Japan: Het doek gaat op voor het stelsel van lekenrechters

Op 21 mei is in Japan het stelsel van lekenrechters in werking getreden, saiban'in seido (裁判員制度) in het Japans. De eerste processen waarin dit nieuwe stelsel wordt toegepast zullen in juli starten als zes burgers samen met drie lagere beroepsrechters worden opgeroepen strafzaken te beoordelen en daarin uitspraak te doen.

(Former) Nagoya District Court. By Taro416.

(Voormalige) rechtbank van Nagoya. Foto van Taro416.

Het stelsel wordt geacht een stap voorwaarts te zijn in de Japanse rechtspraak en het land zal daarmee op hetzelfde niveau als dat van de andere G8-landen komen. [en]

Ondanks talloze pogingen van het ministerie van justitie om de bevolking met het stelsel kennis te laten maken (via gratis video's in de videotheken of via tekenfilms zoals deze [ja]), lijkt de meerderheid van Japanse burgers volgens een recent opinieonderzoek van CNET Japan [ja] echter verward en behoorlijk ongerust te zijn over wat de gevolgen kunnen zijn als je eenmaal rechter bent.

Uit de peiling blijkt 65,1% van de respondenten (361 personen tussen de 30 en 50 jaar) tegen de participatie te zijn van gewone burgers aan de rechtspraak. Daarvoor hebben ze verschillende redenen maar de belangrijkste zijn: de afkeer van het beoordelen van anderen (52,8%), het uit de weg gaan van moeilijkheden (44,3%) en het weinige vertrouwen in het eigen oordeel (43,8%).

In het licht hiervan legt de blogger Usagiinu uit [ja] waarom hij het nieuwe stelsel afwijst.

裁判員制度の恐ろしいところは、秘密は絶対に口外してはならない点にあります。裁判員には一日一万円の手当を支給するから…というのは卑劣なやり方でしょう。
逆に言えば、検察官や弁護士、裁判官は秘密をブログに書くことはできても、裁判員は裁判が終わっても死ぬまで…いや、死んでも裁判の秘密を口外してはならないのである。

Het beangstigende van het lekenrechterstelsel is de volstrekte geheimhouding [en] die in acht moet worden genomen. Hiervoor krijgen lekenrechters een vergoeding van 10.000 Yen (rond de 100 euro)… is dit niet een beetje weinig?
Terwijl politiemensen, advocaten en rechters details kunnen opnemen in hun blogs, mogen lekenrechters, ook als het proces voorbij is, zelfs tot na hun overlijden, geen vertrouwelijke feiten over het proces onthullen.

Verderop in de blog belicht Usagiinu twee van de meest zorgelijke kwesties bij de invoering van desaiban'in seido: de invloed van de media en gelet daarop de noodzakelijke veranderingen [en] die moeten worden doorgevoerd in de verslaggeving van rechtszaken.

裁判員制度と直接は関係ないが、新型インフルエンザに関しても、観光客が関西地方を敬遠したり しています。正しい知識がないために、多くの日本人はテレビや週刊誌の報道を鵜呑みにしているため、このような事が起きている。

自白のみを証拠として採用する日本の刑事裁判に公正な裁判なんて期待なんてできない。アメリカの陪審員制度を真似たとも言われますが、実際はそんなものではないでしょう。日本は即刻、裁判員制度をやめるべきだと思います。

Wellicht staat het niet in rechtstreeks verband met het stelsel van lekenrechters maar in de Kansai-regio zijn veel toeristen weggebleven, daartoe aangezet door overdreven berichten over de recente varkensgriepepidemie. Deze dingen gebeuren omdat veel Japanners, zonder over de juiste informatie of kennis te beschikken, alles geloven wat er op televisie en in tijdschriften wordt bericht.
Op grond hiervan kan ik geen hoge verwachtingen hebben van een Japans proces waarin alleen bekentenissen als bewijs worden gebruikt. Velen zeggen dat Japan het Amerikaanse jurysysteem wil navolgen maar is dat werkelijk zo? Ik vind dat Japan dit nieuwe stelsel meteen overboord moet gooien!

In de bovengenoemde peiling echter kan niet worden ontkend dat 34,1% van alle respondenten geloven in deze modernisering van het rechtsstelsel en dat het de deelname aan het openbare leven van de burgers kan vergroten. Blogger Ajirogu is een van deze voorstanders van de saiban'in seido zoals hij in deze blog toelicht. [ja]

私は賛成の方なんですが、どうでしょうか。

なぜ賛成なのかと言うと、司法なり政治なりを、もっと自分達で作っていくようにした方がいいと思うからです。誰かに任せると言うのもひとつの方法ですけれども、民主主義というのは、自分達で国を作っていくという規律の維持の仕方ですし、仮にその誰かが間違えたり、判断する人たちの規律や能力が落ちたりして、非難することになっても、結論として、間違えてしまったことはもうどうにもなりません。自分達でやっていく、と言うことは、その人たちに任せた責任は、自分達で負わなければならないということですし

Ik ben voorstander (van dit nieuwe stelsel).

De reden hiervoor is dat ik van mening ben dat in rechtspraak en politiek we meer pro-actief moeten zijn. Natuurlijk, deze taak aan anderen overlaten is een manier om daarmee om te gaan maar democratie betekent ook dat we zelf aan deze voor het land essentiële processen moeten deelnemen. We kunnen als iemand een fout maakt of als de rechter incompetent of niet serieus genoeg is, hen de schuld daarvan geven maar dat zal uiteindelijk niets veranderen. Als we zelf echter erbij betrokken zijn dan moeten we de verantwoordelijkheden nemen die tot nu toe aan anderen zijn overgelaten.

[…]

そして、われわれがうまく出来ない、と言ってやらないでいると、人を裁くと言うことに対して理解が全く深まりませんし、理解できなかったり、能力(?)が上がらない、ということは、結局、司法ということに対して全体のレベルが上がらないということでもあります。この能力アップというか、認識力アップというか、これからは逃れられないのだと思います。自分達の思うような国に住みたいのであれば。

Bovendien, als we blijven volhouden dat we het niet kunnen en het niet doen, dan zullen we nooit helemaal begrijpen wat het is om over een persoon te oordelen. Onwetendheid zal ons niets leren en ons begrip van het rechtspreken zal ook niet toenemen.
Daarom denk ik dat de mensen zich in de toekomst moeten inzetten om de algemene kennis van de rechtspraak te vergroten en hun verantwoordelijkheid niet moeten afschuiven willen ze in een land leven dat aan hun wensen voldoet.

Shoryu Akizaka (秋坂昇龍) is ook voorstander en benadrukt [ja] het belang van participatie van al diegenen die geen enkele kennis hebben van juridische zaken.

我々一般人は、日常でそれほど法律を意識して生活していない。一つは犯罪に巻き込まれる、あるいは巻き込むことを大多数が前提として生活しておらず、それらが非日常的風景であること。二つ目は法律よりも感情や一般常識を判断材料にしながら、物事に対応していることが理由として挙げられる。そして裁判員に求められているのが、まさにこれらのことなのではないだろうか

Wij van het gewone volk leven ons dagelijks leven zonder echt benul te hebben van het recht. Ten eerste zijn de meesten van ons niet betrokken bij strafbare feiten of dat we anderen daarin betrekken, dat blijven uitzonderlijke situaties.
Ten tweede zouden onze reacties en oordelen meer door emoties en gezond verstand worden geleid dan door wetten. Ik denk dat (de wetgevers) dit in gedachten hadden toen ze besloten het stelsel van lekenrechters in te voeren.

[…]

裁判員制度に反対する意見の中に「知識もないのに人を裁くことなどできない」というものがあったのだが、元々一般市民に専門知識を求めておらず、逆に無知であることを求めているからこその裁判員制度だろう。

知識の乏しい人は、時に想像すらしなかった突拍子もない意見を述べたりすることがある。無知が生み出す発想力には、時として驚かされるものだ。知識という“鎧”を纏っていない分、柔軟な発想ができるのである。

Velen die tegen het nieuwe stelsel zijn, beweren dat ze door een gebrekkige kennis (van deze zaken) geen oordeel kunnen vellen over anderen. Wat echter van burgers verwacht wordt is niet vakkennis maar integendeel het feit dat ze niet behept zijn (met juridische spitsvondigheden).
Mensen met weinig juridische kennis kunnen hun eigen unieke, soms verrassende opvattingen hebben. Deze op gezond verstand gebaseerde opvattingen kunnen inzichten opleveren en het is (voor leken) gemakkelijker om flexibele ideeën te hebben waar starre conventionele juridische kennis een obstakel kan vormen.

Terwijl veel bloggers hun mening uiten over de positieve en negatieve gevolgen van het stelsel in de nabije toekomst, lichten sommigen zoals Like_an_Arrow, hun afwijzende mening toe met een lange verhandeling [ja] dat als uitgangspunt de voorgaande discussie van het probleem en een analyse van de beginselen van de Grondwet neemt.

いま読み返してみても、裁判員制度に対する私の基本的なスタンスは変わっていません。[…]私の主張は、そもそも一般市民が刑事裁判の審理に参加すること自体がおかしいのではないかというものでした。 ですから、欧米を中心とした先進諸国で陪審制や参審制が当たり前に採用されているという事実も、裁判員制度を正当化する根拠として認めたくないのです。これは世界の常識の方がおかしい。少なくとも、陪審制や参審制などというものは、すでに歴史的使命を終えた過去の制度であって、これからの時代の民主主義を先導していく制度ではないと私は考えるのです。

(Mijn blog van 4 jaar geleden) herlezend moet ik zeggen dat mijn grondhouding over het stelsel van lekenrechters niet zo veel is veranderd. (…) Volgens mij is het een eigenaardig idee gewone burgers in een rechtszaak te laten meebeslissen. Op grond hiervan kan ik het feit dat Amerikaanse en Europese jurystelsels of andere stelsels met lekenparticipatie als voorbeeld zijn genomen niet als een voldoende rechtvaardiging van deze wijziging accepteren zonder deze stelsels te bekritiseren. Er is iets verkeerd aan het vertrouwen op het gezond verstand van de mensen. Het lekenrechterstelsel en het jurystelsel zijn iets uit het verleden en hebben hun historische functie vervuld. Ik geloof niet dat dit de juiste stelsels zijn om in deze tijd de democratische beginselen te verwezenlijken.

もともと市民による司法参加という思想は、国王や君主の専横に対して民衆の権利を守るために生まれて来たもので、市民社会の成立という歴史的な文脈のなかで捉えるべきものです。

De oorsprong van de burgerparticipatie in de rechtspraak lag in de noodzaak om de rechten van de burgers tegen de tirannie van een koning of keizer te beschermen. Het is van belang de historische context waarin (deze mechanismes) zijn ontstaan bij de kwestie te betrekken.

[…]

ところが、陪審制の長い歴史を持つ欧米諸国でも、現在では市民が国を相手取って行なう訴訟については陪審員による裁判は行なわれていません。

[…]日本が真似をしようとしているのは、この形骸化してしまった現代の陪審制です。もしも本当にこの国の司法を民主化したいのなら、国が訴えられている公害訴訟や靖国訴訟のようなものをこそ、裁判員制度の対象とすべきだろうに。

Tegenwoordig worden echter rechtszaken waarin de burgers tegenover de overheid staan, ook in Europa en de V.S. met hun lange traditie van juryrechtspraak, zonder enig jury van burgers afgedaan. (…) Datgene wat Japan probeert na te volgen is een jurystelsel wat alleen nog maar in naam bestaat.
Als het daadwerkelijk de bedoeling was om de rechtspraak te democratiseren dan zouden er lekenrechters moeten worden ingezet bij processen tegen de staat zoals in milieuverontreinigingszaken [en] of in de Yasukuni-kwestie. [en]

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.