Qatar: Ellende in Qatar niet schuld van gastarbeiders

Inwoners van Doha uiten hun woede over het recent vrijgegeven overheidsonderzoek dat de ongeschoolde gastarbeiders de schuld geeft van de dalende productiviteit van Qatar.

Volgens de onderzoeksbevindingen, die in de plaatselijke krant Gulf Times [en – alle links] werden gepubliceerd, daalde de gemiddelde productiviteit per uur in het land van 4,8 procent tussen 1990 en 2000 tot 1,8 procent tussen 2000 en 2007.

“Dat is erg laag vergeleken met wat China (10,1%), Bahrein (5,13%), India (4,1%) en Oman (4,18%) hebben gepresteerd in 2007,” werd in het onderzoek gesteld op basis van een recent rapport van de Conference Board, een onafhankelijke internationale handels- en onderzoeksorganisatie.

Volgens het in de Gulf Times gepubliceerde verhaal hield het onderzoek “de vele laaggeschoolde buitenlandse werkkrachten verantwoordelijk voor de lage productie per uur die het land ervaart.”

Het onderzoek meldt:

Het alarmerende is dat meer dan de helft van de buitenlandse arbeidskrachten (55,9%) ongeschoold is of onder het middelbareschoolniveau zit.

Weinig autochtonen doen mee in de particuliere sector en “dat betekent dat 99,4% van de banen in de particuliere sector wordt bemand door buitenlandse arbeidskrachten.”

Het is moeilijk om ergens ter wereld een ander land te vinden waar buitenlanders de particuliere sector compleet beheersen, zoals het geval is in Qatar. Over deze situatie moet serieus worden nagedacht bij de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid.

Het rapport veroorzaakte een stroom aan misprijzende berichten op Twitter en het forum Qatar Living waar algemeen het gevoel leek te heersen dat de bedrijven hier krijgen waar ze voor betalen.

Op Twitter zei @adnandawood:

Dit is zo belachelijk dat het hilarisch is

Op Qatar Living geeft Don Robert als reactie:

Mensenhandel en uitbuiting van gastarbeiders zijn de reden voor de minder snelle groei hier in Qatar.

MagicDragon merkt op:

Je bent niet de eigenaar van het bedrijf. Je hebt geen rechten. Waarom zou je productiever moeten zijn? Betaal me 3 keer zo veel salaris en ik word 3 keer zo productief. Dat is het rekensommetje.

En Bthomas zegt:

Ik ken veel mensen die veel te weinig betaald krijgen als je hun opleiding en werkervaring in aanmerking neemt. Qatar moet stoppen met de willekeur van de salarissen van hun werknemers en een loonmaatstaf vaststellen voor meerdere bedrijfssectoren. Zonder enige motivatie of voorzieningen zullen werknemers niet loyaal blijven naar hun organisatie of hun werk.

In antwoord op de aanbeveling in het onderzoek om “minder te vertrouwen op de buitenlandse arbeidskrachten, met name de ongeschoolde,”

vraagt @VEE6:

Is er een alternatief dan?

Op Qatar Living zegt Alumnar in zijn reactie:

Het zou leuk zijn om te zien hoe Qatar het zou doen als alleen autochtonen een jaar lang alle banen zouden invullen. Kan een land failliet gaan? Als dat niet kan, dan kan er in ieder geval wel CHAOS ontstaan!

In plaats daarvan stelde hij voor:

Evalueer alles – Betaal geschoolde werknemers nette salarissen. Investeer in opleidingsprogramma's. Laat ze niet over de kop werken en onderbetaal ze niet. Maak gebruik van bonussen en laat waardering zien. Geef ze geschikte woonruimte en toelagen, zodat ze genoeg kunnen eten om goed te kunnen werken…

Het gesprek met betrekking tot arbeiders in de Golf werd gisteren voortgezet in een stuk in de Huffington Post van architect Cameron Sinclair, die arbeiders “vluchtelingen in tijden van opkomst en ondergang” noemt.

In Dying To Work: Human Trafficking and the Construction Industry schrijft Sinclair:

Het is gemakkelijk om met een vingertje te wijzen naar de plaatselijke ambtenaren en hogere instanties, maar laten we niet vergeten dat de particuliere sector er net zo verantwoordelijk voor is, en misschien nog wel in hogere mate…

Vergeet onze ecologische voetafdruk, wat is onze ethische voetafdruk? Wat betekent het bouwen van een energiezuinig, koolstofneutraal complex als het leven van degenen die dit architectonische wonder bouwen wordt bedreigd door onethische arbeidspraktijken?

CosmicChaos reageert:

Het punt is dat alle arbeiders, ongeacht hun oorsprong of waar ze werken, een eerlijk loon, veilige huisvesting en een veilige werkplek verdienen. Minder dan dat is misdadig..

Ik vind het vreselijk dat ik geen idee heb of de mensen die ik inhuur voor een bouwproject hun werknemers goed betalen en zorgen dat ze goed materieel hebben om ongelukken te voorkomen. Ik betwijfel of ze wel een ziektekostenverzekering hebben voor het geval ze gewond raken.

Eigenlijk moeten we overal ter wereld arbeiders hebben die kunnen zeggen dat het “Genoeg!” is. Maar dat wordt moeilijk of onmogelijk als jij en je gezin honger hebben.

Om meer reacties te zien op Huffington Post klik hier.

Voor meer over discussie op Qatar Living klik hier.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.