder zou moeten krijgen, steekt nu ook al de kop op in de ontwikkelingen rond klimaatverandering …

…Als het om de toekomst van ons ecosysteem gaat, moet er serieus aandacht worden geschonken aan de wereldbevolking. We hebben het hier al zeker sinds 1972 over, toen de Club van Rome ‘Grenzen aan de groei’ publiceerde. Toch blijven oplossingen uit omdat we verwikkeld raken in emotionele discussies over keuzes rond geboorteregeling, euthanasie en kwaliteit van leven. De kwestie is zó krom dat sommige milieubeschermers er niet over willen discussiëren.”

De wereldbevolking zal tegen het jaar 2050 naar verwachting zijn gestegen naar 9 miljard. Van die groei zal 95% plaatsvinden in ontwikkelingslanden. De voorstanders van het investeren in zorg op het gebied van geboorteregeling en anticonceptie in de strijd tegen klimaatverandering vinden dat vermindering van het aantal kinderen leidt tot minder uitstoot van koolstof en dat het minder belastend is voor de afnemende natuurlijke rijkdommen.

Een redactioneel artikel dat vorige maand in het medisch tijdschrift ‘De Lancet’ werd gepubliceerd, vestigde de aandacht op het verband tussen de snelle bevolkingsgroei en de toename van de kwetsbaarheid als gevolg van klimaatverandering, zoals gebrek aan voedsel en water en de achteruitgang van het milieu. Men wees erop dat we de snelle bevolkingsgroei kunnen afremmen en de druk op het milieu mogelijk kunnen verlichten door vermindering van het aantal niet-geplande zwangerschappen. In het artikel wordt gesteld dat ruim 200 miljoen vrouwen moderne anticonceptiemiddelen zouden willen gebruiken maar daar niet over kunnen beschikken, met als gevolg dat er elk jaar 76 miljoen niet-geplande zwangerschappen zijn.

In een recent onderzoek dat in opdracht van de in Groot-Brittannië gevestigde organisatie Optimum Population Trust door de London School of Economics (LSE) is uitgevoerd, werden economische argumenten aangevoerd om te investeren in geboorteregeling. Uit het onderzoek bleek dat anticonceptie in de strijd tegen klimaatverandering vijf keer zo goedkoop is als de voornaamste groene technologieën, zoals wind- en zonne-energie en hybride of elektrische auto's. Het onderzoek toonde met name aan dat elke $7 (+ € 5,-) die in de komende 40 jaar wordt uitgegeven aan geboorteregeling, de uitstoot van kooldioxide met ruim een ton zal terugbrengen, terwijl het minimaal $32 (+ € 22,-) zou kosten om hetzelfde resultaat te bereiken met CO2-arme technologieën.

Matthew Yglesias, blogger op Yglesias in de Verenigde Staten, onderschrijft de uitkomsten van het onderzoek:

“Er is vrij duidelijk aangetoond dat in samenlevingen waar vrouwen het heft in eigen hand kunnen nemen en gebruik kunnen maken van anticonceptiemiddelen, de gezinnen gemiddeld kleiner zijn. Wat dit onderzoek specifiek aantoont, is wat bereikt kan worden als de kloof wordt overbrugd tussen de hoeveelheid anticonceptiemiddelen die mensen zouden willen gebruiken en die waarover zij feitelijk kunnen beschikken. Er zijn legio goede redenen om te denken dat het goed zou zijn deze kloof te dichten, het effect op het milieu is er daar één van.”

Toch blijft Ann, blogger op Feministing in de Verenigde Staten, voorzichtig over de aanbevelingen van het onderzoek. Zij zegt:

“Het rapport van LSE bevat duidelijk het voorbehoud dat het hier gaat om niet-gedwongen gezinsplanning. Maar de angst voor klimaatverandering gebruiken als middel om meer mensen anticonceptiemiddelen te laten gebruiken, roept angstaanjagende herinneringen op aan een beleid om  ‘de bevolkingsgroei te reguleren’. Soms was dat beleid gedwongen en kwam voort uit de gedachte dat bepaalde mensen minder baby's mochten krijgen …

…We begrijpen allemaal dat het ook andere voordelen heeft als vrouwen zelf de macht hebben om beslissingen te nemen over geboorteregeling — op economisch en maatschappelijk gebied, en ja, ook voor het milieu. Gezien de geschiedenis van het bevolkingsbeleid is het voor mij alleen acceptabel als internationale gezinsplanning is gericht op het mondiger maken van vrouwen en de verruiming van hun keuzemogelijkheden. Punt.”

De New Security Beat zegt dat landen als India er bezwaar tegen hebben dat bevolking een rol speelt in het debat over klimaatverandering zonder dat er meer aandacht komt voor het terugdringen van de consumptie in de ontwikkelde landen. Die bewering wordt gesteund door een recent verschenen onderzoek dat werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Environment and Urbanization’ (Milieu en verstedelijking). Dit onderzoek toont aan dat er hoogstens een vaag verband is tussen bevolkingsgroei en de toenemende uitstoot van broeikasgassen. De onderzoekers zeggen dat het niet gaat om de toename van het aantal mensen, maar om de toename van het aantal consumenten en de mate waarin zij consumeren.

Simeon, lezer van de Malawische krant NyasaTimes geeft commentaar op het onderzoek:

“In het Westen moet men leren eenvoudig te leven, tenminste als we ooit de uitstoot van broeikasgassen willen stoppen. Dat klinkt misschien moraliserend, per slot van rekening zijn alle Afrikanen jaloers op de westerse manier van leven en zien zij die als een voorbeeld van voorspoed en geluk. Het is tijdverspilling om de bevolkingsgroei te verbinden aan klimaatverandering. Ik ben blij dat het onderzoek eindelijk de leugen achter deze lang gekoesterde misvatting aan het licht heeft gebracht. President Yoweri Museveni stelde onlangs een lastige vraag aan de Verenigde Naties: ‘Als de hele wereld de levenstijl van het Westen zou overnemen, kan onze planeet ons dan onderhouden?’ Ik denk dat het concept voor de behoefte aan ontwikkeling in de komende jaren ingrijpend moet worden herzien en veranderd. Misschien betekent ontwikkeling wel dat je gezond moet leven en niet noodzakelijkerwijs dat je alles moet hebben.”

Ruth Limkin, een bloggende predikant uit Australië, zegt: misschien moeten we het wel helemaal anders aanpakken, een aanpak waar de mens de oplossing is en niet het probleem:

“Als we nu eens investeren in innovatie en respectvolle geboorteregeling?

De mogelijkheden die in de mensheid zelf zitten, zijn ongelooflijk als we die tenminste in hun hele omvang naar waarde weten te schatten. Een waarlijk groots, revolutionair idee voor energievoorziening, landbouwtechnologie, vermindering van de afvalberg of methodes voor recycling, kunnen worden bedacht door de man die je gisteren hebt ontmoet.

Of door het vierde kind van een gezin in Afrika of India. Wat als we nu eens mogelijkheden zouden creëren voor onderwijs, een cultuur zouden invoeren waarin creativiteit belangrijk is en verantwoordelijk en zorgvuldig gebruik van de natuurlijke rijkdommen om ons heen zouden stimuleren, in plaats van de bevolkingsgroei te reguleren?”


Foto van de Vriendelijke Condooms van Alaskan Dude op Flickr, Creative Commons.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.