Gabon: De dood van president Omar Bongo

Zondagavond 7 juni brachten de Franse media het nieuws dat de president van Gabon, Omar Bongo, overleden was. Hij werd 73 jaar en was 41 jaar aan de macht. De Franse krant Le Point berichtte [fr] dat ze het nieuws dat hij in een privékliniek in Barcelona was overleden aan kanker hadden ontvangen via een “bron dicht bij het gevolg van de president”. AFP berichtte [en] daarentegen over een bron in de Franse regering. Maar later vertelde premier Jean Eyeghe Ndong de Gabonese tv dat hij “zeer verrast” [en] was de berichten te lezen.

Omar Bongo

Toen Omar Bongo in mei in de Quironkliniek in Barcelona werd opgenomen, voorspelde [en] Akin op African Loft dat hij ver bij zijn onderdanen vandaan zou sterven:

De grootste aanklacht tegen zijn erbarmelijke, 42 jaar durende regime is dat er in Gabon geen ziekenhuizen zijn die hem of zijn vrouw konden behandelen.

Wat is dat voor leiderschap dat het volk helemaal geen belangrijke voorzieningen biedt, terwijl de leiders bij het geringste teken van ongemak in een vliegtuig de grens over snellen?

Dit is een aanklacht die waarschijnlijk voor het totale Afrikaanse leiderschap opgaat; het onvermogen de infrastructuur, het onderwijs, de gezondheidszorg en de mogelijkheden te verbeteren.

Wanneer zouden we alle leiders echt verantwoordelijk kunnen gaan houden voor de jaren waarin ze ons een slechte dienst hebben bewezen?

[…] De moraal van dit onsmakelijke verhaal is on-Afrikaans in zijn context. De koning sterft niet in zijn paleis, omringd door zijn onderdanen die hem “aanbidden”, maar in een anonieme, dure ziekenhuiskamer, omringd door vreemden.

Een koning die er niet in slaagt rechtvaardig te regeren, zal ver weg en in ongenade sterven, terwijl iedereen een diepe zucht van verlichting slaakt – Opgeruimd staat netjes! En dat geldt voor hen allemaal.

De Togolese blogger Rodrigue Kopgli, van Jeunesse Unie pour la Démocratie en Afrique, noemde Bongo [fr] “een van de laatste krokodillen van Françafrique [en]”:

Ami de tous les gouvernements français depuis De Gaulle, Albert-Bernard Bongo devenu El Hadj Omar Bongo puis Ondimba (le peuple lui réclame du changement démocratique, il lui offre des changements de nom personnel), n’a jamais cessé d’être l’Agent des Services secrets français qu’il était à sa prise du pouvoir. Fort de sa longévité et de la fortune amassée au sommet du Gabon, Le Hadj s’octroie le luxe de financer des campagnes électorales en France notamment celle de François Mitterrand comme l’a écrit Pierre Péan dans « Affaires africaines ». Il laisse aussi un gigantesque parc mobilier et immobilier en France et des comptes bancaires secrets qui bien évidemment font et feront le bonheur des paradis fiscaux qui les hébergent. Le peuple gabonais pendant ce temps manque de tout. Avec un tel bilan, la terre ne lui sera pas légère du tout. Et les Africains qu’il prétendait cyniquement représenter ne se mettront pas en deuil, non plus.

Als vriend van alle Franse regeringen sinds De Gaulle bleef Albert-Bernard Bongo, die zich later El Hadj Omar Bongo ging noemen en daarna Ondimba (de mensen vroegen om democratische verandering, hij bood hun zijn naamsveranderingen), altijd de geheim agent van de Fransen die hij werd toen hij aan de macht kwam. Met zijn leeftijd en fortuin vergaarde de Hadj macht en hij gunde zichzelf de luxe om verkiezingscampagnes in Frankrijk te financieren, met name die van François Mitterrand, zoals Pierre Péan heeft beschreven in “Affaires Africaines”. Hij laat ook gigantische huizen en eigen grond in Frankrijk na, en geheime bankrekeningen die de belastingparadijzen waar ze zijn ondergebracht bijzonder gelukkig maken. Intussen heeft het Gabonese volk gebrek aan alles. Met wat hij achterlaat zal hij helemaal niet gemist worden. En de Afrikanen die hij zogenaamd vertegenwoordigde zullen ook niet om hem rouwen.

Kopli denkt aan de ervaringen van Togo en betwijfelt of de dood van Bongo verandering zal brengen:

La mort de Bongo n’apportera rien de salutaire au peuple gabonais, car les héritiers Ali et Pascaline Bongo sont déjà positionnés et portés par Bolloré – ami personnel de Sarkozy – et de Christophe de Margerie de TotalFinaElf et de bien d’autres vampires pour capter le pouvoir, comme ce fut le cas du Togo où les fils du défunt Gnassingbe ont été portés au pouvoir sous le double poids du viol et des violences.

De dood van Bongo zal het Gabonese volk niets goeds brengen, omdat de erfgenamen Ali en Pascaline Bongo al zijn gewassen en gestreken door Bolloré – persoonlijke vriend van Sarkozy, Christophe de Margerie van TotalFinaElf en vele andere bloedzuigers die dorsten naar macht – net als in Togo waar de kinderen van wijlen Gnassingbe aan de macht werden gebracht onder bedreiging van verkrachting en geweld.

De Ivoriaanse blogger Théophile Kouamouo, die Togo ook noemt, overdenkt wat er zal gebeuren na de dood van Bongo en vraagt zich af wat de toekomst van Françafrique [fr] zal zijn:

Maintenant que le “patriarche” n'est plus, l'on entre dans l'ère des incertitudes et des questionnements. Le schéma constitutionnel – remise du pouvoir à la présidente du Sénat puis élections – sera-t-il respecté ? Va-t-on vers un schéma de bataille fratricide à la togolaise […]? L'armée gabonaise, totalement invisible, entrera-t-elle en scène ?

Puis profondément, quel est le bilan d'Omar Bongo Ondimba ? Après sa mort, la Françafrique, dont il était le pilier, s'affaiblira-t-elle ? Pour ma part, je pense que oui – mais peut-être que je m'avance trop. Ce système-là était trop centré sur un certain nombre d'hommes, de petits secrets, de règles de départ qui n'existent plus, pour perdurer éternellement.[…]

La Françafrique s'affaiblira, mais la démocratie avancera-t-elle ? L'Afrique se retrouvera bientôt face à son destin et aux contradictions de son Histoire. Personne ne l'aidera à en démêler les noeuds. Mais observons d'abord ce qui se passera dans les prochains jours au Gabon.

Nu de “patriarch” is heengegaan, komen we terecht in een periode van onzekerheid en vraagtekens. Zal de grondwet – overdracht van de macht aan de voorzitter van de senaat en daarna verkiezingen – gerespecteerd worden? Zal er broedermoord gaan plaatsvinden zoals in Togo […]? Zal het, compleet onzichtbare, Gabonese leger ten tonele verschijnen?

En wat belangrijker is: wat is de nalatenschap van Omar Bongo Odinma? Zal Françafrique, waarvan hij de steunpilaar was, na zijn dood verzwakken? Persoonlijk denk ik van wel, maar misschien loop ik op de zaken vooruit. Dit systeem concentreerde zich te veel op bepaalde mannen, op kleine geheimpjes, op aftreedregelingen die niet meer bestaan, om eeuwig te kunnen blijven bestaan. […]

Françafrique zal verzwakken, maar zal de democratie een stap voorwaarts zetten? Afrika zal zich binnenkort geconfronteerd zien met zijn eigen noodlot en met de tegenstellingen uit zijn geschiedenis. Niemand zal helpen bij de oplossing. Maar laten we eerst maar zien wat er de komende dagen gaat gebeuren in Gabon.

Emmanuel Bellart uit Kameroen beschreef [fr] zijn opluchting:

Dieu merci, car un autre est parti, l'afrique commence à respirer petit à petit, il ne fallait plus que ça pour que l'afrique puisse finalement ouvrir les yeux, monsieur omar bongo qui a mit 41 ans au pouvoir, ce qui est iraisonnable nous a montré combien ces vieux de la france voulaient vraiment detruire l'afrique, c'est claire que personne ne doit souhaiter la mort d'un être humain, mais d'un côté, c'est un soulagement pour le peuple gabonais, sauf qu'il y'avait une chose que monsieur bongo devait faire, c'est organiser le pouvoir et non de le preparer pour ses enfants […]

adieu le doyen, laissons le pouvoir au peuple et non à une personne, quand tu t'accapare du pouvoir , tu meurs et on t'oublit

Godzijdank, er is er weer één dood en Afrika begint beetje bij beetje te ademen. Dat was het enige dat we nodig hadden om Afrika de ogen te openen. Meneer Omar Bongo is 41 jaar aan de macht geweest, wat buitensporig lang is, hij liet ons zien hoe graag die oude Fransen Afrika echt kapot wilden maken. Het is duidelijk dat niemand de dood van een ander menselijk wezen wenst, maar aan de andere kant is het een opluchting voor het Gabonese volk, behalve dan dat er iets was dat meneer Bongo had moeten doen en dat was het organiseren van de macht in plaats van zijn kinderen ervoor klaar te stomen […]

Dag, opperdictator, laten we de macht overlaten aan het volk en niet aan één persoon. Als je alle macht voor jezelf opeist, dan sterf je en vergeten we je.

Op het nieuwsportaal Gaboneco heeft een Gabonese lezer met de naam Ogwera een reactie achtergelaten [fr] waarin hij vraagt om democratische verkiezingen:

Je suis un citoyen gabonais et j'exige des élections dans le strict respect de la constitution de La République!!!! et je dis non à ceux qui appelle la france à se mêler de la politique gabonaise notamment BEN MOUMBAMBA qu'on ne connait pas et qui pourrait être un pion de cette france! Les gabonais doivent s'unir et rester vigilants!

Ik ben een Gabonese burger en ik eis verkiezingen met het hoogst mogelijke respect voor de grondwet van de republiek!!! En ik zeg nee tegen degenen die oproepen dat Frankrijk zich met de Gabonese politiek moet bemoeien, met name met Ben Mouamba die we niet kennen en die een pion van Frankrijk zou kunnen zijn! De Gabonezen moeten zich verenigen en waakzaam blijven!

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.