Ecuador: Nog steeds in de ban van het H1N1-virus

Het aantal doden door de influenza (A) H1N1, in Nederland beter bekend als de Mexicaanse griep, is in Latijns-Amerika opgelopen tot 1300 [en]. Daarmee is deze regio wereldwijd het zwaarst getroffen door het virus. Het virus kon zich op het zuidelijk halfrond snel verspreiden door de ongewoon koude winter, en in veel landen heeft het aantal gevallen van Mexicaanse griep die van de gewone griep overtroffen. Dit onderwerp stond laatst zelfs op de agenda van de top [es] die werd gehouden door landen die zijn aangesloten bij de Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt [en].

Ecuador is één van de landen die de aanwezigheid van het virus onder ogen moeten zien. Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Volksgezondheid [es] zijn er tot 15 augustus al 23 doden gevallen en werden rond 800 mensen besmet met de griep.

Voor de gezondheidscentra in het land zijn de gevolgen “binnen de perken” gebleven en volgens het ministerie van Volksgezondheid is “de vraag naar medische zorg hoger dan gemiddeld, maar nog steeds onder de maximum capaciteit binnen de gezondheidszorg”. Er zijn ook preventieve maatregelen genomen, zoals de “tijdelijke opschorting [es]” van advertenties voor medicijnen tegen griep, omdat een behoorlijk aantal van de dodelijke slachtoffers overleed door complicaties die het gevolg waren van het innemen van dit type vrij verkrijgbare medicijnen.

Het publiek vindt de manier waarop de overheid met de situatie omgaat en waarop de traditionele media de informatie verspreiden acceptabel, zoals te lezen is op [es] de blog Annyland:

Ya haciendo un análisis de lo que he visto en otro diarios electrónicos nacionales, uno de los que más información e importancia le da al caso de la Influenza es El Universo, así como el Hoy en su página principal existe una opción que la llaman Gripe Porcina. Al contrario del diario El Telégrafo.

En mi opinión los medio en Internet están dando buena información, acerca de la situación de la Influenza AH1N1 en el país, incluso existen muy buenas notas donde se dan recomendaciones, se informa el origen de la enfermedad y la realidad o los sucesos que pasaron otros países con respecto a este tema que ha acogido la atención a nivel mundial.

Uit onderzoek naar wat andere online nationale kranten schrijven, blijkt dat El Universo het onderwerp belangrijk vindt en er de meeste informatie over geeft. Ook Hoy heeft een artikel op de voorpagina geplaatst met als kop “Varkensgriep”. Dit in tegenstelling tot El Telégrafo.

Ik vind dat er in Ecuador veel goede online informatie over het H1N1-virus is te vinden. Er zijn ook goede artikelen die aanbevelingen doen, de oorsprong van de ziekte beschrijven en aangeven wat er wereldwijd in andere landen gebeurt met betrekking tot dit onderwerp.

Zelfs de Ecuadoraanse president Rafael Correa stond onder medische observatie [en] nadat een aantal veiligheidsagenten door het virus H1N1 werden geveld, aldus de onderminister van Volksgezondheid Marcelo Aguilar. Eén kabinetslid bleek besmet met het virus [en].

Blogger en schrijver Raúl Farias van Al Lado del Camino, die een tijdje in Zuid-Amerika verbleef, schrijft hoe hij na terugkeer in Ecuador een paar maal aan de griep ontsnapte [es]:

En Guayaquil, el calor me hizo sentir a salvo hasta hace dos viernes, cuando después de un concierto me encontré con el Ministro Ricardo Patiño y hablé un par de palabras con él sobre unos proyectos (a veces te toca bailar con el diablo). El mismo día mi hermana llegó con los ojos reventados, la garganta inflamada y con malestar de cuerpo. Dos días después me enteré que Patiño era portador de la gripe AH1N1 al igual que el presidente de Costa Rica. La cagada, esta gripe no tiene preferencias, me dije enseguida… Ya han pasado quince días desde el último encuentro con la plaga y no hay síntomas. Si esta es una pandemia al estilo I am legend, donde perecerá una parte importante de la raza humana, después de algunos roces con la enfermedad, creo estar entre los elegidos para salvarse. Eso pienso mientras un moco se me sale de la nariz.

Tot twee weken geleden voelde ik me in Guayaquil veilig door de hitte; tot ik na een concert minister Ricardo Patiño ontmoette en ik met hem enkele projecten besprak (soms moet je het ijzer smeden als het heet is). Diezelfde dag kwam mijn zus bij me met gezwollen ogen, een ontstoken keel en pijn in haar hele lijf. Twee dagen later hoorde ik dat Patiño drager van het H1N1-virus was, net als de president van Costa Rica. Het goede nieuws is dat dit virus geen voorkeuren heeft, zo maakte ik mezelf wijs…. Het is nu 15 dagen geleden dat ik voor het laatst in aanraking kwam met het virus en ik vertoon nog geen ziekteverschijnselen. Als dit een pandemie is zoals die in de film I Am Legend, waarin een groot deel van het menselijk ras omkomt na slechts een vluchtig contact met de ziekte, vermoed ik dat ik tot de uitverkorenen hoor die overleven. Dat denk ik, terwijl ik voel dat mijn neus begint te lopen.

Thumbnail van Guerry-Monero

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.