Mexico: Ongeldige stembriefjes en een lage opkomst verwacht tijdens verkiezingen

Zondag 5 juli zijn er verkiezingen in Mexico. Vacante gouverneursposten in verschillende staten en meer dan 600 burgemeestersposten en andere openbare functies zullen worden ingevuld. Een aanzienlijk percentage van de Mexicaanse burgers zal echter naar verwachting niet gaan stemmen en sommigen hebben besloten om ongeldig te stemmen.

Volgens de Mexicaanse krant Milenio [es], gaat men ervan uit dat 10% van de stemmen ongeldig wordt uitgebracht om zo de onvrede over de politiek te uiten. Tegenover de krant El Norte [es vereist registratie] heeft het Electoraal Gerechtshof van de federale rechterlijke macht (TEPJF) verklaard dat wellicht 70% van de kiezers niet zal stemmen.

Er zijn veel bekende redenen om op geen enkele politieke partij te stemmen. Enkele redenen zijn:
het gevoel niet te worden vertegenwoordigd door de kandidaten en hun voorstellen, het gebrek aan daadkracht van de huidige publieke vertegenwoordigers, het gebrek aan vertrouwen in het Mexicaanse verkiezingsstelsel en de manipulatie van de verkiezingscampagnes door de media. Illustrator en blogger Edgar Clement verklaart in zijn blog [es] dat hij ongeldig zal stemmen als niet aan vier voorwaarden wordt voldaan:

…que los diputados y senadores se bajen el sueldo por lo menos un 50%…

…que se eliminen las candidaturas plurinominales. Queremos que nos gobierne aquel por quien votamos, no el que al partido se le antoje…

…Que nuestros trabajadores en el Estado vayan al ISSSTE, que es gratuito, y si no les gusta, que paguen su doctor particular con su sueldo y/o que se pongan a trabajar para arreglar el ISSSTE…

…que ni el IFE [Instituto Federal Electoral] ni ningún partido anuncien nada en ninguna televisora durante todo este proceso electoral y que ningún comentarista ni “comunicador” intente manipular mi tendencia al voto o mi derecho a la anulación de éste…

…dat de afgevaardigden en senatoren hun salarissen met minstens 50% verlagen…

…dat het stemmen op lijsten in plaats van op personen wordt afgeschaft. Wij willen worden vertegenwoordigd door degene op wie we stemmen en niet door iemand die is gekozen door de politieke partij.…

…dat onze werknemers van de Staat gebruik maken van de gratis publieke gezondheidszorg (ISSSTE) en als ze dat niet bevalt dat ze hun privéarts van hun eigen salaris betalen en/of actief worden om de ISSSTE op orde te brengen…

…dat noch het Federale Electoraal Instituut [IFE] noch politieke partijen tijdens de verkiezingstijd campagne voeren op de televisie en dat de commentatoren of ‘analisten’ geen invloed proberen uit te oefenen op mijn stemgedrag en mijn recht om ongeldig te stemmen…

Dit voorstel staat bekend als “Ik zal ongeldig stemmen” [“Yo anularé mi voto”] en wordt steeds bekender bij het internetpubliek door een video van Tona Moreno op YouTube:

In de video, zegt Tona:

Yo me considero un ciudadano responsable. Voto en todas las elecciones, pago mis impuestos, cuando me ha tocado ser funcionario de casilla voy con mucho gusto, y así como ciudadano responsable, creo que ya tenemos que ponerle un alto a esto. Creo que ya estamos hartos de estarles legitimando a estos funcionarios, a estos diputados, que lo único que hacen es subirse los sueldos estratosféricamente y proteger los intereses de ellos y de sus amigos.

Ik beschouw mezelf als een verantwoordelijk burger. Ik stem in alle verkiezingen, ik betaal belasting en als ik ben opgeroepen om toezicht te houden bij de verkiezingen doe ik dat met plezier; als een verantwoordelijke burger denk ik dat we met dit alles moeten ophouden. Ik denk dat we er genoeg van hebben om deze vertegenwoordigers te legitimeren, afgevaardigden die hun eigen salarissen astronomisch verhogen en hun eigen belangen van en die van hun vrienden beschermen.

Hoewel het lijkt alsof ongeldig stemmen (door meer dan één keuze te maken op het papieren stembriefje, blanco inleveren, enz.) en helemaal niet stemmen min of meer dezelfde manier zijn om te protesteren, is er veel discussie onder de burgers over de verschillende betekenis. JoséCh bespreekt het verschil op zijn Twitter [es]:

Anular el voto no es bajarse del barco. Si vas a demostrar tu hartazgo tienes también que mostrar compromiso como ciudadano.

Als je een ongeldige stem uitbrengt val je niet buiten de boot. Wil je laten weten dat je dit alles zat bent dan moet je ook je burgerplicht vervullen.
Intervention in ballot paper for the 2006 elections, by Felipe. Image used following a Creative Commons License: http://musica.nmty.org/2006/07/02/boletas-artisticas/

Een aantekening op een stembiljet tijdens de verkiezingen van 2006, door Felipe. Plaatje gebruikt volgens een Creative Commons Licensie: http://musica.nmty.org/2006/07/02/boletas-artisticas/

In de blog Hernando y la Silla [es] reageert Ricardo Martinez op een redactioneel commentaar van Javier Corral in de krant El Universal ter verdediging van het blanco stemmen:

Si en esta elección un movimiento ciudadano anónimo está sugiriendo desafiar a la partidocracia, eso sólo pone en entredicho su estructura inmoral de apropiación del poder, no a la democracia ni los valores que representa.

(…) Las elecciones en este momento son el único momento cuando los ciudadanos verdaderamente podemos ser escuchados. El resto del tiempo pasamos a tercer o cuarto término. Ante las pocas posibilidades, debemos aprovechar este momento para respaldar lo que todos sabemos en el fondo: los partidos políticos se han distanciado peligrosamente de los ciudadanos, y no al revés. No quieran ahora culparnos por lo que como partidos dejaron de hacer.

Als deze verkiezingen een groeiende anonieme burgerbeweging kent om de particratie aan te pakken is dat alleen maar om zich tegen de immorele toe-eigening van macht te keren en niet tegen de democratie en de democratische waarden.

(…) Deze verkiezingen zijn de enige keer dat de burger werkelijk zijn stem kan laten horen. De rest van de tijd komen we pas op de derde of vierde plaats. Gezien deze beperkte mogelijkheden moeten we dit moment gebruiken om datgene te versterken wat we allemaal al diep van binnen weten: politieke partijen staan gevaarlijk ver van de burger af en niet andersom. Zij mogen ons niet kwalijk nemen wat de politieke partijen hebben nagelaten.

Wegblijven en ongeldig stemmen zijn bewegingen met een landelijk bereik. Verschillende opinieleiders hebben publiekelijk hun steun betuigd, onder hen de journalist en nieuwslezer van een belangrijk landelijk actualiteitenprogramma Carlos Loret de Mola (zoals hij schreef in zijn column in El Universal )[es] en de journalist Denise Dresser (video [es]. Er zijn ook burgerorganisaties die tot protest oproepen. Bijvoorbeeld, de website “Streep ze allemaal door [es] ” [”Tache a todos”] promoot het doorstrepen op het stembiljet van alle kandidaten om te laten weten dat “geen enkele politieke partij en geen enkele geregistreerde kandidaat” wordt gesteund. Andere campagnes van deze snit zijn “Stem blanco [es] ” [“Vota en blanco”] en “Stem ongeldig [es] ” [“Anula tu voto”].

Campagnes met een meer ludieke benadering roepen op om te stemmen op ‘personages’ of parodiekandidaten. Op de blog Bunsen [es] wordt in een stripverhaal de kandidaat Dr. Mono [Dr. Aap] gepromoot, begeleid met de slogan “Hij is sadistisch, hij is een onbenul, hij is een stripfiguur en toch… is hij uw beste keuze.”

Op een vergelijkbare manier wordt Esperanza Marchita [es] [ongeveer vertaald als ‘Verloren Hoop’] als virtuele kandidate gepromoot door de organisatie Propuesta Civica. Via haar Twitter schrijft ze [es]:

Voto nulo, blanco, válido, razonado, entusiasta, conservador, liberal, idealista, alegre, rudo y cursi… pero ¡¡¡voto al fin!!!

Stem ongeldig, blanco, geldig, overdacht, enthousiast, conservatief, liberaal, vrolijk, taai en sentimenteel… maar breng uiteindelijk je stem uit!!!

In haar blog, vertelt ze het verhaal dat ze aanwezig was op de Nationale Vergadering van de Ongeldige Stem [Asamblea Nacional por el Voto Nulo], in het Federale District, waar meer dan 30 organizaties bij elkaar kwamen, “teleurgesteld over het politieke stelsel van vertegenwoordiging”.

Papanatas [in de spreektaal een woord voor ‘idioot’] is een andere “virtuele” en parodiekandidaat, in de vorm van een aardappel. Zijn campagne, gebaseerd op zijn Facebook-profiel en blog [es], nodigt mensen uit om “Papanatas” op het stembiljet te schrijven om zo “de politieke partijen een duidelijke boodschap te mee te geven dat genoeg genoeg is.

Volgens de krant El Universal [es] waren tijdens de verkiezingen van afgevaardigden in 2006 op een totaal van 77 miljoen geregistreerde kiezers meer dan een miljoen stemmen ongeldig uitgebracht.

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.