Egypte: Bloggers verdeeld over Geert Wilders

Het Hof van Beroep in Amsterdam heeft beslist dat parlementslid Geert Wilders terecht moet staan voor zijn opvattingen over de islam. Wilders en zijn film veroorzaakten vorig jaar een golf van woede, waarbij beide partijen elkaar scherp bekritiseerden. Blogger Perwin Ali [en] vindt dat hij berecht moet worden, maar blogger An Egyptian [en] vindt dat hij moet worden vrijgesproken.

Perwin analyseerde Wilders’ documentaire Fitna:

Persoonlijk vond ik dat zijn film een eenzijdig, tendentieus beeld van de islam gaf; iedereen die de islam goed begrijpt, kan dit beeld eenvoudig weerleggen en laten zien hoe het uit de context is gerukt. Zijn documentaire zit vol halve waarheden.

Bijvoorbeeld:

Hij citeert Soera 8 Vers 60:
“Maak voorbereidingen tegen hen met wat gij kunt aan kracht en paardekracht. Om daarmee te terorriseren, te terroriseren Allah's vijand en uw vijand.”

Maar het vers dat hier direct op volgt, Vers 61 van dezelfde Soera, citeert hij niet:
“Maar als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe en leg uw vertrouwen in Allah. Voorzeker Hij is Alhorend, Alwetend.”

Perwin gaf nog meer voorbeelden van hoe Wilders de verzen uit hun context haalde en weerlegde vervolgens zijn argumentatie:

Aan de andere kant zijn er, naast alle verzen die Wilders heeft gebruikt, andere verzen waarin wordt gesproken over vrijheid van godsdienst, discussie (in plaats van gevecht) om te overtuigen, geduld en het accepteren van anderen, om maar een paar zogenaamde “humanitaire” idealen (zoals Wilders ze graag noemt) te noemen.

Bijvoorbeeld:
Soera 109
“Zeg: O gij ongelovigen! Ik aanbid niet, wat gij aanbidt, Noch aanbidt gij, wat ik aanbid. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt. Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid. Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst.”

Ze vond ook dat hij schuldig was aan wat hij afkeurt:

Hij is geschokt over de beslissing en vindt dat het een zwarte dag is voor de “vrijheid van meningsuiting” in zijn land, maar ik vind dat hij ook naar zichzelf moet kijken. Hij doet precies wat hij afkeurt. Behalve dat hij zich gedraagt zoals alle fundamentalisten waar hij tegen is (maar dan in een net pak en met een andere haarkleur), laat hij anderen ook niet vrij om te leven zoals zij dat willen. Hij wil in feite de islam en alles wat erbij hoort uit Europa verwijderen, alleen omdat het niet past bij zijn kijk op het leven. Ik heb zijn interview op de BBC nog eens bekeken nadat ik het nieuws had gelezen. Deze man verhult zijn fanatisme en racisme nauwelijks. Het is een politicus die controversieel moet zijn om in het openbaar te gedijen. Hij gelooft niet in de islam en dus mag het niet in zijn land bestaan.

Hij zegt ook: “We moeten leren intolerant te zijn tegenover mensen die intolerant zijn.” Hij gelooft in voorwaardelijke tolerantie, met andere woorden, hij tolereert je alleen als hij je aardig vindt en het met je eens is; als je het niet met hem eens bent, dan tolereert hij je niet. Dat is niet echt tolerantie, dat is op z'n best hypocrisie en meten met twee maten.

Perwin probeert de wortels van deze vooroordelen te traceren:

Eén van zijn fouten is volgens mij dat hij de godsdienst islam verwart met de misleide fanatici die de islam misbruiken. Zowel Wilders als de fanatiekelingen waar hij tegen is, lijken te vergeten dat de islam is gebaseerd op omgaan met anderen, wat in het Arabisch ook wel “al moamala” wordt genoemd. Wat de heer Wilders niet weet, of onvoldoende heeft onderzocht, en wat de extremisten die zich achter de islam verbergen, hebben vergeten, is dat de Koran (waar Wilders en de zijnen de schuld aan lijken te geven) is verdeeld in dertien delen (door islamitische fokaha of wijze mannen): één deel met regels over wat wel en niet mag en de overige twaalf over hoe je met andere mensen omgaat.

De film laat duidelijk zien dat Wilders de kern van de islam niet begrijpt en alleen een appeltje te schillen heeft met de luidruchtige fundamentalisten.

Perwin Ali stelt de vraag:

Sommigen zullen zich misschien afvragen waarom we niet meer opvallende, goede acties van moslims zien, zoals we van hun enge tegenhangers zien.

Haar antwoord:

Terroristen zijn (ongeacht hun connecties of godsdienst) per definitie druktemakers. Ze hebben een publiek nodig, anders bereiken ze het doel van hun terroristische daad niet. Echte wereldverbeteraars daarentegen hebben geen publiek nodig, alleen God hoeft te weten wat ze doen. Wie in God gelooft, zal het met me eens zijn dat God alles ziet wat je doet, en dat je dus geen publiek nodig hebt. Probeer wat ik schrijf zonder vooroordelen te lezen en je begrijpt wat ik bedoel… Misschien kun je het zelfs accepteren zonder dat je het ermee eens bent -en dat is een ander belangrijk kenmerk van de islam en van evenwichtige moslims.

Vervolgens wordt haar artikel persoonlijk en schrijft ze over haarzelf als moslim:

Ik ben geen geleerde op het gebied van de islam. Maar… ik ben een moslim. Ik ben een vrouw. Ik draag geen sluier. Ik heb de vrijheid over mijn mening en mijn keuzes te praten. Ik heb de vrijheid mijn eigen leven te leiden. Ik hou van mijn godsdienst. Ik ben niet gedwongen of gehersenspoeld om van mijn godsdienst te houden. Ik geloof erin. Ik respecteer het. Ik geloof dat mijn godsdienst meer over liefde gaat dan over haat. Ik geloof dat mijn godsdienst vergevingsgezind is. Ik geloof ook dat het probleem bij de misleide mensen ligt, niet bij de godsdienst. Net zoals het bij de misleide mensen van de andere godsdiensten ligt.

Ik ben precies het tegenovergestelde van hoe hij de islam en moslims portretteert. Er zijn veel anderen zoals ik.

Ik vind persoonlijk dat hij het verdient om te worden berecht. Er is een groot verschil tussen vrijheid van meningsuiting en oneerbiedige verkeerde informatie.

Het is tijd dat de hele wereld eindelijk leert hoe het concept van vrijheid moet worden uitgeoefend.

Blogger An Egyptian [en] is het niet met Perwin eens. Hij plaatste een artikel met de titel “Geert Wilders heeft uw steun dringend nodig!“:

De Partij van de Vrijheid (PVV) en Geert Wilders worden geconfronteerd met een grootscheepse aanval. Uit de hand lopende juridische kosten zouden de voortzetting van de strijd voor onze vrijheden wel eens tot staan kunnen brengen. Het voortbestaan van de PVV en de strijd van Geert Wilders voor de bescherming van het westen zijn nu in gevaar. Daarom hebben we uw financiële steun hard nodig.

Vervolgens noemde hij verschillende manieren om geld te doneren.

1 reactie

Discussieer mee

Auteurs graag inloggen »

Regels

  • Alle reacties worden beoordeeld door een moderator. Verzend je reactie maar één keer, anders kan deze als spam worden gemarkeerd.
  • Wees respectvol tegen elkaar. Reacties met hatelijke opmerkingen, obsceniteiten en persoonlijke aanvallen worden niet goedgekeurd.