Cambodja: Rijstpolitiek

Rijst is meer dan een hoofdbestanddeel van het Cambodjaanse dieet. Rijst heeft ook te maken met grondrechten, handel en internationale betrekkingen.

Een artikel op The Mirror [en] onthult de frustratie van Cambodjanen, waaronder Cheam Yeap, hoge ambtenaar van de Cambodjaanse Volkspartij, over het verpachten van grond aan buurland Vietnam. De Mirror citeert uit de krant Cheat Khmer, vol.1, #40, 18.3.2009:

Duizenden hectares publiek land langs de grens van de Vietnamese provincie An Giang en het Cambodjaanse Svay Rieng en Prey Veng, worden door Khmer-overheden langs de Yuon-grens (de Vietnames grens) verpacht aan Vietnamese bedrijven voor de teelt van handelsgewassen. De Phnom Penh Post heeft op 26 februari 2009 een artikel gepubliceerd waarin de gouverneur van Svay Rieng, Cheang Am, zegt dat 10.000 hectare grond langs de grens in Svay Rieng wordt klaargemaakt voor pacht aan Yuon-bedrijven en daarnaast heeft de gouverneur van Prey Veng, Ung Samy, de Phnom Penh Post verteld dat hij besprekingen gaat voeren met Yuon-functionarissen in Yuon [Vietnam] over het verpachten van rijstvelden in het grensgebied aan Yuon-bedrijven, zodat ze rijst kunnen komen telen op Khmer grondgebied.

Yeap is bang dat de pacht zal leiden tot veranderingen van eigenaarschap, waardoor het Cambodjaanse grondgebied kleiner zal worden. Anderen, zoals Prum Soanara, een ingenieur, denken dat de grond het best gebruikt wordt als Cambodja's eigen burgers het krijgen om er rijst op te telen.

KI Media [en] brengt het probleem van illegaal geïmporteerde rijst voor het voetlicht met een artikel uit de Nation:

De Thaise Associatie van rijstexporteurs en de Handelsraad van Thailand zullen binnenkort voorstellen om het ministerie van Handel een overheidsorganisatie voor opslag te laten oprichten. Deze organisatie zal dan functioneren als “importagentschap” om de rijstimport in de gaten te houden als de Afta (Asean Free Trade Area – Aziatisch vrijhandelsgebied) eenmaal alle invoertarieven opheft.

Het agentschap zou maatregelen in het leven moeten roepen om Thaise boeren te beschermen, bijvoorbeeld de voorwaarde dat geïmporteerde rijst alleen als grondstof bij de productie gebruikt mag worden. Exporteurs zijn echter bang dat dergelijke beschermingsmaatregelen een stimulans zullen vormen voor degenen die het systeem willen manipuleren en dat daardoor de hoeveelheid illegaal verhandelde rijst, zoals de in Cambodja geteelde rijst, zal toenemen.

Naast de praktische rollen die rijst speelt, is rijst ook een symbool van de Cambodjaanse cultuur, zoals deze video laat zien. In dit filmpje van Khmer Civilization zijn beelden te zien van rijst op het veld tot rijst op de markt:

De gebruikte avatar komt van de Flickr-pagina van Nohch

Start een discussie

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.