Japan: De walvisjacht, voor wetenschappelijk onderzoek of om geld te verdienen?

De walvisvaart is een zeer oude traditie in veel landen waar de visserij een belangrijke plaats inneemt. Japan is een van de landen waar de walvisvaart al sinds duizenden jaren wordt ondernomen. In verband echter met de noodzaak een pauze in te lassen in het zonder onderscheid doden van walvissen, kwam in de tachtiger jaren de internationale gemeenschap in beweging en werden regels vastgesteld om het uitsterven van de walvissoort te voorkomen.

Sinds 1986, toen het moratorium van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) in werking trad, is de commerciële jacht in Japan verboden en is alleen de jacht voor wetenschappelijke doeleinden toegestaan [en]. Dit wordt echter door milieuorganisaties en landen die zich tegen de walvisvaart verzetten gezien als een dekmantel om door te kunnen gaan met de commerciële jacht: blogger matumo zet het op een rijtje [ja].

1982年の今日、国際捕鯨委員会で1986年からの商業捕鯨全面禁止案が採択されました。日本では、約8000年前の縄文時代からから捕鯨が行われていました!
また、長崎県壱岐市の原の辻(はるのつじ)遺跡からは弥生時代の捕鯨の跡が出土しています。
現在では、調査捕鯨のみが許可されていますが、調査の名目で、捕獲されたクジラが食用になったりしています。

Op 23 juli 1982 werd het verbod op de commerciële walvisjacht in al zijn vormen aangekondigd en in 1986 is het verbod in werking getreden.
In Japan werd er tijdens het Jomon-tijdperk, ongeveer 8000 jaar geleden, op walvissen gejaagd. Ruïnes in Iki City binnen de prefectuur Nagasaki hebben aan het licht gebracht dat er ook tijdens het Yayoi-tijdperk op walvissen werd gejaagd.
Vandaag de dag is alleen de walvisjacht voor wetenschappelijke doeleinden toegestaan, veel gevangen walvissen zijn echter voor consumptie bestemd onder het mom van ‘wetenschappelijk’ onderzoek.
Whale meat. Flickr user id: Gilgongo

Walvisvlees. Flickr user id: Gilgongo

In juni vorig jaar werden twee activisten van Greenpeace Japan gearresteerd [en] voor het stelen van een doos walvisvlees van een vloot voor wetenschappelijke walvisjacht. Zij boden de doos aan de officier van justitie in Tokyo aan om een schandaal van walvisvleessmokkel [en] aan het licht te brengen.
Een blogger deed verslag van [ja] het verhaal van een van de aangeklaagden, Jun'ichi Sato.

佐藤さんの話に戻るが、敗戦直後の日本人の栄養補給のため、マッカーサーが日本の南極捕鯨をOKした。我々の年代は良く知っているが、小学校の給食に鯨肉がよく出てきたものだ。
1980年代になって鯨の乱獲から南極が鯨保護区になり(種の保全)、商業捕鯨が禁止となったが、日本はその取り決めを拒否した。

Na de oorlog mochten de Japanners van Generaal MacArthur op walvissen jagen die dienden als voedingsbron voor de bevolking. Mensen van mijn generatie kunnen zich nog herinneren dat op de lagere school als lunch walvisvlees werd gegeten.
In de jaren 80 werd de ongelimiteerde walvisjacht en de handel in walvisvlees verboden en de Zuidpool aangewezen als een beschermd gebied (voor de instandhouding van de soort). Japan wees deze resolutie echter af.

そして日本は「調査捕鯨」という名目で今でも年間1400頭獲ってる。(実質は商業捕鯨)
しかも水産庁が「共同船舶株式会社」という会社に調査捕鯨を委託し、年間12億円の助成を出している。(国営事業)
調査捕鯨の内部告発として「捕鯨ノルマがあるが、もともと捕獲した鯨をすべて曳船できず”獲っては捨てる”を繰り返している」という。(驚)

Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek worden elk jaar zo'n 1400 walvissen gevangen (in werkelijkheid is dit echter commerciële jacht). Het Japanse ministerie van visserij geeft het bedrijf Kyodo Senpaku Kaisha Ltd toestemming voor dit ‘onderzoek’ en verleent elk jaar 1,2 miljard Yen [bijna 9 miljoen euro] subsidie. (staatszaken)
Volgens een bron binnen de vloot van de wetenschappelijke walvisvaart “is er een quota voor de walvisjacht, maar kunnen niet alle gevangen walvissen worden meegenomen en wordt er daarom voortdurend ‘gevangen en weggegooid'”. (Ik ben hierdoor verrast.)

Sato-San, die met zijn metgezel 10 jaar gevangenisstraf voor diefstal kan krijgen [en], bespreekt [ja] de kwestie op zijn blog.

日本では多くの人が、「クジラが魚を食べすぎて私たちが食べる魚が減少している。クジラは間引いたほうが良い」というプロパガンダを信じていると思います。このプロパガンダは日本鯨類研究所が長年にわたって使ってきた(*1)ものですが、昨年、国際自然保護連合(IUCN)がそれを否定する決議を採択したこと(*2)や、海外の科学者らがこの議論を批判しているのを意識したのでしょうか、森下氏はこのプロパガンダが科学的に結論づけられたものではないと明確にしたのです。

Veel Japanners geloven de propaganda dat ‘walvissen te veel vis eten en omdat de hoeveelheid vis voor ons afneemt, is het beter de walvissen te doden’.
Deze propaganda is verspreid door het Instituut voor Walvisonderzoek (1). Vorig jaar echter heeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN) een resolutie aangenomen waarin deze opvatting wordt afgewezen (2). Nu ook is gebleken dat buitenlandse wetenschappers deze theorie aanvechten, heeft Morishita (een adviseur bij het Japanse Visserijagentschap) toegegeven dat de propaganda geen wetenschappelijke basis heeft.

[…]

この日、オーストラリアのギャレット環境相は、南極海におけるクジラを殺さない科学調査を2009年から2014年にかけて行う計画を発表しました。この計画は、あらゆる国の科学者の参加を促し、毎年IWC科学委員会からのアドバイスを受けながら計画を調整していくという点で、日本の調査捕鯨の進め方とは大きく異なります。

De Australische minister van milieu, Garrett, heeft een voorstel gedaan voor wetenschappelijk onderzoek tussen 2009 en 2014 en gedurende die periode mag er niet op walvis worden gejaagd in de zeeën rond de Zuidpool.
De wetenschappers van alle landen zijn uitgenodigd aan dit project deel te nemen en zullen elk jaar onderzoek uitvoeren onder toezicht van de wetenschappelijk commissie van de IWC. Deze benadering wijkt sterk af van de manier waarop Japan zijn ‘wetenschappelijke’ jacht organiseert.

[…]

日本は、この調査提案に参加を表明していません。しかし、本当に日本が南極の鯨類調査に真剣であるのなら、クジラを捕殺しないこのような調査に参加し、南極で捕獲しなければならないクジラの数を減らしていくという姿勢が求められるでしょう。そうでなければ、「調査捕鯨」の目的が科学調査以外にあることが明白になってしまいます。

Japan heeft niet laten weten of het aan dit onderzoeksvoorstel deelneemt. Als Japan echter daadwerkelijk begaan is met de wetenschappelijke walvisvangst in de Zuidpoolzee, dan is het een eerste eis om in een dergelijk project te participeren waarbij walvissen niet worden gedood. Het kan daarmee zijn standpunt kracht bijzetten dat, om het aantal walvissen op peil te houden, in de zuidelijke oceanen niet mag worden gejaagd. Wordt niet aan het onderzoek deelgenomen dan verschilt de officiële doelstelling van walvisvaart voor ‘wetenschappelijk onderzoek’ duidelijk van die van echt wetenschappelijk onderzoek.

(1)「クジラが食べているのはサンマやサケ、スケトウダラなど、人類が漁業資源として利用しているものも多く、その量は世界の漁獲高の3~5倍。人類の食料となる水産資源への影響は絶大です」(日本鯨類研究所パンフレット「クジラの調査はなぜやるの?」)
(2)IUCN「鯨類と漁業の関係に関する決議」 (PDF)

(1) “Walvissen eten sardientjes, zalm, Alaska Pollak, enz. Veel van deze visvoorraden worden door de mens bevist. De hoeveelheden die walvissen eten komen overeen met drie tot vijf keer de hoeveelheid van het totaal wat er in de wereld aan vis wordt gevangen. De gevolgen voor de visvoorraden beschikbaar voor menselijke consumptie zijn enorm.”
(Pamflet van het Instituut voor Walvisonderzoek ‘Waarom voeren we onderzoek uit op walvissen?’)
(2) Relationship between fisheries and great whales [pdf, en]

Begin dit jaar is op het Sundance Film Festival een documentaire getoond over de walvisjacht, The Cove [en], die is bekroond met de publieksprijs. Blogger Id:ekojin geeft ons meer informatie [ja] over de film.

和歌山県東牟婁郡太治町(たいじちょう)。
今後この漁業の町が、日本国内で大きな注目を浴びることになるかもしれない。
アメリカのサンダンス映画祭で2009年度観客賞を受賞したのが、「The Cove」(入り江)。
「反捕鯨」のドキュメンタリー映画らしい。

Higashi Murogun, Daishicho, Prefectuur Wakayama.
Vanaf nu zal dit dorp, dat voor zijn bestaan afhankelijk is van de visserij, naar alle waarschijnlijkheid veel aandacht krijgen vanuit het hele land!
The Cove kreeg in 2009 de publieksprijs van het Amerikaanse Sundance Festival.
Het is een documentaire tegen de walvisvaart.

伝統的にクジラ漁で栄えたこの町で、密かに年間20000頭ものイルカが殺されており、鯨肉として売られている。
さらに、その肉にはメチル水銀などの有害物質が検出されており食べるのに適していない。
のみならず、そのイルカは海外向けに闇取引されている。
これらの「事実」を多くの日本人は知らされていない。
開放的な民主主義国であるはずの日本に厳然と存在する「暗部」だ、、、
というのが主旨らしい。 どうやら。

In een klein dorp dat van oudsher van de walvisvangst leefde, worden elk jaar meer dan 20.000 dolfijnen in het geheim geslacht en verkocht als walvisvlees. Bovendien is kwik, een giftige substantie, aangetroffen in het dolfijnvlees, wat het ongeschikt maakt voor menselijke consumptie.
Deze dolfijnen worden ook nog eens in een obscure handel verkocht aan buitenlandse klanten.

Veel Japanners zijn van deze feiten niet op de hoogte. Dit is een duidelijk aanwezige ‘donkere kant’ van een land dat wordt beschouwd als een liberale democratie…
De film gaat hierover.


Trailer van The Cove [en]

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.